+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Bunları Biliyormuydunuz Forumunda HZ Muhammed ile ilgili bunları biliyor muydunuz? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. saqopakajmer
  Devamlı Üye

  HZ Muhammed ile ilgili bunları biliyor muydunuz?
  Peygamber Efendimiz Hakkında Bunları Biliyor muydunuz?
  Peygamber efendimize 40 yaşında peygamberlik verildiğini
  Peygamberimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) babaannesinin isminin Fatıma, anneannesinin adının Berre olduğunu,
  Efendimiz'in doğumunun miladi olarak 20 Nisan 571 olduğunu ve sabaha doğru doğduğunu,
  Cahiliyye Araplarının mukaddes kitaplardan "Muhammed" isminde bir peygamberin geleceğini bildiklerinden, bazı kimselerin çocuklarına isim olarak, "ilerde peygamber olabilir" ümidiyle Muhammed koyduğunu,
  Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'nin, Efendimiz'in ilk sütannesi olduğu gibi, Hz Hamza'nın da sütannesi olduğunu ve Efendimiz'in bu aziz amcası ile aynı zamanda sütkardeş olduğunu,
  Peygamberimiz'in yüzmeyi 6 yaşında annesiyle gittiği Medine'de, akrabaları Adiyy bin Neccaroğulları'nın havuzunda öğrendiğini,
  Allah Resulü'nün Medine'ye teşrifinde Müslümanlar arasında bir nüfus sayımı yapılmasını emrettiğini ve Medine'de 1500 Müslüman bulunduğunun tespit edildiğini,
  Peygamberimiz'in zamanında at yarışlarının düzenlendiğini, bunun idaresinin Hz. Ali'de olduğunu, Efendimiz'in ata binmeyi çok sevdiğini, atlardan da özellikle doru, karayağız veya sarı renkli olanları sevdiğini..
 2. saqopakajmer
  Devamlı Üye

  Peygamber Efendimiz hakkında bunları biliyor muydunuz?


  Peygamberimiz'in en sevdiği yemeğin tirid (ufalanmış ekmek parçalarının üzerine et suyu dökülerek hazırlan yemek) olduğunu, aynı zamanda, bal ve tatlılardan da hoşlandığını,
  Resulullah'ın veda haccından sonra seksen bir veya seksen iki gün yaşadığını,
  Habibullah'ın Hayber'de Selam bin Mişkem'in eşi Zeynep'in eliyle gerçekleşen zehirlenmenin etkisini ömrü boyunca taşıdığını, vefat hastalığı sırasında kendisini ziyaret gelen Ümmü Bişr binti Bera'ya: "Ey Ümmü Bişr! Şu anda Hayber'de kardeşinle beraber yediğim zehirli etten dolayı kalp damarlarımın koptuğunu hissediyorum" buyurduğunu, bazı siyer âlimlerinin Allah Resulü'nün vefatında bu zehirin de tesiri olduğundan dolayı kendisinin aynı zamanda şehit olduğunu kabul ettiklerini,
  Efendimiz'in bütün âlemleri yetim bırakarak ebedler âlemini şereflendirmesinin ikindi vakti olduğunu biliyor muydunuz?

 3. saqopakajmer
  Devamlı Üye
  Peygamber Efendimiz hakkında bunları biliyor muydunuz?

  Peygamberimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) kardeş ettiği Ensar ile Muhacir’den sefer sırasında bir tanesini sefere götürüp diğerini aile işlerini yürütmesi için geride bıraktığını

  Medine'de kardeş yapılan aile sayısının 186 olduğunu…

  Birisinin mescitte “Allah’ım beni ve Muhammed’i bağışla” demesi üzerine Rasul-ü Ekrem’in (Sallallahu aleyhi ve selem) “Allah’ın lütuf ve merhametini çok darlaştırdın” buyurduğunu…

  Hz Ali’nin Hz. Fatıma ile evlenirken mihr olarak ancak bir zırh verebildiğini Bundan başka eşyasının bir koyun postu ile bir de Yemen işi eski bir battaniye olduğunu

