+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Bulaşıcı Hastalıklar Forumunda Akciğer Kanserinin Türleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Akciğer Kanserinin Türleri Nelerdir
  Akciğer kanserinin türleri nelerdir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Akciğer Kanserinin Türleri Hakkında Bilgi

  AKCİĞER KANSERİ ÇEŞİTLERİ (Hücre Tipine Göre)


  KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ

  A) YASSI EPİTEL HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ = EPİDERMOİD AKCİĞER KANSERİ

  En sık görülen akciğer kanseridir. (%40-60)

  Sigara içimi ile artış gösterir.

  Daha çok ana bronşlarda yerleşir (bronkoskopla ulaşılabilir).

  Diğer kanser tiplerine göre daha yavaş ilerler.

  B) ADENOKANSER

  Akciğer kanserlerinin %10-20’dir.

  Hava yollarının salgı yapan hücrelerinden kaynaklanır.

  Sigara ile en az ilişkisi olan akciğer kanseridir. Yani sigara içmeyenlerde de görülür.

  Genellikle akciğerin periferik( uç, kenar) kısımlarında yerleşir

  Yassı epitel hücreli akciğer kanserlerinden daha kötü huylu olmakla birlikte küçük ve büyük hücreli akciğer kanserlerine oranla daha iyi özellik gösterirler.

  Sıklıkla erken dönemde uzak metastazlara (sıçrama- yayılım) yol açar.

  Bronkoalveolaer Kanser

  Adenokanserin bir alt tipidir.

  Genellikle dağınık zatürre şeklinde bir görünümü vardır.

  Bazı hastalarda bol köpüklü ve çok miktarda balgam çıkarma söz konusudur.


  C) BÜYÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ

  Akciğer kanserlerinin %5-10’dur.

  Akciğerin periferik (uç- kenar) kısımlarında yerleşir.

  Büyük kitleler yapabilir.

  Adenokanserler gibi seyreder.

  KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ

  Akciğer kanserlerinin %15-25’dir.

  Sıklıkla akciğerin merkezi kısımlarında yerleşir. Yani daha çok ana bronşlar ve lob bronşlarında yerleşir.

  Sigara kullanımı ile direkt ilişkilidir. Sigara içenlerde içmeyenlere göre görülme sıklığı daha fazladır.

  Akciğer kanserleri arasında en hızlı seyreden ve en erken metastaz yapan (yayılan) akciğer kanseridir.

  Hastaların 2/3’de kanser tanısı konduğunda diğer doku ve organlara yayılım vardır.

  Yassı epitelyum hücreli akciğer kanserine göre daha erken yaşlarda ortaya çıkar.

+ Yorum Gönder


yassı hücreli kanser türleri nelerdir