+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Bunları Biliyormuydunuz Forumunda Sivri Sinekler Nasıl Kan Emer ? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. BeLa_12
  Devamlı Üye

  Sivri Sinekler Nasıl Kan Emer ?
  Sivri Sinekler İle İlgili Bilgi

  Sivri sinekler kan emmek için yaklaşırken vızıltılı sesleriyle kolayca tanınan , uzun ince bacaklı narin böceklerdir. Sivrisineklerle ilgili olarak genelde bilinen, onların kan emici yaratıklar oldukları ve kanla beslendikleridir. Peki bu doğru mu? Ve nasıl kanımızı emerler?

  Sivrisineklerl e ilgili olarak genelde bilinen, onların kan emici yaratıklar oldukları ve kanla beslendiklerid ir. Oysa bu tam olarak doğru bir bilgi değildir. Çünkü sivrisinekleri n tamamı değil sadece dişileri kan emer.

  [Ayrıca dişilerin kan emme sebepleri beslenme ihtiyaçları değildir. Hem dişilerin hem de erkeklerin besinleri çiçek özleridir. Dişilerin, erkeklerden farklı olarak kan emmelerinin tek nedeni, taşıdıkları yumurtaların olgunlaşmak için kanda bulunan proteinlere ihtiyaç duymalarıdır. Başka bir deyişle dişi sivrisinek sadece türünün devamını sağlamak için kan emer.

  ÇEVRESİNDEKİ CANLILARI BÖYLE ALGILIYOR
  Sivrisinekler, son derece hassas ısı algılayıcılarına sahiptirler. Etraflarındaki varlıkları, yandaki resimdeki gibi sıcaklıklarına göre renk renk algılayabilirler. Bu algılama ışığa bağımlı olmadığı için, karanlık bir odada bile kan damarlarını rahatlıkla bulurlar. Sivrisineğin ısı algılayıcıları, 1/1000 derecelik sıcaklık değişmelerini bile fark edecek hassasiyettedi r

  Sivrisineğin sayısı 100'e varan gözü vardır. Bunlar başın üzerinde petek şeklinde yerleşmiştir.
  Sağdaki üst resimde bu göz kümesi içinden üç tanesinin kesiti alınmıştır. Sağ altta, bu gözler üzerinde bir objenin görüntüsünün beyne nasıl iletildiği gösterilmiştir.

  AKIL ALMAZ KAN EMME TEKNİĞİ:

  Sivrisineğin "kan emme" tekniği ise akıllara durgunluk verecek kadar detaylı yapıların birlikte işlemesiyle oluşan kompleks bir sisteme bağlıdır.

  Hedef üzerine konan sivrisinek, hortumundaki dudakçıklar aracılığıyla önce bir nokta seçer. Sivrisineğin bir şırıngaya benzeyen iğnesi özel bir kılıfla korunmuştur. Kan emme işlemi sırasında işte bu kılıf iğneden sıyrılır.

  Deri, sanıldığı gibi iğnenin basınçla deriye batırılması yöntemiyle delinmez. Buradaki asıl görev, bıçak keskinliğindeki üst çene ve üzerinde geriye doğru eğimli dişlerin bulunduğu alt çeneye düşmektedir. Alt çene testere gibi ileri-geri hareket eder ve deri üst çenenin yardımıyla adeta kesilir. Açılan yarıktan içeri sokulan iğne kan damarına ulaşınca delme işlemine son verilir. Sivrisinek artık kan emmeye başlayacaktır.

  Ancak bilindiği gibi insan vücudu, damarlardaki en ufak bir zedelenme karşısında kanı anında pıhtılaştırarak, o bölgedeki kan akışını durduran bir enzime sahiptir. Aslında bu enzimin sivrisinek için büyük bir problem oluşturması gerekmektedir. Çünkü sineğin açtığı deliğe de vücut anında tepki gösterecek, o noktadaki kan hemen pıhtılaşmaya başlayacak ve yara onarılacaktır. Tabii ki bu da sivrisineğin hiç kan emememesi demektir.
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Bildiğiniz gibi sivri sinekler kan ile beslenen böceklerdir. Fark ettiyseniz sivri sineklerin sivri ağız kısmında hortumları bulunmaktadır. Buda onların kanı emmesine yardımcı olur.
 3. Muhammed
  Özel Üye
  Sivri sinekler hortumları aracılığıyla kan emerler. Sadece dişi sivrisinekler kan emerler ve sadece vücudumuzdaki kirli kanı emerek aslında kanı temizlerler.
+ Yorum Gönder