+ Yorum Gönder
Slayt ve Ciddi Konular ve Ciddi Konular Seviyeli Forum Forumunda Britanya Mitolojisi: Kral Arthur destanı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Britanya Mitolojisi: Kral Arthur destanı
  Britanya Mitolojisi

  Derken esrarlı bir şekilde odaya göz gezdirdi büyücü Bazı sesler duymuştu ve hisleri aniden çalışmaya başlamıştı

  İşte beklediğiniz kişi geldi dedi aniden, gençlerin şaşırmasına zaman kalmadan borazan sesi duyuldu ve takdimci kart sesiyle bağırdı: Majesteleri Kral Arthur

  Sonunda gelmişti ve anlatacakları vardı


  DESTAN KAHRAMANI: KRAL ARTHUR  Tarihsel Arka plan  Britanyanın efsanevi büyük kahramanı Kral Arthurun öyküleri sekiz yüz yıldan uzun bir süredir yaygındır, ama bilim adamları gerçek Arthur hakkında çok az şey öğrenebildiler Çünkü savaşlarını gösteren çağdaş hiçbir kanıt bulunamadı Yakın zamandaki bulgular Arthurun İS 454-470 yılları arasında hüküm sürmüş, Riothamus (4) diye adlandırılan 5 yüzyıldaki bir Britanya kralı olduğunu gösteriyor Efsanevi Kral Arthur gibi Riothamus 12000 savaşçıdan oluşan bir orduyla Galyaya yürüyor Büyük bir cesaretle savaşıyor ama Burgundyde Gothlara karşı yeniliyor (Üzülsem mi, sevinsem mi?) Gothların önünden çekilirken bugün de hâlâ duran Avallon denilen bir Fransız kasabasından geçiyor

  Kimi bilimadamları, gerçek Arthurun büyük olasılıkla Arturius adlı, 500-517 yılları arasında istilacı Saksonlara karşı zafer kazanmış bir süvari generali olduğunu düşünüyorlar

  Başarıları ne olursa olsun, gerçek Arthur, hem kendi döneminde hem de sonraki yıllarda öylesine ilgi çekici bir kişilikli, Gal folklorunda onun adıyla bütünleşmiş sözlü bir gelenek var Altıncı yüzyılda Jordanes, on birinci yüzyılda William adlı birilerinin yazdıkları şimdi bu malzemeye eklenmektedir

  Arthur; edebiyatta ilk olarak İS 1136da Latince yazılmış Monmouthlu Geoffreynin Historia Regun Britanniae (5) kitabında görülmektedir Geoffrey, Britanya tarihi üzerine bir kitaba gereksinim duyulduğunu düşündüğünde, Arthur zaten Gal ülkesinin sözlü geleneğinde yaygın bir konuydu İÖ 1200 yılından İS 689 yılına kadar 1900 yılı kapsayan tarih kitabında Geoffrey, Arthuru baş kişi yapmayı seçti

  Geoffreyin topladığı malzemeler için kaynak belirtmesine karşın bilimadamları onun o günkü geleneği izlediğine ve folklor ile kendi düş gücünü kullandığını örtmek için uydurma kaynaklar yarattığına inanıyor (Tabi bu ne kadar doğru tartışılır) Bundan ötürü onun çalışması, tarihten önceki edebiyat olarak anlaşılmaktadır

  Bütün Britanya adaları ve Avrupanın birçok kısmını ele geçirmiş büyük Britanya Kralı Arthurun yaratılmasını Geoffreye borçluyuz Geoffreynin yorumunda Arthur, yokluğunda krallığı ele geçiren yeğeniyle savaşması için yurduna çağrılmasaydı Romayı da ele geçirebilirdi Geoffrey, Arhurun olağandışı doğumunu ve ölümünü; güzel ama vefassız karısı Geueneverei; büyücü Merlini ve şövalyelik kavramını dünyaya tanıtır Geoffrey, Arthurun daha çok asker olan yönünü ele almıştır Ama, başka yazarların daha derinden ilgilenmeleri için esin kayanağı olabilecek konuları da Merlin, Guenevere, büyü ve soyluluk kavramını- yeteri kadar kitabında içermiştir

  Geoffreyin tarihi öylesine iyi yazılmış ki yalnızca kendi döneminde değil sonraki kuşaklarda da ilgi çekmeyi sürdürmüştür 20 yüzyıl yazarları için hâlâ ana kaynaklardır bunlar Şair Robert Wace, İS 1155 yılında Geoffreyin tarihini serbest bir biçimde Norman-Fransız diline çevirdi Kitapta Arthurun geçtiği bölümleri çoğalttı, yeni kaynaklar kullandı ve çalışmaya daha saraylı bir tat kattı Yuvarlak Masaya ilk kez değinen Wace oldu

