+ Yorum Gönder
Güncel Konular ve Bunları Biliyormuydunuz Forumunda Organik Hücre Nedir Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Organik Hücre Nedir Kısaca
  Organik Hücre Nedir Hakkında Bilgi

  Bütün oku ve organları oluştururlar.Bütün canlı varlıklar hücrelerden yapılmıştır. Başka türlü söylemek gerekirse,hücrelerden meydana gelmiştir. Küçük bakteriler ve protozonlar gibi mikroskobik yapıda olanlar,yani ancak mikroskopla görülebilenler,tek hücreli dir. Buna karşılık, insanların da dahil bulunduğu öteki canlılar gurubu milyonlarca hücreden oluşan bir yapıya sahiptir.

  Genel olarak,bütün hücrelerin belirli ortak yönleri vardır. Temelde,bunların hepsi "protoplazma" dan oluşur. Protoplazma,belirli bir öz madde,daha doğrusu değişik maddelerin karışımıdır. Bu protoplazma bir zarla çevrelenmiştir.

  Hayvanlarda, zar ince ve elastikidir.Fakat bitkilerin çoğun da serttir. Selüloz adı verilen bir maddeyle bu sertliği kazanmıştır. Hücrenin içinde bir çekirdek bulunur. Buna "nükleus" adı da verilir. Protoplazmanın çekirdek (yani nükleus )dışında kalan kesimi "sitoplazma" diye tanımlanır.

  Çekirdek kısmın yapısı iyice karışıktır.Çekirdek (veya nükleus ),"kromozom" adı verilen çok küçük gövdecikleri kapsar. Bu kromozomlar son derece önemlidir. Çünkü "jenler"i taşır, irsiyet’i (kalıtımı) belirlerler.

  Herhangi bir canlı türü için kromozom sayısı belirlidir. Sadece hücrenin üretimindeki ender oluşumlar bu kuralın dışında kalır. İnsanda bir hücrenin çekirdeğindeki kromozom sayısı 48 dir. Bazı solucan türlerinde sadece 2 dir. Buna karşılık, diğer bazı hayvanlarda bir çekirdekteki kromozom sayısı birkaç yüzü bulur.

  Kromozomlar birbirine benzemez. Aksine, bir tek hücrenin çekirdeğinde değişik tür kromozomlar vardır. Nitekim insanın hücre çekirdeğindeki 48 kromozom, 24 değişik türdedir. Her kromozom türü,bir çift kromozomla temsil edilir. Şimdi de bunun niçin böyle olduğunu görelim. Bir canlı organizmanın oluşumundaki ilk hücre, kendiliğinden bir çoğalmayla iki özel türde hücre meydana getirir. Bunlar "gamet" üye tanımlanır. Ana hücre tarafından meydana getirilen "gametler yumurta hücre, baba hücrenin meydana getirdikleri sperm hücreleri (döllenme hücreleri) dir.

  Organizmanın gelişmesiyle,hücreleri önce iki hücreye bölünür. Böylece dört hücre olur. Bunlar da ikişer hücreye bölünüp, hücre sayısı sekize çoğalır. Hücrelerin ikiye bölünerek çoğalmaları bu şekilde devam edip gider.Bölünerek çoğalmada esas olan,her hücrenin aynı kalıtım belirleme (irsiyet tayin) karakteristiklerini taşımasıdır.

  Aksi taktirde,hücreler metabolizmanın oluşması bakımından kendilerinden bekleneni sağlayamaz. Kromozomlar irsiyetle tayin edici olduklarından, kromozomların bölünmeleri de eşit olmalı,yani her hücre eşit sayıda eş cins kromozom taşıma


 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Hücreler insan vücudunda bütün doku ve organları oluştururlar. Farklı olmayan hücreler kendilerini yenileyebilme istedikleri kadar bölünme özelliğine de sahiptirler ayrıca istedikleri dokunun şeklini alabiliyorlar.
+ Yorum Gönder