  Hz. Fatıma’nın çeyizinin; bir divan, bir su tulumu, içi hurma yaprakları ile doldurulmuş bir yatak, iki el değirmeni, iki su testisi, bir de su küpünden ibaret olduğunu”

  Peygamber Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Fatıma'yı evlendirirken ona "Kızım, kocan insanların önce Müslüman olanı ve en çok ilmi olanıdır" dediğini. İbn-i Abbas'ın da Hz. Ali hakkında "Ben onun ilim denizinden ancak bir damlayım" dediğini. Hatta insanlar arasında "Ebu Hasan'ın (Hz. Ali) bile çözemeyeceği bir dava" sözünün darb-ı mesel haline geldiğini

  O zamanlar ashabın ciddi şekilde açlık imtihanı ile de sınandığını. Bunu anlatma sadedinde Enes (r.a.) hazretlerinin; "Rasûlullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) ashabından yedi kişi bir hurmayı emer ve düşen yaprakları yerlerdi. Hatta dudakları bu yapraklar sebebiyle şişerdi" dediğini

  Rasul-i Ekrem’in (Sallallahu aleyhi ve sellem) hükümdarlara gönderdiği mektupları Amir bin Füreyre’nin (r.a.) kaleme aldığını…

  Peygamberimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) kâtipleri arasında en çok öne çıkan ismin Zeyd bin Sabit olduğunu Bu zatın çok zeki olup Bedir'de 10 çocuğa okuma yazma öğretme karşılığı serbest kalan Müşriklerden birinden okuma yazma öğrendiği, Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) emri üzerine 15 günde İbraniceyi, 17 günde de Süryaniceyi öğrendiğini

  Enes bin Malik’in annesi Ümm-ü Süleym bir çocuk doğurunca, Rasul-i Ekrem’in (Sallallahu aleyhi ve sellem) çocuğu istettiğini. Enes’in kollarında gelen çocuğu kucağına alarak Acve (İyi cins Medine hurması) hurmasını ağzında ezerek yumuşatıp bebeğin ağzına koyduğunu. Çocuğun onu yavaş yavaş emmesi üzerine, gülümseyerek “Medinelidir, hurmayı sever” diyerek latife yaptığını ve dua ederek annesine gönderdiğini…

  Hz. Ebu Zer (r.a.)’in; “Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) vefat edene kadar bizi o kadar güzel eğitmişti ki, gökte kanat çırpan bir kuşun hareketleri bile bize bir bilgiyi hatırlatırdı” dediğini…

  Abdullah bin Mesud'un (r.a.) "Nebi (Sallallahu aleyhi ve sellem) va'z ve nasihat hususunda bize bıkkınlık gelmesin diye halimize bakıp ona göre gün ve saat kollardı" dediğini…

  İslam’da ilk vakfın, Allah Rasulü (Sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından, Muhayrık adlı Yahudi asıllı Müslüman’ın Rasul-i Ekrem’e (Sallallahu aleyhi ve sellem) verilmesini vasiyet ettiği 7 bahçenin vakfedilmesi ile oluştuğunu…

  Bir seferden dönüşünde Hz. Fatıma'nın onu kapıda karşıladığını Ağlayarak sevgili babasının yüzünü gözünü öpmeye başladığını. Ağlamasının sebebini soran Hz. Peygambere "Görüyorum, senin rengin solmuş ve elbisen yırtılmıştır" dediğini. Bunun üzerine Aleyh-i ekmel-it tahaya'nın; "Ey Fatıma ağlama! Zira Cenab-ı Hak senin babanı öyle bir dava ile göndermiştir ki, yeryüzünde topraktan, deve tüyünden ve kıldan yapılma ne kadar ev varsa o dava yüzünden ya aziz veya zelil olacaktır" buyurduğunu

 4. saqopakajmer
  Devamlı Üye
  Peygamber Efendimiz hakkında bunları biliyor muydunuz?

