+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Bulaşıcı Hastalıklar Forumunda En erken ne zaman antikor testi yapmak doğrudur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  En erken ne zaman antikor testi yapmak doğrudur
  ANTİKOR TESTİ

  Enfeksiyon tehlikesini düşündüren riskli te-mastan en erken dört ila altı hafta sonra Vücut mikroba karşı savunma cisimcikleri olan anti-korları oluşturmak için en azından bu kadar süreye gereksinim duymaktadır. Test oluşan bu antikorlara göre yanıt verecektir.

  Tehlikeli sayılacak bir ilişkiden altı hafta sonra yaptırdığım antikor testi-nin sonucu negatif, Rahat bir nefes alabilirmiyim?

  Genel olarak evet. Çok az insanda antikor olu-şumu bu kişilerin genetik özellikleri nedeniyle daha uzun sürer. Bugüne kadar bazı kişilerde ender olsa da ölçülebilir miktarda antikor olu-şumunun oniki aya kadar uzadığı vakalara rastlanmıştır. Bu küçük olasılığı bertaraf edebilmek için antikor testini altı ay ve bir bir yıl sonra yineletmek yerinde bir davranış olacak-tır.

  Geçirilen bir hastalık ya da tıbbi mü-dahale testin yanlışlıkla negatif so-nuçlanmasına neden olabilir mi?

  Evet. Yanlışlıkla negatif sonuçlanan testlerin tıbbi nedenleri olabilir. Kanser gibi ağır kronik hastalıklar, ya da immün sisteme etki eden te-davi yöntemleri (sitostatikler, ışınlamalar, kor-tizon ve organ transplantasyonlarında reddi önleyen ilaçlar) testte yanıltıcı sonuç alınması-na neden olabilirler. Bu durumlarda tedavi amacıyla vücudun savunma sistemi baskı altı-na alınmıştır. Vücut mikrobu almasına karşın antikor meydana getirememektedir. Böyle bir kişiye uygulanan test negatif sonuç verebilir. Hamilelikte de antikor oluşumu gecikebilir.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Antikor Hastalıklara neden olan durumları ortadan kaldırmak için vücudun kendi çıkardığı maddedir. Farkında olmadan vücudun içine giren yabancı maddeler vücuda zarar verir bu yüzden vücut Antikoru üretir.
+ Yorum Gönder


antikor testi