+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Bunları Biliyormuydunuz Forumunda Heykel Nedir - Heykel Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. BeLa_12
  Devamlı Üye

  Heykel Nedir - Heykel Hakkında Bilgi
  Heykel Hakkında Bilgi

  Günümüzde de bulunan heykeller Herhangi bir canlının, çoklukla insanın göründüğü şekilde yapılmış biçimi. Heykel kelimesi, çoklukla tam vücutlu eserlere verilir. Bunların bele kadar olanlarına büst adı verilir Heykeller tek bir canlıyı (insan hayvan) tasvir edecek şekilde yapılır. Birkaç heykelden meydana gelmiş anıtlara heykel grubu adı verilir.
  Heykeller; ağaç çamur, alçı, taş ya da çeşitli madenlerden yapılır. Ağaç ve taş heykeltıraş olunarak, çamur heykeller cisimlenerek, maden heykeller dökülerek yapılır. Canlı ile aynı büyüklükte olan heykeller, gerçekteki ölçülere uyarlar. Gerçekten çok ufak heykeller, biblo, statü adlarını alırlar. Bir düzlem üzerine yarım kabartma şeklinde yapılmış heykeller de röliyef adını alırlar.Bu işle uğraşan, heykel yapan sanatkârlara da heykeltıraş adı verilir.
  Heykel yapımı, çok eski medeniyetlerden beri devam ede gelen bir sanat halindedir. Tarih öncesi devirlerde bile bugünkü heykelcilik anlayışına uymamakla beraber, bu sanatla ilgili eserlere rastlanmıştır.
  İlkçağ medeniyetlerinde ise heykel yapımı, gelişmiş bir sanat olarak dikkati çeker. Bu çağ medeniyetlerinden Mısır, Hitit, Asur medeniyetlerinde özellikle tanrı ve hükümdar heykelleri o çağlardan kalan önemli sanat eserleri olarak müzeleri süslemektedir Fakat, heykelcilikte asıl gelişme, eski Yunan medeniyetlerinde görülür. Eski Yunanlılar tanrılarının, kahramanlarının, bilim adamlarının, filozoflarının hükümdarlarının heykellerini, gerçek in. san ölçülerine çok yakın şekilde yapmayı başarmışlar ve bunlar üzerindeki işlemleri de çoğu birer sanat şaheseri olan eserler meydana getirmişlerdir.Bu medeniyetlerde yapılmış heykeller ve bunların çağımızda yapılmış çeşitli kopyaları, sanat müzelerinin en kıymetli eserleri halindedir.
  Orta çağ boyunca, bütün güzel sanatlarda olduğu gibi, heykelcilik te de gerileme olmuş, ancak Rönesans`la başlayan sanatta ve bilimde uyanış hareketi bu alanda kendini göstermiştir. Bu çağ medeniyetlerinde, eski Yunan`a dönüşün bir belirtisi olan gerçek ölçülere uygun çeşitli heykeller yapılmış, büyük heykeltıraşlar yetişmiştir.Bugünün heykelcilik anlayışında ise Modern heykelcilik deyimi ile anlatılan yeni bir heykelcilik sanatı ortaya çıkmış, bu sanatta gerçekteki ölçülere ve biçimlere uymayan heykeller yapımı önem kazanmıştır.
 2. Muhammed
  Özel Üye

  Heykel'in tanımını internette araştırdığımda şöyle bir sonuca ulaştım. Heykel; Sanatsal bakış açısının üç boyutlu hale dönüştürülmüş formudur. Genel olarak insan, hayvan vb. figürleri tasvir eden heykeller üretilmektedir.

  Heykel.jpeg

+ Yorum Gönder


heykeller hakkında bilgi,  heykeltraş hakkında bilgi,  resimde heykel nedir,  heykel hakkında bilgi,  heykel nedir kısaca bilgi,  heykeller