+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Bulaşıcı Hastalıklar Forumunda Frengi Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Frengi Nedir
  Frengi Nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Frengi

  Frengi.jpg

  Cinsi temasla geçen ve hayat ilerledikçe birçok organda büyük hasarlara sebep olan, zührevi hastalıkların en başta geleni. Frenginin ilk olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir. Ancak ortaçağ Avrupa’sında yaygın olarak görülür. Tanzimattan sonra Avrupalılardan geçtiği için Frank (Avrupalı) hastalığı manasına frengi denilmiştirfrengi
  Frengi hastalığının amili olan mikroorganizma 1905’te, Schaudinn ve Hofmann tarafından bulunmuş ve
  "Treponema pallidum" ismi verilmiştir. Frengi, etkili ilaçların bulunmasına kadar oldukça yaygın ve etkili bir hastalıktı. Mikrop çok dayanıksız bir yapı özelliğine sahiptir.
  Nemli yerlerde bir müddet canlı
  kalabilirse de kuruluğa hiç dayanamaz. Sabun ve antiseptik maddelere karşı mukavemeti hemen hiç yoktur.
  Hastalık, umumiyetle, cinsi temas ile bulaşır. Diğer temaslarla bulaşması da mümkün olup, çok nadirdir. Doktor ve hastabakıcılarda mesleki olarak hastalık ortaya çıkabilir. Kan nakli ile de hastalığın geçtiği bildirilmektedir. Bu yüzden kanı kullanılacak olan kimseler (donör)de daha önce frengi geçirip geçirmediğini gösteren testlerin yapılması kan merkezlerinde mecburi olup, çok acil olmadıkça bunun dışına çıkılmaz.
  Frengi ya doğuştan mevcuttur veya sonradan geçer. Sonradan meydana gelen frengi üç devrede ortaya çıkar. Her devrenin kendine has belirtileri vardır:
  Birinci devir frengi: Mikrobun vücuda girdiği andan, ilk döküntünün çıkışına kadar olan devredir. İlk frengi ülserinin (deride) meydana çıkmasına kadar geçen müddete "birinci kuluçka devri" denir ki, ortalama üç hafta sürer. Frengi ülserinin çıkmasından vücutta genel belirtiler meydana gelmesine kadar olan zamana da "ikinci kuluçka devri" denir ve bu da ortalama, altı hafta kadardır.
  Birinci kuluçka devrinin sonunda, mikrobun girdiği yerde mercimek büyüklüğünde kırmızı, ağrısız bir kabartı hasıl olur. Daha sonra bu kabartı etrafa ve derinlere doğru büyüyerek, frengi ülserini meydana getirir. Buna "frengi şankrı" adı verilir. Frengi şankrı ağrısızdır çok defa bir tanedir. Büyüklüğü değişiktir. 4-6 hafta içinde iz bırakmadan iyileşir. Mikrobun alınışından 5-6 hafta ve şankr çıktıktan 8-10 gün sonra, o bölgenin lenf bezlerinde frengi mikropları yerleşerek onları şişirirler. Bezler sert ve ağrısızdır. Erkeklerde şankrlar genellikle tenasül uzvunun uç kısmında yerleşirler. Vücudun diğer yerlerinde şankrlar bulunabilir. Bu dönemde şankrın özellikleri, şankrdan alınan materyalden mikrobun tesbiti ve bazı kan testleri teşhiste yardımcı olur.
  İkinci devir frengi: İkinci kuluçka devri sonunda hastada, bazı genel belirtiler görülür. Düzenli olmayan bir ateş vardır. Geceleri artan başağrısı, düşkünlük, iştahsızlık, terlemeler, kemiklerde geceleri artan ağrılar ve uyutmayan sinirsel ağrılar olur. Dalak büyüyebilir. Sarılık olabilir. Mikrobun vücuda girişinden, yaklaşık iki ay sonra, vücuttaki bütün lenf bezleri şişer. Bu devrede pembe lekeler, küçük kabartılar ve cerahat toplantıları görülebilir. Deri renginde değişiklikler olabilir. Güve yeniği manzarası gösterecek şekilde saç dökülmesi olabilir.

+ Yorum Gönder