+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Bunları Biliyormuydunuz Forumunda Alfabe Nasıl Doğdu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. BeLa_12
  Devamlı Üye

  Alfabe Nasıl Doğdu
  Alfabe İle İlgili Bilgi

  Alfabeyi bilmeyen yoktur her halde. Hepimizin bildiği gibi ,yazıda kullanılan harf dizisi "alfabe"diye tanımlanır. Alfabedeki harflerin her biri belirli bir sesin karşılığıdır.
  Çok eski devirlerde,insanların anlaşması konuşmayla, ya da işaretlerle oluyordu. Sonraları,bazı şeylerin ileride hatırlanması için kaydedilmesine ihtiyaç duyuldu. Ayrıca,uzak yerlerdeki insanlarla haberleşmek için bir çare bulunması gerekiyordu. İşte bu ihtiyaçlar sonucu "alfabe" doğdu.

  İlkel insanın alfabesi, anlatmak,ifade etmek istediği şeyin resimlerinden ibaretti. Bir atı anlatmak için elinden geldiğince bir at resmi çizmekle yetiniyordu. Korkusunu belirtmek iste yine e, ilkel çizgilerle düşen bir yıldırım ve kaçan bir adam çiziyordu. Sonradan eski Mısırlılar da, aynı sistemin daha geliştirilmiş bir şekli olan hiyeroglif yazısından yararlandılar. Hiyeroglif alfabesi, her nesne ve kavram karşılığında kullanılan bazı resim-çizgiler niteliğindeydi. Zamanla bunların daha basitleştirilmesi,belirli bir düzene sokulması yoluna gidildi.

  Bir İngiliz arkeologu olan Hnders Petrie, 1905 yılında Sina yarımadasında bulduğu bir kitabeden yararlanarak, tarihte ilk alfabenin M.Ö. 2000 yıllarında, Mısır'la İsrail arasında yerleşik Sami asıllı bir kavim tarafından kullanıldığının açıklanmasında öncülük etti. Yazı için harflerin kullanılmasında öncü olanlardan Fenikeliler, yazı sistemini kurmakta eski Mısırlıların hiyeroglif alfabesinden yararlanmışlardı.Fenikeliler'in alfabesi,bugün kullandığımız alfabenin gerçek anlamıyla çıkış noktası sayılabilir.

  Yukarda sözünü ettiğimiz Sami alfabesinden çok sayıda alfabe türemiştir. Sami Alfabesi genel bir bakışla ikiye ayrılıyordu.Bu iki kol ve bunlardan türeyen alfabeler aşağıda gösterilmiştir:

  1-Güney Alfabesi: Habeş alfabesi,Semud ve Galla alfabeleri bundan türemiştir.

  2-Kuzey Alfabesi: Fenike ve Aramf kolları olarak ayrıca ikiye ayrılır. İbrani, Yunan ve Latin yazıları Fenike kökenlidir. Arap,Pehlevi, Uygur ve Hind alfabesi de Arami kolundan türemiştir.

  Alfabe deyimi, aslında eski Yunan alfabesinin "alpha-alfa" ve "beta"harflerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Romalılar da alfabelerini birçok konuda yaptıkları gibi eski Yunanlılar'dan kopya ettiler.

  Fenikeliler'in alfabesinde sadece sessiz harfler varken onların alfabesinden yararlanan eski Yunanlılar bu alfabeye sesli harfleri de eklemişlerdi.

  Başlıca üç alfabe:

  1-Yunan Alfabesi

  2-Latin Alfabesi

  3-Arap Alfabesi

  olarak guruplandırılabilir. Arap alfabesinde birçok sesli harfler yazılmaz. Bunların yerine "hareke" denilen işaretler kullanılmaktadır. Arap alfabesi de,"elif-a" ve "be-b"harfleri sırasıyla başlar;

  Eski Türkler'in kullandığı Uygur Alfabesi,Sami alfabesinin kuzey bölümünün Arami dalından kökenlidir. Bazı kimseler Orhon alfabesinin de aynı kökenli olduğunu söylemişlerse de,buna karşı çıkan bilim adamları vardır. Orhon alfabesinin doğrudan doğruya Orta Asya'da türediği ileri sürülmektedir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Alfabe bulunmadan önce insanlar tarihlerini bir sonraki nesillere resim yolu ile aktarırlardı. ancak bu pek fazla işe yarayamıyordu bu yüzden alfabe bir ihtiyaç sonucu doğmuştur. ve sonunda alfabe icat edilmiştir.
+ Yorum Gönder