+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Bunları Biliyormuydunuz Forumunda Hitabet Nedir - Hitabet Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. BeLa_12
  Devamlı Üye

  Hitabet Nedir - Hitabet Hakkında Bilgi
  Hitabet İle İlgili Bilgi

  Bir nevi güzel konuşma sanatıdır. Bir fikri, bir davayı dinleyicilere benimsetmek, onları bu fikre, davaya inandırmak için söz söyleme işi ya da sanatı. Bu işi yapan kişiye hatip, söylenene de, yerine göre nutuk, söylev, hitabe denir.
  Hitabet, nesir türlerindendir. Ancak işlenen konunun, konuşmanın yapıldığı anda ilgi uyandırması, anlaşılması gerektiğinden, nesrin genel kurallarına bağlı olmakla beraber, bazı özel kuralları da vardır. Söz söyleyen kişinin, söz söyleyeceği toplumu göz önünde bulundurması, anlatımını bu toplumun isteyeceğine göre ayarlanması gerektir. Bu bakımdan hatibin, kelimeleri dinleyicilerinin kültürel durumuna göre seçmesi, hitap ettiği toplumun anlayabileceği kelimeleri, sözleri, deyimleri kullanması gerektir.
  Hitabeye, konuşmanın yapılacağı topluma göre değişen hitaplarla başlanır : Yurttaşlar, Sayın dinleyiciler. Vatandaşlar, Arkadaşlar…gibi. Bu çeşit hitaptan sonra ilkin fikir, dava ileri sürülür. Bu fikir ya da dava üzerine, dinleyicilerin varması istenen fikrin ve düşüncenin sonucu söylenir. Hatip bunları yaparken, dinleyicilerin zekasına, hayaline, duygusuna başvurur. Anlatımında çeşitlilik göstermek, dinleyenleri heyecana sürüklemek, onları varmak istediği sonuca ulaştırmak için gereklidir.
  Sözle, bir fikri, bir davayı dinleyenlere aşılamak işi çok eskidir. İnsanlar, yazıyı bulmadan çok önceleri, sözle bir fikri söylemeyi, inandırmayı uygulamışlardır. Bu bakımdan, yazılı sanat türlerinden önce, sözle bir fikri söyleme türü olan hitabet türü meydana gelmiştir. İlk çağda, toplumlara karşı bu çeşit söz söyleyerek fikir ve düşünce yayma fikri, özellikle Yunan ve Romalılarda yetişen Demosten, Cicero gibi hatipler, söz söyleme sanatının ünlü kişileridir.
  Hitabet, sözün konusuna ve söylenme yerine göre başlıca şu çeşitlere ayrılır:
  Siyasi hitabet, siyaset konusunda söylenen nutuklar dır. Bu çeşit nutuklar, çoklukla millet meclislerinde, siyasi parti toplantılarında, mitinglerde, diplomatik toplantılarda söylenir. İç ya da dış politikayı ilgilendiren konuşmalardır.
  Askeri hitabet, komutanların askerlerini cesaretlendirmek için söyledikleri ya da çeşitli askeri konularda söylenen nutuklar dır.Dini hitabet, tapınaklarda din konusunda söylenen nutuklar dır.
  Hukukî hitabet, mahkemelerde, hukuk konusunda söylenen (savcıların iddianameleri ile avukatların ya da sanıkların savunmaları) nutuklardır.
  Akademik hitabet, bilim toplantılarında akademilerde söylenen nutuklardır. Bir bilim adamının bir akademiye kabul edilirken söylediği nutuk, üniversitelerin ya da bilim kongrelerinin açılışında söylenen nutuklar akademik nutuklardır. Hitabet çeşitlerinin bu genel ayrımlarının dışında, hitabet biçiminde yazılmış yazılar, radyoda yeni bir fikri yayma amacı ile söylenen nutuk ya da yapılan konuşmalar, iki ayrı tezin aynı topluluk karşısında savunulması olan münazaralar da hitabetin çeşitleri arasında yer almaktadır.Türk toplumunun yetiştirdiği büyük hatipler vardır. Ancak, hitabetin yaygın olma alanlarının az olduğu Cumhuriyetin ilân edilmesinden önceki devirlerde, büyük hatiplere pek rastlanmaz. Türk toplumunda büyük hatipler, özellikle çeşitli fikirlerin toplumlara duyurulması zorunluluğunun kabul edilmesinden demokratik düzenin yerleşmeğe başlamasından sonra yetişme imkânı bulmuştur. Türk toplumunun yetiştirdiği en büyük hatip Atatürk tür.
 2. Muhammed
  Özel Üye

  Hitabet, bir kişi veya topluluğu etkilemek, bir görüşü benimsetmek amacıyla kullanılan söz sanatına verilen isimdir. Hitabeti güçlü bir kişi konuştuğu topluluğu kolayca etkileyebilir, istediği görüşü rahatça benimsetebilecek kabiliyete sahip olur.

  hitabet.jpg

+ Yorum Gönder


diksiyon ve hitabet nedir,  hitabet çeşitleri nelerdir,  hitabet ve hitabet çeşitleri,  hitabet çeşitleri hakkında bilgi,  akademik hitabet,  diksiyonda hitabet nedir