+ Yorum Gönder
Özel Dershaneler ve Burs Veren Kurumlar Forumunda Yabancı uyruklu olan kişiler nasıl vergi kimlik numarası alacak Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Yabancı uyruklu olan kişiler nasıl vergi kimlik numarası alacak
  Yabancı uyruklu olan kişiler nasıl vergi kimlik numarası alacak?

  Yabancı uyruklu gerçek kişiler, vergi mükellefiyetini gerektirecek faaliyetleri nedeniyle mükellefiyetinin tesis edileceği vergi dairesine pasaportlarının noter onaylı örneği yada vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi ile işe başlama bildirimi ekinde istenilen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde, kendilerine vergi kimlik numarası verilerek mükellefiyet kaydı yapılacaktır. 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  Vergi mükellefiyetini gerektirecek bir faaliyeti olmadığı halde, vergi kimlik numarası ibraz etmek zorunda olan, yabancı uyruklu olan gerçek kişiler vergi kimlik numarasını nasıl alacaklar?

  Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin son fıkrasına istinaden çıkarılan 240, 247 ve 262 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğler ile 4358 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 1 ve 2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğinde belirtilen işlemlere taraf olan ve işlemleri gerçekleştirecek kişi ve kuruluşlara vergi kimlik numaralarını ibraz etmek zorunda bulunan yabancı uyruklu gerçek kişiler pasaportlarının asılları veya onaylı bir örneğiyle en yakın vergi dairesine müracaat ederek vergi kimlik numaralarını alabilmektedirler.
+ Yorum Gönder


yabancıların vergi numarası alması,  yabancılar için vergi numarası,  yabancılar vergi numarası nasıl alır,  vergi numarasi nasil alinir,  yabancı kimlik numarası nasıl alınır,  yabancılar için vergi numarası nasıl alınır