+ Yorum Gönder
Ekoloji ve Çevre ve Çevre Bilimi Forumunda Çevre Kirliliğinde Sınıflandırma Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Çevre Kirliliğinde Sınıflandırma
  Çevre Kirliliğinde Sınıflandırma

  Çevre Kirliliğinde Sınıflandırma.jpg

  ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SINIFLANDIRILMASI
  Çevrenin temel unsurlarından olan doğa, kendine has fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklere sahiptir. Bu özelliler dikkate alındığında çevre kirliliği şu bölümlere ayrılır:

  l. Fiziksel Kirlenme
  Çevreyi meydana getiren toprak, su ve havanın fiziksel özelliklerinin tamamının veya bir kısmının insan, hayvan ve bitki sağlığını tehdit edecek, olumsuz yönde etkileyecek biçimde bozulması ve değişmesi olayıdır. Örneğin; çeşitli fabrika atıklarının akarsu ve göllere boşaltılması, doğal erozyon ile toprakların göl ve denizlere taşınması açık kahverenginden, kırmızı siyaha kadar değişen renk almasına neden olmaktadır. Bu olay suların fiziksel kirlenmesidir.

  2. Kimyasal Kirlenme
  Doğal çevreyi oluşturan toprak, su ve havanın kimyasal özelliklerinin canlıların hayati faaliyetlerini ve aktivitelerini olumsuz yönde etkileyecek biçimde bozulmasıdır. Örneğin; çeşitli fabrika katı ve sıvı atıklarının verimli tarım arazilerine veya akarsu ve nehirlere boşaltılması söz konusu tarım topraklarının, akarsu ve göllerinin zararlı ağır metallerle kirlenerek kimyasal kirlenmeye maruz kaldığım gösterir.

  3. Biyolojik Kirlenme
  Doğal ortamı oluşturan toprak, hava ve suyun çeşitli mikroorganizmalarla kirlenmesi ve dolayısıyla mikrobiyolojik yapının bozulması mikrobiyal kirlenmeyi, aynı ortamların mikroorganizmalarla kirlenmesi ise biyolojik kirlenmeyi tanımlar. Örneğin, tarım alanlarının kanalizasyon suyu ile sulanması veya kanalizasyon sularının akarsu, göl ve denizlere boşaltılması ile kanalizasyon sularında bulunan hastalık yapıcı mikroorganizmalar toprağa, suya ve atmosfere geçerek bu ortamların mikrobiyolojik kirlenmesine yol açar. 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Çevre Kirliliği, Doğal olmayan yollarla, İnsan ve makine kaynaklı yollarla kirlenmesine denir. Çevre Kirliliği ekosistem de doğal dengeyi bozmaktadır ve canlı yaşamı üzerinde sağlık açısından önemli zararlara yol açmaktadır. Çevre Kirliliğinin en önemli nedeni havaya bilinçsizce salınan gazlardır.
+ Yorum Gönder


kimyasal olaylar ve çevreye olan etkileri,  kimyasal olaylar ve çevreye etkisi,  çevre kirliliğinin,  insan etkisiyle çevre nasıl değişir