+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Bunları Biliyormuydunuz Forumunda Organik Kimya Nedir kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Organik Kimya Nedir kısaca
  Organik Kimya

  Aynı zamanda "örgensel kimya" diye de bilinen "organik kimya", canlı tabiat olaylarını ve bu olaylarla doğan bileşikleri inceleyen kimya bölümüdür. "Karbon kimyası" diye de tanımlanır. Bu tanımlamaya göre, organik olmayan kimya geri kalan elemanların hepsini konu edinmiştir. Oysa organik kimya sadece bir tek elemanla yani karbon"la meşguldür. Karbon bileşiklerinin yaklaşık olarak bilinen sayısı 500.000 i aştığına göre,organik kimyanın çok geniş kapsamlı bir kimya dalı niteliği taşıdığı kendiliğinden anlaşılacaktır.

  1828 yılı gelip çatıncaya kadar, organik ve organik olmayan kimya arasında çok kesin,aşılmaz bir sınırın varlığı düşünülüyordu. 1828 yılında genç bir Alman kimyacı olan Friedrich Wöhler, amonyum siyanat eriyiğini ısıttığı vakit "üre" bileşiğini elde etti. Üre bileşiği, insan ve hayvan idrarında bulunan bir bileşikti. Wöhler"in bunu amonyum siyanat eriyiğinden elde etmesi, canlı organizmalardan elde edilen ürünlerin, kimyasal yollarla elde edilen maddelerden kesin ve aşılmaz bir sınırla ayrılmamış olduğunu belirtiyordu. Böylece organik kimyanın doğması ve gelişmesi doğrultusunda büyük bir adım atılmış oldu. 1828 den bu yana geçen zaman içinde, 500.000 i aşkın organik bileşiğin yapısı hakkında açık seçik bilgi edinildi. Bunların bileşimi mümkün oldu.

  Organik ve anorganik (organik olmayan) bileşikler yapı bakımından temel farklılıklar taşırlar. Karbonun diğer elemanlardan ayırıcı özelliği, molekül zinciri ve halkalarının oluşumunda atomlarının birleşme düzenidir. Karbon molekülleri son derece kararlıdır. Organik bileşiklerin yapısında karbondan sonra en çok bulunan eleman hidrojendir. Buna karşılık, organik olmayan bileşiklerde aynı türden atomların birbirlerine bağlanması pek kararlı değildir. Bu bakımdan dayanıklılık yoktur. Sadece karbon ve hidrojenden meydana gelen en basit organik bileşikler "hidrokarbon" diye isimlendirilir. Organik bileşiklerde moleküllerin yapısında hidrojenden sonra gelen yaygın ölçüdeki atom oksijen"dir. Bunu azot,kükürt, fosfor, klorur ve bromür izler.

  Organik kimya, anorganik (ya da inorganik), yani organik olmayan kimyaya kıyasla daha sistemlidir. Hidrokarbonlar , alkoller,aldehitler,ketonlar,eterler,asitler, vs. gibi maddeler özelliklerine göre sınıflandırılmışlardır. Her sınıfın değişik özelliği, molekül yapısının içinde bulunan özel bir atom gurubundan ileri gelir. Bu atom gurubuyla şekillenir. Molekül yapısının geri kalanını oluşturan karbon ve hidrojen zinciri, maddenin fiziksel özelliklerini belirler. Organik bileşikler genel olarak tepki göstermezler. Sıcaklık bunların üzerinde kimyasal bir değişim yapacağına buharlaştırır. Elektriği çok zayıf ölçüde iletirler.

  Organik kimyada karbon elektron veren ve alan atomların tam ortasındadır. Bunun için, elektron alıp verilmesini aynı kolaylıkla yapar.

  Her organik bileşiğin iki formülü vardır. Bileşik molekül yapısındaki çeşitli elemanların sayısını veren formül "kaba formül" dür. Elemanların birbirlerine bağlanışını da "yapı formülü" belirtir.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Karbon temelli olan bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen bilim dalıdır. Organil Kimya günlük yaşamımızda yediğimiz besinlerden, kullandığımız eşyalara kadar herşeyde bulundukları için çok önem taşırlar.
+ Yorum Gönder


organik kimya nedir kısaca,  organik kimya nedir kısaca bilgi,  organik kimya nedir