+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Bulaşıcı Hastalıklar Forumunda Akciğer Kanseri Teşhisi Nasıl Konur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Akciğer Kanseri Teşhisi Nasıl Konur
  Akciğer kanseri teşhisi nasıl konur kısaca 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Kanser İçin Tarama Testleri
  Kanserleri daha erken ve iyileştirile-bilir bir aşamada saptamaya yönelik tarama testleri, bazı önemli kanser türlerine bağlı ölümleri azaltabilir. Ancak tarama testlerinin de kendile*rine özgü sorunları vardır. Test sıra*sında bir anormallik saptanırsa (daha sonra sıklıkla bu anormalliğin kanser olmadığı anlaşılsa bile) hasta başka pek çok testten geçer ve gereksiz yere yoğun kaygı yaşar.
  Tarama testlerinde kimi zaman çok yavaş büyüyen kanserler ya da fark edilmese bile herhangi bir soru*na yol açmayacak olan pre-kanseröz oluşumlar saptanır. Bunun sonucun*da bazı kişilere aslında gerekmeyen tedaviler uygulanabilir. Tarama test*leri pahalıdır: erken tanının tedavi*nin başarısına ya da başarısızlığına yol açacak bir fark yarattığı bir kan*ser vakasının saptanması için genel*likle çok sayıda kişinin taranması ge*rekir.
+ Yorum Gönder