+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Bunları Biliyormuydunuz Forumunda Hangi yükseklikte ne tür çam ağacı yetişir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Hangi yükseklikte ne tür çam ağacı yetişir?
  Hangi Yükseklikte Ne Tür Çam Ağacı Yetişir? Hakkında Bilgi

  Her ağacın kendine göre yetişme şekli vardır. Pinaceae yani Çamgiller'in 9 cins yaklaşık 200 türü vardır. Bunlar, Abies, Keteleeria, Pseudotsuga, Tsuga; Picea, Larix, Pseudolarix, Cedrus ve Pinus’tur. Pinus yani çam, sürekli yeşil kalan seyrek olarak çalı halinde gözlemlediğimiz ağaçlardır. Genellikle güçlü bir kök sistemine sahip olan çamlar, Kuzey Yarıküre’den Tropikler'e kadar yayılış gösterirler. Günümüzde 80 türü bulunan çamların ülkemizde, fıstık çamı, Halep çamı, kızılçam, sarıçam ve karaçam olmak üzere 5 türü bulunmaktadır.
  Karaçam ülkemizin en geniş yayılışlı çamıdır. Batı Anadolu, Güney Anadolu, Kuzeybatı Anadolu, İçbatı Anadolu ve İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde saf ya da köknar, sedir ile karışık ormanlar oluşturur. Ekolojik hoşgörüsü oldukça geniştir; Güney Anadolu’da alt yükselti sınırı 1000-2000 m iken, kuzeye gidildikçe bu sınır düşer ve Kuzey Anadolu’da 400 m’ye kadar iner. Üst yükselti sınırı da güneyde 2000 m’ye çıkarken kuzeyde 1000 m'ye değin düşer.

  Kızılçam, ülkemizin diğer önemli bir çam türüdür. Ülkemizde başlıca Batı ve Güney Anadolu’da yayılış gösterir. Yerel koruluklar halinde Orta Karadeniz'de de bulunur. Güneyde 0-1000 m'ler arasında bulunurken, Kuzeye doğru bu sınır düşer. Batı Anadolu’nun kuzey kesiminde 0-800 m'ler arasında bulunur.

  Halep çamı, sahil ağacıdır. Yayılış alanı Batı Akdeniz'dir. Ülkemizde, Güney Anadolu'nun doğusunda ve Toroslar'ın eteğinde kızılçamla karışık halde bulunur.
  Fıstık çamı, Akdeniz bitkisidir. Kültüre de alınmıştır. Elverişli topraklarda iyi gelişir.
  Sarıçam, Karadeniz ve Kuzey Anadolu’da yayılış gösterir. Lokal olarak Kuzey Batı Anadolu'da da bulunur. 1000-2300 m'ler arasında çoğunlukla saf, seyrek olarak köknar ve ladinle karışık ormanlar oluşturur.
 2. Muhammed
  Özel Üye

  Her bitkinin kendine göre farklı yaşam koşulları vardır. Yükseklik arttıkça bitki örtüsünün azaldığını ve dikenli bitki çeşitlerinin arttığı gözlemlenmiştir.
+ Yorum Gönder