  Server-i Âlem’in (Sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’ye ilk teşriflerinde, kendisi ile ilk görüşmesinde iman eden Yahudi âlemi Abdullah bin Selam’ın Ben-i Kaynuka Yahudilerinin dini lideri olup asıl isminin Hüseyin olduğunu, Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) bu ismi Abdullah olarak değiştirdiğini

  Abdullah bin Selam'ın kendi kavmine; "Musa'ya nazil olan Tevrat'ı Allah kelamı olarak kabul edip de, Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ı ve ona nazil olan Kur'an'ı inkâr etmek zulümdür" dediğini

  Allah Rasulü’nün (Aleyhissalatu vesselam) Medine’ye teşrifinde Müslümanlar arasında bir nüfus sayımı yapılmasını emrettiğini Ve Medine’de 1500 Müslüman bulunduğunun tespit edildiğini

  Efendimizin (Aleyhissalatu vesselam) Medine'de ilk olarak Mescid-i Nebevinin yapımına başladığını. Mescid inşaatının 7 ay sürdüğünü…

  Asr-ı Saadette sahabe olma şerefine eren Yahudilerin sayısının 29 olduğunu

  İslam tarihinde ilk medrese talebeleri diyebileceğimiz Suffa ashabının sayısının bir zaman kırk kişiye kadar yükseldiğini. Bunlar arasından Abdullah bin Mesud, Ubeyy bin Kab gibi Kur'an muallimleri, Bilal Habeşi gibi müezzinler, Ebu Hureyre ve Enes bin Malik gibi muhaddisler, Ammar bin Yasir gibi kumandanlar, Selman-ı Farisi gibi örnek idareciler yetiştiğini

  Suffa ashabının 70 veya 100 civarında olduğuna dair rivayetler varsa da en doğru görüşün Ebu Nuaym'ın "Ehl-i Suffe'nin muayyen bir kadrosu olmayıp, sayının azalıp arttığı"na dair rivayeti olduğunu

  Belazuri’nin nakline göre Rasul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem)’in hayatında Medine’de dokuz mescid olduğunu
  Peygamberimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) zamanında at yarışlarının düzenlendiğini, bunun idaresinin Hz. Ali’de olduğunu…

  İbn-i Abdülberr'in rivayetine göre Müslümanlar arasında birbiriyle kardeş olma olayının biri Mekke döneminde Muhacirlerin kendi aralarında bir de Medine'de Ensar ile Muhacirler arasında olmak üzere iki defa cereyan etmiş olduğunu


 5. saqopakajmer
  Devamlı Üye
  Peygamber Efendimiz hakkında bunları biliyor muydunuz?

  • Hz.Peygamberin öz amcalarının Ebu Talib ve Zübeyr olmak üzere iki tane olduğunu, diğer amcalarının üvey olduğunu

  • Hz.Abbas’ın Efendimizden 3 yaş büyük olduğunu

  • Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe’nin Efendimizin (sav) ilk süt annesi olduğu gibi, Hz Hamza’nın da süt annesi olduğunu ve Efendimizin (sav) bu aziz amcası ile aynı zamanda süt kardeş olduğunu

  • Annesi Amine’nin Efendimizi (sav) ancak 1 hafta emzirdiğini, Efendimizin (sav) doğumunun miladi olarak 20 Nisan olduğunu

  • İbn-i Abbas’tan nakledildiğine göre Cenab-ı Hakk’ın Kur’an da sadece Hz.Peygamberin (sav) hayatına yemin ettiğini (Hicr-72)

  • Ömer bin Abdülaziz’in Resulullah’ın (asm) eşyalarını bir eve toplayarak müze yapıp, sergilediğini Sergilediği eşyanın ise iple örülmüş bir sedir, içi hurma lifi ile doldurulmuş bir çanak, su bardağı, elbise, el değirmeni, başına sardığı bir kadife ve giyim eşyasından ibaret olduğunu

  • Peygamberimizin meşhur devesi Kasva’yı hicreti sırasında 400 dirheme aldığını, ona kesik kulak (kasva) adını bizzat verdiğini ve hayatı boyunca ondan çok memnun kaldığını

  • Uhud’da bir kılıç darbesiyle mübarek yüzü kanla kaplanan Allah Resulünün (sav) “Peygamberinin yüzünü kana bulayan bir topluluk nasıl kurtulur ve mutlu olur?” dediğini

