+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Bulaşıcı Hastalıklar Forumunda Alopesi Hastaları Tedavi Yöntemleri Alopesi Tedavisi Var Mı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Alopesi Hastaları Tedavi Yöntemleri Alopesi Tedavisi Var Mı
  ALOPESİ NEDİR?

  Alopesi Hastaları Tedavi Yöntemleri Alopesi Tedavisi Var Mı

  Androjenik Alopesi: Topikal % 2 Minoksidil

  Tinea Kapitis: Çocuklarda Griseofulvin 10 mg/kg/gün, Ketokonazol 200 mg/gün tedavinin 6-8 hafta devamı gerekebilir.

  Griseofulvin: Gebelik, Porfiri, Hepatosellüler Yetmezlik, Griseofulvine karşı hipersensitivite
  varsa kontrendikedir.

  Topikal Minoksidil Yan Etkiler
  Gözlerde irritasyon ve yanma hissi
  Su ve tuz tutulumu
  Taşikardi
  Anjina
  Topikal steroidler Yan Etkiler
  Lokal yanma ve batma hissi
  Kaşıntı
  Deride atrofi
  Telanjiektazi
  Uzun süre güçlü steroidler kullanılırsa Hipotalamo-Hipofizo-Sürrenal Supresyon
  Griseofulvin Yan Etkiler
  Fotosensitivite reaksiyonu
  Lupusa benzeri sendrom
  Oral kandidiyazis
  Granülositopeni
  Ketokonazol Yan Etkiler
  Anafilaksi
  Hepatotoksisite
  Oligospermi
  Nöropsikiyatrik bozukluk
  Jinekomasti

  Topikal Minoksidil Etkileşimler : Guanetidinle verildiğinde ortostatik hipotansiyona neden olabilir.
  Griseofulvin Etkileşimler: Warfarinin aktivitesini azaltır. Barbitüratlar griseofulvinin aktivitesini azaltır

  Ketokonazol Etkileşimler: Warfarinin aktivitesini arttırabilir. İzoniasid ve Rifampin, Ketakonazolun aktivitesini azaltır. Fenitoinle aynı anda kullanımı her iki ilacın da metabolizmasını değiştirir. Terfenadin ve Astemizol ile beraber alındığında QT aralığı ve ventriküler fazda uzama olabilir. H2 blokerleri veya Antasitler, ketokonazolun emilimini azaltır.

  Kullanımları gerekiyorsa H2 blokeri veya antasitleri ketokonazolden en az 2 saat sonra verilmesi gerekir. Proton Pompa İnhibitörü; Omeprozol aynı nedenle kullanmaktan kaçınılmalıdır.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Bu hastalık daha çok halk arasında saçkıran olarak bilinir ve bu hastalık saç, sakal ve kaş gibi kıl çıkan yerlerde belli olmayan bir nedenden dolayı bu kılların dökülmesiyle başlayan bir hastalıktır. Bu hastalığın ne zaman başlayıp ne zaman bittiği bilinmediği için bu hastalık insanların yaşamlarını zorlaştırıyor.
+ Yorum Gönder