+ Yorum Gönder
Ekoloji ve Çevre ve Çevre Bilimi Forumunda suyun hiç olmadığı ülkeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  suyun hiç olmadığı ülkeler
  suyun hiç olmadığı ülkeler

  su.jpg

  Günümüzde sürekli büyüyen nüfus, su kullanımının her geçen gün artması ve iklim değişikliği gibi nedenlerden dolayı mevcut ve sabit su kaynaklarının ihtiyaçları karşılayamayacak hale gelmesi üzerine akarsuları paylaşan devletlerarasında yaşanan soruna su sorunu denilmektedir. Genellikle iki veya daha fazla devletin topraklarından geçen akarsular (bir diğer deyişle sınır aşan sular) üzerinde yaşanır.[3] Bu durumu, dünya üzerinde zaten az olan su kaynaklarının, küresel ısınma nedeniyle daha da zayıfladığı ve ülkeler arasında çatışmalara neden olabileceği şeklinde açıklamak da mümkündür.

  Orta Doğu da yukarıda belirttiğimiz nedenlerden ötürü sorunu en fazla yaşayan coğrafyaların başında gelmektedir. Çok önemli suyollarının bulunduğu bir coğrafya olmasının yanında mevcut ve sabit tatlı su kaynaklarının dağılımının dengeli olmaması suya muhtaç ülkeler için yakın vadede çok önemli bir sorun oluşturmaktadır.

  Orta Doğu’da su sorunları 1. Dünya Savaşı’ndan yani Osmanlı Devletinin yıkılışından sonra küçük ve batıya bağlı ülkelerin ortaya çıkarılması ile 19. yüzyılın sonlarında ve özellikle de 20. yüzyılda başlamıştır. Merkezi otoritenin coğrafya üzerinde etkili olduğu, bir başka deyişle bölgedeki son istikrarlı dönemde var olmayan bu sorun Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra yani bölgeye hâkim yapının değişip, ulus-devletlerin türemeye başlamasıyla kendisini göstermiştir. Bölge de yeni oluşan sınırlarda nehirler temel alınmış ve böylece sorunun tohumları 20. yüzyıl başlarında atılmıştır.

  Bilindiği gibi bölge, sanayileşmesini tamamlayamayan ve ekonomisi halen tarıma endeksli olan bir yapıya sahiptir. Geleneksel yöntemlerle yapılan tarım endüstriyel kullanımdan çok daha fazla su tüketimine neden olmaktadır. Bölgede Suriye[4], Irak[5], Ürdün[6], Mısır, Yemen gibi tarım kesiminin ağırlıklı olduğu ülkelere ek olarak tarih boyunca topraklarında tarım yapılmamış bulunan Suudi Arabistan gibi ülkeler de yüksek maliyetlere rağmen devletin petrol gelirlerinden kaynaklanan teşvikiyle sulu tarıma yönelmektedirler. Buradan da su sorununun artan talep ve “sorunlu ve sonlu” sulardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bölge “susuz” devletleri de ihtiyaçları dolayısıyla çekinmeden “sululuk” yaparak ve dahası bölgede çıkarı olan küresel güçler de soruna müdahale ederek bölgedeki suyu çamura bulamaktadırlar. Bölgenin çetrefilli meselesini daha net ortaya koyabilmek için kavram ve tanımlama sorununu ele aldıktan sonra bölge akarsularının durum ve yapısına göz atmak gerekmektedir. 2. Acil

  suyun hiç olmadığı ülkeler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


suyun ekonomisi,  suya muhtaç olan ulkeler,  suyun olmadığı ülkeler,  suyu olmayan ülkeler,  suya muhtac ulkeler