  • Mute’ye giden orduya katılan ama Efendimiz (sav) in arkasında son bir Cuma namazı kılmak için Medine’de kalan Abdullah bin Revaha’ya : “Yeryüzü dolunca sadaka dağıtsan, onların bir sabah namazında elde ettikleri ecr ve mükafatı elde edemezsin” denilince bu zatın hemen yola çıkıp arkadaşlarına yetiştiğini

  • Hz.Enes’ bin Malik’in “Sevgili Peygamberimi rüyada görmediğim gece olmuyor” dediğini.

  • Abdullah bin Mesud’un Hz.Ömer’in vefatına üzüldüğü ve ağladığı kadar hiçbir şeye üzülüp ağlamadığını, hatta “Vallahi Ömer’in bir köpeği sevdiğini bilseydim ben de onun severdim. Dikenli ağaçların bile onun ölümüne üzüldüğünü hissediyorum" dediğini

  • Ebu Said adlı sahabenin “ Resulullah’ı toprakta görünce kalplerimiz burkuluverdi" dediğini..

  • Abdullah bin Zübeyir’e göre insanlar içinde Resulullah’a en çok benzeyenin torunu Hz.Hasan olduğunu.

  • Resulullah’ın “Beni Hud, Vakıa, Mürselat, Nebe,Tekvir sureleri ihtiyarlattı" buyurduğunu.

  • ”Siz bu ayetlere mi hayret ediyor,gülüyor da ağlamıyorsunuz” ayetleri(Necm:59-60) nazil olduğu zaman Suffa ashabının yanakları ıslanıncaya kadar gözyaşı döktüğünü,iniltileri Resulullah’a (sav) ulaşınca onun da onlarla ağladığını.

  • Hz.Enes’in “Ensardan yirmi genç Resulullah’a hizmet için ondan ayrılmazlardı. Peygamberimiz bir iş görmek istediği zaman onları gönderirdi" dediğini.

  • Peygamber efendimiz( sav)in yolculuklarına Perşembe günü dışında çıktığının pek nadir olduğunu, ekseriyetle Perşembe gününü tercih ettiğini


 6. saqopakajmer
  Devamlı Üye
  Peygamber Efendimiz hakkında bunları biliyor muydunuz?


  Rasulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) hicret edeceği gece, Kâbe’yi görünce; “Ey Mekke! Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin çocukların beni rahat bırakmıyor” dediğini

  Peygamberimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) hicret esnasında Mekke’yi terk etmesinin 622 yılının 12 Eylül’ünü 13’üne bağlayan gece olduğunu

  Hz. Peygamberin (Sallallahu aleyhi ve sellem) hicreti beraber yapacaklarını söylemesi üzerine Hz. Ebubekir (r.a.)’in sevinçten ağladığını… Kızı Aişe’nin (r.a.); “O güne dek, Ebubekir’in bu sözleri duyduğunda ağladığı gibi bir kişinin sevinçten ağlayabileceğini bilmiyordum” dediğini…

  Medinelilerin bir iç harbi olan Buas savaşlarının Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) davetini kabule zemin hazırladığını, bu yüzden Hz. Aişe’nin: “Buas günü Allah’ın (c.c.), Rasulüne takdim ettiği bir gün olmuştur” dediğini

  Peygamber-i Zişan (Aleyhissalatu vesselam)’ın hicret sırasında Hz. Ebubekir’den (r.a.) satın aldığı devenin isminin Kasva (diğer ismi Adba’dır.) olduğunu… Kasva'nın Benû Kuşeyr kabilesinden 800 dirheme alındığını ve H. Ebubekir'in hilafeti sırasında öldüğünü..

