+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Bulaşıcı Hastalıklar Forumunda Kanser ilaç tedavileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Reloladed
  Devamlı Üye

  Kanser ilaç tedavileri
  KANSER HAKKINDA BİLGİ

  Cerrahi ve radyoterapinin ter-sine, ilaç tedavisi tüm vücu-du etkiler. Kanser ilaçları kan dolaşımı taralından vücudun ne-redeyse tüm bölgelerine taşınır. Bu nedenle ilaçlar kanseri nerede olursa olsun öldürebilir. Dolayısıyla ilaçlar özellikle esas tümörden vücudun başka bölgelerine yayılmış kanserle-rin ya da bu tür bir yayılım saptanamasa bile yayılım olasılığının yüksek olduğu düşünülen kanserlerin teda-visinde yararlıdır.
  Kanser ilaçlarını kullanmak için olası üç neden vardır:
  1-Tam bir iyileşmeyi hedefleyerek, yalnızca ilaç tedavisiyle kanseri yok etmeye çalışmak.
  2-Ameliyat ya da radyoterapi son-rasında geri kalan her türlü mik-roskobik hastalığı ortadan kaldı-rıp iyileşme olasılığını artırmak ya da bu tedavileri kolaylaştır-mak veya başarılarını artırmak için kanserin yeterince küçülme-sini sağlamak (adjuvan [ek] te-davi).
  3-Belirtileri düzeltmek ya da yaşa-mı uzatmak için kanseri yeterin-ce küçültmek.
  Kanser tedavisinde kullanılan iki ana ilaç sınıfı vardır: sitotoksik ve hormonal (endokrin). Sitotoksik (hücre zehirleyici) tedavi sıklıkla kemoterapi olarak adlandırılır. Kemoterapi genellikle kanser hücrelerinin yanında normal hücreleri de önem-li ölçüde etkiler ve değişik yan etki-lere neden olabilir. Buna karşın hor-mon tedavileri genelde çok daha ‘nazik’ tedavilerdir. Öte yandan, kemoterapinin etkili olduğu kanser türlerinin sayısı, hormon tedavisine göre çok daha fazladır ve ayrıca kemoterapi çok daha hızlı etkide bu-lunma eğilimindedir. Aynı kanser türünün bulunduğu hastalar, isterhormonal ister sitotoksik olsun aynı tedaviye genellikle son derece farklı yanıtlar verir.
  Bazı kanser ilaçlarının diğerleriy-le etkileşime girebilecekleri de unutulmamalıdır. Kanser tedaviniz-den sorumlu doktora, aldığınız di-ğer tüm ilaçları söylemelisiniz.
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Kanser de İlaç Tedavisi

  Eğer cerrahi müdahale veya radyasyon ile dokuların tedavisi mümkün değilse, kemoterapi denilen bir yaklaşımı kullanarak anti kanser ilaçlarının kullanıldığı bir tedavi uygun olabilir. Hodgkin hastalığı, çocuklarda lösemi, veya testislerde kanser gibi bazı kanser çeşitlerinde, kanser çok fazla yayılmış olsa bile kemoterapi tedavi edici niteliğe sahip olabilir.

  Kanserin tedavi edilemez olduğu diğer durumlarda, kemoterapi şikayetleri ortadan kaldırabilir ve hastanın yaşam düzeyini iyileştirebilir.

  Kanser kemoterapisi her zaman tek bir ilacın kullanılması anlamına gelmez. Kombinasyon terapisi kanser hücrelerini öldürmek için bir grup ilacın birlikte verilmesini içerir. Eğer anti kanser ilaçları cerrahi bir müdahale veya radyasyon tedavisinden sonra varlığını sürdüren kanser hücrelerinin yok edilmesi için kullanılırsa buna adjuvan kemoterapi denir. Adjuvan latincede yardımcı anlamına gelir. Adjuvan kemoterapi genellikle koltuk altındaki lenf düğümlerine yayılan ve ilk cerrahi müdahale sırasında fark edilen göğüs kanseri gibi kanserlerde önleyici bir tedbir olarak kullanılır.

  Anti kanser ilaçları normal doku hücrelerini de etkileyebilir. En fazla etkilenebilecek olan normal hücreler hızla bölünebilen hücrelerdir (örneğin kemik iliği, gastrointestinal yollar, üreme sistemi ve saç foliküllerindeki (bezciklerindeki) hücreler). Bu hücreler genellikle tedaviden kısa bir süre sonra yenilenirler.

  Kullanılan belli ilaçlara bağlı olarak, kemoterapi radyasyon terapisinde görülenlere benzer çeşitli yan etkileri ortaya çıkarabilir. Saç dökülmesi, ağızda yaralar, yutma zorluğu, ağız kuruluğu, bulantı, kusma, ishal, kanama ve enfeksiyon gibi yan etkiler ve toksik reaksiyonlar arasındadır. Daha az görülen sorunlar arasında kalp, karaciğer, akciğerler veya böbreklere verilen zarar vardır. Genelde tedavi, deneyimli kanser uzmanlarının denetimi altında yapıldığı zaman, kemoterapi ve radyasyonun etkileri tersine çevrilebilir ve minimuma indirilebilir.

+ Yorum Gönder