+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Bulaşıcı Hastalıklar Forumunda Bulaşıcı hastalıklar nelerdir nasıl korunuruz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Bulaşıcı hastalıklar nelerdir nasıl korunuruz
  cinsel yolla bulaşan hastalıklar nelerdir, nasıl korunulur


  Su sağlığımızın garantisidir. Hayatın gücü, yaşamsal besinlerinin en önemlisidir. tükettiğimiz suları mineral içerikleri: Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum gibi elementlerdir.

  SU VE BESiNLERLE BULAŞAN HASTALIKLAR NELERDiR ?

  Tifo, Salmonellozis, Paratifo, Basilli Dizanteri, Amipli Dizanteri, Kolera, Çocuk Yaz ishalleri, Stafilokoksik gıda zehirlenmesi, Bacillus cereus zehirlenmesi, Botulismus, Askariazis, Oksiurazis, Teniazis, Giardiazis, Hidatidozis, Hepatitis A ve E, Poliomyelitis bu grupta en sık görülen bakteriyel, paraziter ve virutik hastalıklardır.
  Özel durumlarda Tüberküloz, Streptokok enfeksiyonları, Leptospiroz, Şarbon, Toksoplazma, Ankilostorna da bu gruba girebilir. Hayvanlardan bulaşan hastalıklar sınıflandırıldığında süt ve ürünleri ile geçtiği zaman zaman unutulan Brusellozis ülkemiz için çok önemli bir sağlık sorunudur; alınacak önlemler değerlendirilirken akııdan çıkarılmamalıdır.

  Yukarıda sayılan hastalıklar grubunun genel özellikleri şöyle özetlenebilir:
  .Genellikle dışkı-ağız yoluyla bulaşırlar. Çoğunluğu dışkı (bazen idrar) ile atılır, kirlenmiş olan su ve besinler aracılığıyla sağlam kişiyi ağız yoluyla enfekte ederler.
  .Sıklıkla epidemilere, pandemilere neden olurlar. Tek bir kaynaktan çıkan çok sayıda etken, suda ve besin maddelerinde hızla çoğalarak onbinlerce kişiyi enfekte edebilir. Özellikle suya geçtiyse, patlama şeklinde salgınlar oluşur. Yalnız besinlerin kontamine olması durumunda yayılma daha yavaştır.
  Belirli iklim koşullarını ve özellikle kötü hijyen ik koşulları severler.
  Kötü ekonomik ve toplumsal koşulların göstergesidirler. Kirli suların, açık helaların, açıkta satılan yiyeceklerin, sinek/hamamböceği gibi vektörlerin bulunduğu; kişilerin temizlenme alışkanlıkları ya da olanaklarının az olduğu toplumlarda sık görülürler. Sosyo-ekonomik düzey yükseldikçe görülme sıklıkları azalır. Bu nedenlerle yalnızca sağlık örgütünün çabalarıyla önlenmeleri çok güçtür;
  tüm kamu sektörünün etkin katılımını gerektirirler.
  .Genellikle yaz aylarında daha sık görülürler.
  .Enfeksiyon zincirinin kırılmasında en etkin ve kalıcı yaklaşım bulaşma yollarının kesilmesi, yani olumsuz çevresel etmenlerin ortadan kaldırılmasıdır

  Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıkların Kontrolu

  Su ve besinlerle bulaşan hastalıklar yaz ve sonbahar aylarında daha sık görülür.Bunun nedeni etken yaz aylarında iklim koşullarının etkisiyle daha kolay üreyebilmektedir. Su ve besinlerle bulaşan hastalıkların yaptıkları salgınların iki ayrı özelliği vardır: 1.Genel kullanımdaki varlıklarla bulaşma: Bu varlıklardan ilk akla gelen SUDUR.Etken suya karıştıktan sonra suyu kullanan toplumda çok ani başlayan.toplumun önemli bir kısmını etkileyen salgınlar meydana getirir. 2.Temasla Bulaşma:Bu tür ise kişiden kişiye kirli eşya besinlerle geçer.Burada kaynak teşkil eden varlık veya insan sadece yakın çevresini kirletebilmektedir.Bu nedenle hastalık daha yavaş bir yayılım gösterir.