  Üç gün saklandıkları Sevr dağına Nebiyy-i Zişan’ın (Aleyhissalatu vesselam) tırmanışı anlatılırken bir rivayette şöyle dendiğini; “Dağ yolunda, ayak izleri belli olmasın diye, ayakuçları üzerinde yürüyordu. Sonra, nalınlarını çıkarıp yürüdü”

  Hz. Ebubekir'in (r.a.) kızı Aişe validemize; "Ben ve Rasulullah (Aleyhissalatu vesselam) mağaraya sığınırken bizi görmeliydin. Peygamberin ayaklarından kan damlaları görünüyordu. Benim de ayaklarım kaskatı birer taş gibi olmuştu. Çünkü Rasulullah (Aleyhissalatu vesselam) yalın ayak gezmeye alışmamıştı" dediğini…

  Rasul-i Ekrem’in Sevr dağında sığındıkları mağaranın isminin “Athal” olduğunu…

  Hz. Ali’nin, Fahr-ül Alemin’in (Sallallahu aleyhi ve sellem) ayrılmasından üç gün sonra Mekke’yi terk ederek yaya olarak Medine’ye hicret ettiğini

  Beni Eslem kabilesinden Büreyde bin Eslem’in yanında 70 süvari ile hicret eden kutlu kafileyi yakalamak üzere geldiğini, fakat onlara yaklaştıkça kalbinde iman nuru parlamaya başlayıp, nihayet yanlarına geldiğinde; “Ya Rasulullah! Sizin böyle bayraksız yürümenize gönlüm razı olmuyor. İzin verin de alemdarınız (sancaktarınız) olmak şerefine kavuşayım” deyip, izin alınca da, sarığını çözüp kargısının ucuna bağladığını ve bu şekilde Kuba’ya kadar önde sancaktarlık yaptığını…

  Mekke ile Yesrib (Medine) arasının 473 kilometre olup, bu yolun o zamanlarda deve üstünde 13–14 günde alındığını. Hâlbuki bu yolun sahil yolundan ve süratle gelmek suretiyle Allah Rasulu (Sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından sekiz günde alındığını..

  Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’ye teşrifinden önce Kuba’da, Amr bin Afv kabilesi içinde, Külsüm bin Hidm'in evinde 14 gece misafir kaldığını. Bazı Siyer yazarlarının, Sa'd bin Hayseme'de misafir olduğunu söylediklerini. İki rivayetin arasını te'lif edenlerin ise geceleri Külsüm bin Hidm'e misafir olduğunu, gündüzleri ashabı ile oturup görüştüğü yerin ise İbn-i Hayseme'nin evi olduğunu söylediklerini…

  Allah Rasulü’nün (Sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’ye teşrifinde Ben-i Neccar sülalesinin küçük kızlarının ellerinde deflerle büyük bir sevinç içinde: “Biz Neccar sülalesinin kızlarıyız. Ne güzeldir Muhammed’in komşuluğu” beyitlerini hep bir ağızdan söylediklerini. Onların bu coşkusuna tebessümle mukabele eden Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) “Gerçekten beni seviyor musunuz?” sorusuna; “Evet” dediklerinde, Peygamberimizin; “Vallahi, benim de kalbim size karşı sevgiyle dopdolu” buyurduğunu

  Bera bin Azib’in “Medine halkının Rasulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’ye teşrifine sevindikleri kadar başka hiçbir şeye sevindiklerini görmedim” dediğini

  Allah Rasulu’nun (Aleyhissalatu vesselam) Eba Eyyub-u Ensari’nin evinde 7 ay misafir olduğunu

  Rasulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’ye teşrifinde Ebu Eyyub hazretlerinin devenin yükünü çözüp evine götürdüğünü. Efendimizin (Aleyhissalatu vesselam) kendilerinde misafir olması için yalvaranlara; “Bir adam yüküyle beraber olmalı” buyurduğunu…

  Rasul-i Ekrem’in (Aleyhissalatu vesselam) Medine’ye teşrifinde Müslüman olan Yahudi âlimi Abdullah Bin Selam’ın (r.a.) bu kutlu gelişe çok sevindiğini, hatta halasının kendisine: “Yemin ederim ki, İmranoğlu Musa’nın Medine’ye gelişini duysaydın, bu kadar sevinmezdin” dediğini


+ Yorum Gönder


hz muhammed ile ilgili bunları biliyor muydunuz