+ Yorum Gönder
Ekoloji ve Çevre ve Çevre Bilimi Forumunda Afetler ve çeşitleri, Afet çeşitleri, Afet türleri, Afet tipleri, Doğal Afetler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Afetler ve çeşitleri, Afet çeşitleri, Afet türleri, Afet tipleri, Doğal Afetler
  doğal Afetler


  En genel tanımla insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik veya insan yapısı kökenli olaylara afet denilmektedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere doğa, teknolojik veya insan yapımı kökenli bir olayın afet sonucunu doğurabilmesi için, insan toplulukları ve insan yerleşmeleri üzerinde kayıplar meydana getirmesi ve insan faaliyetlerini bozarak veya kesintiye uğratarak bir yerleşme birimini etkilemesi gerekmektedir. Başka bir deyişle afet bir olayın kendisi değil de doğurduğu sonuçtur.

  Afetin büyüklüğüne etki eden ana faktörleri ise aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.
  * Olayın fiziksel büyüklüğü,
  * Olayın yerleşme alanlarına olan uzaklığı,
  * Fakirlik ve az gelişmişlik,
  * Hızlı nüfus artışı,
  * Tehlikeli bölgelerdeki hızlı ve denetimsiz sanayileşme,
  * Ormanların ve çevrenin tahribi veya yanlış kullanımı,
  * Bilgisizlik ve eğitim eksikliği,
  * Toplumun afet olaylarına karşı önceden alabildiği koruyucu ve önleyici önlemlerin ulaşabildiği düzey.

  Afetleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
  * Deprem,
  * Sel Baskını,
  * Çığ Düşmesi,
  * Toprak Kayması,
  * Bina ve Tesis Yangınları,
  * Orman Yangınları,
  * Gemi Yangınları,
  * Radyasyon ve Hava Kirliliği gibi (Önemli Nitelikli Kimyasal ve Teknolojik Olaylar)
  * Diğer Haller olarak sayılmaktadır.

  Sel, sürekli yağmurlardan ya da eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın suolarak tanımlanmaktadır.

  Heyelan, geniş anlamda kayaların taş parçalarının, toprağın, büyük ölçülü arazi parçalarının yamaç eğiminde kaymaları veya yuvarlanmaları olayına denir. Bazı heyelanlar çok hızlı meydana geldikleri halde bazıları da ağır bir şekilde meydana gelir. Bununla beraber, heyelanların hızı genellikle sürünmeden daha fazladır.

  Çığ, dağdan, dik yamaçlardan yuvarlanan veya yuvarlandıkça büyüyen kar kümesidir.

  Yangın ise bir yapının, bir ormanın veya herhangi büyük bir şeyin tutuşup yanmasıdır. İnsanlara maddi ve manevi zararlar veren yangınlara, deprem, kasırga ve diğer tabii afetlerin dışında, insanlar sebep olmaktadır.

  doğal Afetler.jpgdoğal Afetler3.jpgdo-al-afetler2.jpgdoğal Afetler1.jpg 2. Zarafet
  Üye

  Oluşumları tabiat olaylarına dayanan afetlerdir. Ancak bu tür afetlerin bazısında insan etkisi bulunabilmektedir. Doğal afetlerin çeşitleri ve önem sıraları ülkeden ülkeye de değişmektedir.
+ Yorum Gönder


doğal afetlerle ilgili yazı,  doğal afetlerle ilgili resimler,  doğal afet nedir,  afetler,  doğal afetler deprem,  doğal afetlerle ilgili görseller