+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Bulaşıcı Hastalıklar Forumunda Alkol ve meme kanseri arasında bağlantı var mı? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Alkol ve meme kanseri arasında bağlantı var mı?
  Alkol ve meme kanseri arasında bağlantı var mı?
  Alkol tüketimi sık ve yoğun olan kadınlarda meme kanseri daha sık görülüyor. Özellikle “kırmızı şarap tüketiminin artışı ile meme kanseri arasında bir bağlantı olabilir” deniyor.
 2. Mine
  Devamlı Üye

  meme kanseri neden olur

  Meme kanserinin nedenleri (Etioloji) Bugüne kadar sürdürülen yoğun ve çok sayıdaki çalışmalara karşın, bütün öteki kanserlerde olduğu gibi, meme kanserinin de kesin nedeni ortaya konulamamıştır. Ama yine de sürdürülen çalışmalar, meme kanseriyle ilgisi bulunan pek çok etkeni ortaya çıkarmıştır. Bu etkenlerin hiçbiri tek başına meme kanserini açıklayacak yeterlilikte değildir. Kanserle ilişkisi olduğu düşünülen ve hepsinde olmamakla birlikte önemli sayıdaki kanser olaylarıyla ilişkili olduğu ortaya konan bu etkenlerin bazıları sayılamalara, bazıları da deneysel çalışmalara dayanılarak bulunmuştur.

  Cinsiyet: Cinsiyet çok önemli bir etkendir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, 100 kadın meme kanserine karşılık, yalnız bir erkek meme kanseri görülür.

  Yaş: Ergenlikten önce hiç rastlanmaz. Yirmi yaşından önce çok az görülür. 45-55 yaşlarında çok yüksek bir sıklığa erişir. 55 yaşından sonra daha da sık rastlanan bir durum olur. 45-55 yaşlarında 100.000'de 155'e yükselir. 80-85 yaşlarında ise her 100.000 kadının 310'unda meme kanseri görülür.
  Kalıtım: Meme kanserinin kalıtıma olan ilgisi henüz kesinlikle ortaya konmuş değildir. Annesinde meme kanseri olan bir kadının bu hastalığa yakalanma olasılığı genel ortalamadan yalnızca 5-3 kat çoktur. Buradan da anlaşılacağı gibi annesinde meme kanseri bulunan bir kadının yaşamında kesinlikle bu hastalığa yakalanacağına ilişkin bir kural yoktur. Yalnızca yakalanma olasılığı daha artmaktadır. Ailesinde meme kanseri bulunan bir kadın, eğer meme kanserine yakalanacaksa kanserin ortaya çıkma yaşı biraz daha erken ve olayın iki yönlü olma olasılığı genellikle yüksek olmakladır.
  Hormonlar: Bazı hormonların ve özellikle de 'östrojen" hormonunun meme kanseri üzerindeki etkisi çok tartışılmıştır. Östrojenin kansere neden olduğu söylenemez. Ancak zaten varolan bir meme kanseri, östrojen etkisiyle çok hızlanmaktır. Farelere yüksek dozda östrojen verildiği bir süre sonra meme kanseri geliştiği görülmüştür. Bu nedenle bilgisizce yüksek dozda e uzun süre östrojen kullanımının insanları da Önlediği düşünülmektedir. Bu düşünceleri doğmayan olaylar görülmektedir.
  Doğum kontrol hapları: Doğum kontrol hapları meme kanseri olasılığını artırmadığı ortaya ıştır.
  Doğum: 18 yaşından önce doğum yapmış ve emzirmiş kadınlarda meme kanseri görülme' ' olasılığı, genel sayıya göre % 70 azalmaktadır. İlk kez 30 yaşından sonra gebe kalan ve emziren kadınlarda ise olasılık yükselmektedir, ilk doğumdan sonraki gebeliklerin kanser olasılıkları üzerine bir etkisi bulunmadığı gibi, yaşamın herhangi bir döneminde geçirilmiş bir düşüğün de olasılık üzerine etkisi yoktur. Meme kanseri gebe kalmış ve emzirmiş olanlarda, gebe kalmamış ve emzirmemiş olanlara oranla, daha az görülmektedir.
  Virüs etkeni - Süt etkeni : Fareler üzerinde yapılan bir dizi çalışma sonucunda bazı anne farelerin kendi sütleri yoluyla yavrularına bir "virüs etkeni" geçirdikleri görülmüştür. Bu anne fareden süt emen yavrularda, virüs etkenine bağlı olduğu düşünülen, yüksek oranda meme kanseri ortaya çıkmıştır.
  Ailesinde meme kanseri olan kadınların sütünde sözü edilen bu virüs etkeni aranmış ve bu kadınların % 60'ında farelerde belirlenen virüs etkenine biçim olarak benzeyen birtakım oluşumlar görülmüştür. Ailelerinde meme kanseri bulunmayan kadınların ise yalnızca % 5'inin sütünde bu etkene rastlanmıştır. Günümüzde bu konu üzerindeki çalışmalar henüz kesin bir sonuca ulaşmamıştır, insanlarda meme kanserinin anne sütüyle taşındığına ilişkin bir kanıt henüz bulunmamıştır. Bu konuda birtakım gerçek olmayan düşünceler ileri sürmek için zaman henüz çok erkendir.
  Yerel etkenler: Değişik ülkelerde ve toplumlarda meme kanserinin görülme sıklığı ayrılıklar göstermektedir. Bu ayrımı yaratan nedenlerden birinin de yerel etkenler olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceyi destekleyen ilginç bir kanıt bulunmuştur. Japonya'da yaşayan Japon kadınlarında meme kanserine batılı kadınlara göre çok daha düşük oranda rastlandığı görülmüştür. Ancak, örneğin ABD'de yaşayan Japon kadınlarında ise meme kanserinin Japonya'daki soydaşları gibi düşük oranda olmadığı görülmüştür. Bu buluş kanserin yerel etkenlerden de etkileneceği görüşünü desteklemektedir. Buraya kadar yazdıklarımızdan da anlaşılacağı gibi "meme kanserinin nedeni sorunu" henüz çözümlenmiş değildir.
  Meme kanserinin türleri Meme kanserinin değişik patolojik biçimleri vardır. Bunların % 95'i kanalların duvarını oluşturan epitelden kaynaklanırken, ancak % 5 kadarı süt keseciklerinden oluşmaktadır. Buna göre meme kanserlerini üç ana grup içine alabiliriz:
  1) Paget hastalığı, 2) Meme kanallarının kanserleri, 3) Meme lopçuklarının kanserleri. Kanallardan ya da lopçuklardan kaynaklanan meme kanserleri ya kaynaklandıkları dokudan dışarı çıkmazlar (bunlara "sancı olmayanlar" denir) ya da kaynaklandıkları dokunun sınırlarını aşıp çevredeki meme dokusunu sararlar (bunlara da "istila edici meme kanseri tipi" (İnfiltran) denir).
+ Yorum Gönder