  -Kaynağa Yönelik Kontrol Önlemleri:

  Su ve besinlerle bulaşan hastalık salgınlarında en fazla müdahale edilmesi gereken alan hastalara yönelik kontrol önlemleridir.Kaynak insan ise tedavisi gerekir.Eğer bu kişi taşıyıcı ise,öncelikle kendisini taşıyıcı olduğundan haberdar olması gerekmektedir.Kaynak hayvanlar ise veteriner örgütü ile işbirliği yapılmalıdır.Kaynak cansız varlıklar ise dezenfeksiyon büyük önem taşır. *Hastanın Enfeksiyon etkeninin kaynağı olan dışkı ve idrarının sağlıklı bir şekilde ortadan kaldırılması gerekmektedir.Ayrıca bu etkenin bulaşabileceği cansız varlıların da yok edilmesi ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

  -Bulaşma Yollarına Yönelik Kontrol Önlemleri:

  Çevrenin olumlu hale getirilmesi .atıkların sağlıklı biriktirilmesi.suların dezenfeksiyonu. besin sanitasyonu ve kişisel temizliğin bir yaşam biçimi haline getirilmesine yönelik sağlık eğitiminin verilmesi son derece önemlidir.

  Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklardan Korunmada Temel Kurallar:

  Eller bol su ile yıkanmalı .Sağlıklı ve yeterli su temin edilmelidir.Temiz olduğundan emin olunmayan sular kaynatılarak kullanılmalıdır. insan atıklarının uygun şekilde uzaklaştırılması gerekir.Tuvaletten çıktıktan sonra eller su ve sabunla iyice yıkanmalıdır. Karasineklerle mücadele için evde çöpler kapalı kovalarda biriktirilmelidir. Tüm sebze ve meyveler akan su altında bol ve temiz su ile yıkandıktan sonra yenmelidir.Pişirilerek yenen yiyecekler güvenli şekilde hazırlanmalı ve buzdolabında uygun sıcaklıkta bekletilmelidir. Açıkta satılan yiyecekler alınmamalı ve tüketilmemelidir.

  Kabuklu deniz ürünleri temiz yerlerden temin edilmelidir. Bebekler anne sütü ile beslenmelidir. Kişide karın ağrısı.ishal ve kusma belirtileri ortaya çıkarsa hekime başvurulmalıdır.Kişiler hasta oldukları dönemde bulaşmayı önlemek için kişisel yöntemlere özen göstermelidirler. Su ve besinlerle bulaşan başlıca hastalıkları Sulu ishal.kanlı ishal.tifo.para tifo.amipli dizanteri, basilli dizanteri.kolera.hepatit A ve E.Polio (çocuk felci) dur.Bunlardan sulu ishal kontamine olmuş yiyecek ve gıdalardan bulaşır ve kanlı ishal tablosuna kadar ilerleyebilir.Ülkemizde çevre koşullarının yetersiz kaldığı.su ve besin hijyeninin düşük olduğu yerlerde kolera çok ciddi salgın yapabilecek potansiyele sahiptir.Ülkemizde de zaman zaman kolera salgınları görülmüştür.Bu salgınların genelde su kaynaklı olduğu tespit edilmiştir ve kontrollü, temiz klorlama ile bu salgınların durdurulduğu görülmüştür.Su kaynaklı salgınlar genellikle patlama şeklinde görülür. Eğer bizde bu hastalıklardan korunmak istiyorsak yukarıda saydığımız hastalıklardan korunmadaki temel kurallara uymak zorundayız. Aksi takdirde ölümlerle sonuçlanan çok ciddi salgınla karşı karşıya kalırız.

  Ülkemizde varolan sağlık sorunlarının içinde bulaşıcı hastalıklar, pek çok nedenden dolayı önemli bir yer tutmaktadır.. Bireysel, toplumsal ve enfeksiyonun özelliklerine bağlı etmenler bulaşıcı hastalıkların oluşumunda büyük rol oynarken; asıl olarak yerleşim yerlerinde alt yapı ve destek hizmetlerinin yetersizliği, kalıcı önlemlerin alınmasına ve bu hastalıklarla sürekli bir mücadelenin gerçekleştirilmesine olanak vermemektedir.

  Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafik yapı ve mevsime ait özellikler nedeniyle enfeksiyon hastalıkları çeşitli dağılımlar göstermektedir. Havaların ısınması ile birlikte başta sularla ve besinlerle bulaşan hastalık etkenleri çok yaygın olarak görülmekte ve kolayca patojenite kazandıkları bilinmektedir. Özellikle oral fekal yolla bulaşabilen etkenler yaz aylarında ilk sıralara yerleşebilmekte ve toplumda nadir görülen hastalıklar bir anda salgın boyutuna ulaşabilmektedir.
  Su ve besinlerle bulaşan hastalıklarla savaşta esas, enfeksiyon zincirinin kırılmasıdır. Enfeksiyon zinciri (enfeksiyon kaynağı, bulaşma yolu, sağlam kişi) üç noktadan herhangi birinde kırılırsa enfeksiyon yenilebilir. Ancak enfeksiyonu yenmekten çok, tümüyle ortadan kaldırmak amaçlanıyorsa her üç odak birden hedef alınmalıdır.
  Zincirin kırılmasında sağlam kişi hedef alınırsa yapılacak uygulamalar sağlık eğitimi, bağışıklama, yeterli ve dengeli beslenme gibi genellikle koruyucu önlemlerdir.

  Bulaşıcı hastalık etkeninin ortadan kaldırmak için en etkin yöntem kaynağa yönelmektir. Kaynak insan ise tedavi edilir. Kaynak hayvan ise tedavi edilir, mümkün değilse itlaf edilir. Özellikle su ve besinlerle bulaşan hastalıkların önlenmesi için; mikroorganizmaların ürediği vasatların ortadan kaldırılmasına yönelik çevre tedbirlerinin alınması gereklidir.
  Su ve besinlerle bulaşan hastalıklar ile savaşta aşağıda belirtilen önlemlerin alınması gerekmektedir:
  Salgınlar için erken uyarı sisteminin kurulması,
  Muhtemel salgınlar için hareket planlarının hazırlanması,
  Mevcut kaynakların (personel, malzeme, araç v.b.) kayıtlarının tutulması,
  Salgın kontrolü konusunda personelin eğitiminin sağlanması,
  Bulaşıcı hastalıkların görülmesi durumunda ve salgınlarda koordinasyonun sağlanması.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Bulaşıcı hastalıklar nelerdir

  Bulaşıcı hastalık ya da Enfeksiyon hastalıkları, herhangi bir yolla insana geçme özelliğindeki hastalık yapıcı mikropların veya parazitlerin vücuda girmesiyle ortaya çıkan hastalıklardır.

  Hastalığı yapan organizmalar, virüsler, bakteriler, riketsialar, mantarlar olabilir. Bütün bulaşıcı hastalıklar bir veya birkaç yolla insana geçebilme özelliğindedir. İnsandan insana, hayvandan insana olduğu gibi, topraktan insana da bulaşma gerçekleşebilir.

  Bulaşıcı Hastalıkların Bulaşma Yolları Şunlar :

  Öksürürken, aksırırken yada konuşurken ağızdan çıkan damlacıkların başkası tarafından teneffüs edilmesiyle.

  Doğrudan deri temasıyla ve cinsel temasla;

  Hastanın kullandığı çamaşır, yatak eşyası ve yiyecek eşyaları gibi malzemeler vasıtasıyla;

  Hayvanların insandan insana veya hayvanlardan insanlara hastalık taşımasıyla.

  Hastalandırıcı mikroplarla kirlenmiş yiyecekler ve içeceklerin alınmasıyla (Suyla bulaşan hastalıkların başlıcaları tifo, dizanteri, kolera ve paratifo olarak sayılabilir.

  Hastalıklı bir anneden hamilelik sırasında veya doğum esnasında bebeğe hastalık bulaşmasıyla. Bulaşıcı hastalıklar ve bulaşma yolları

+ Yorum Gönder


bulaşıcı hastalıklardan nasıl korunuruz,  ülkemizde görülen önemli bulaşıcı hastalıklar nelerdir,  başlıca bulaşıcı hastalıklar nelerdir,  bulaşıcı hastalıklardan nasıl korunulur