  Wacein şiirini ortaya çıkarmasından sonra Chretien de Troyes, Kral Arthurun sarayında geçen beş romans yazdı Fransız olan Chretien, Kral Arthurun Britanya ulusal kahramanı ya da istilalar kralı olmasıyla fazla ilgilenmedi Bunun yerine aşık ve şövalyelerin bulunduğu ve Arthurun yönettiği şövalyelik dünyasını dile getirdi Chretion, kadının erkeğe üstün olduğu ve aşığın sevgilisinin isteklerine bütünüyle uyduğu saraylı aşk düşüncesini tanıttı Lancelotta, Lancelot ve Guenevere arasındaki aşk ilk kez görülüyordu Chretioın öylesine iyi bir öykü yazarıydı ki romansları geniş çevrelerde okundu ve taklitleri yazıldı

  Kral Arhut, son olarak İngiliz dilinde İS 1205 yılında şair Layamonun, Wacein şiirlerini orta dönem İngilizcesi denen dönemin başlarında serbest bir biçimde çevirdiği zaman görüldü Layamon, Wacein öyküsüne daha çok ayrıntı ekledi ve Arthurun cesaretinin ve serüven aşkının vurgulanmasıyla öyküye belirgin bir İngiliz çeşni kattı Manmouthlu Geoffrey gibi Layamon da bir yurtseverdi, bunun için Cheritienin Arthur öyküsünün romantik yorumunu göz ardı etmeyi yeğledi

  Kral Arthur öyküsünün başka bir anlatımı daha var Ondördüncü yüzyılın ortalarında İngilizce olarak yazılmış olan Morte Arthure Konu yine Arthurun kişiliğinde ulusal kahramanlıktı, mağrur savaşçı kral büyük bir kahraman olarak sunuluyordu Yazar aşk, şövalyelik ya da şövalyeler sarayına hiç ilgi göstermemişti Öyküde, Sir Gawain, Arthurun baş şövalyesidir ve Lancelot küçük bir role sahiptir Bu sunuş Fransız destanı Chanson de Roland ve Anglo-Saxon destanı Beowulfa benzemektedir

  Uzun yıllar sonra 1485te Sir Thomas Malory, Kral Arthur öyküsünün son biçimi olan Le Morte Darthuru yazdı Malory, Manmouthlu Geoffreyin İngiliz geleneğini ve Chretien de Troyesin Fransız geleneğini birleştirdi Malorynin anlatımında, Kral Arthur, Büyük İskender gibi dünyanın en büyük hükümdarlarından biri oluyor Romada krallık tacı giyene dek İngiltereye geri dönmüyor Malory, Morderdin ihanetini ve Gueneverein sadakatsizliğini Geoffreyden aktarıyor ama bunu Guenevere ve Lancelot arasındaki aşk ilişkisiyle birleştiriyor Ayrıca, Arthurun baş şövalyelerinin birçok öyküsünü katarak Arthurun sarayının resmini genişletiyor İngiliz tarihinin bu romantik anlatımında, Yuvarlak Masanın dağılması birçok yaşamı trajediyle yüzleştiriyor ve altın bir çağı noktalıyor  Arthur Kahramanları  Le Morte Arthurda, temel karakterler kahraman aristokratlardır O toplumda yalnızca soylu doğan biri şövalye olabilirdi Genç bir oğlan çocuğu olduğunda kadınlara nasıl eşlik edeceğini öğrenir, genç bir şövalye olduğunda gerekli savaş becerilerini öğrenir, böylece onlu yaşların sonunda şövalyelik yolunda olgunlaşırdı

  Bir adam şövalye olduğunda, kendini belirli değerlere göre yaşamakla yükümlü kılan bir and içer Krala, yakınlarına ve arkadaşlarına, sevdiği kadına sadık olması beklenir Özellikle de kadınların yanında nazik ve kibar olması gerekir Ayrıca bir savaşta efendisi için çarpışırken, bir yarışma ya da turnuvaya katıldığında, ya da zordaki arkadaşlarına ya da kadınlara yardım ederken, her zaman cesur olması beklenir; öyle bir biçimde yaşamalıdır ki, diğer soylular ona saygı göstersin Sorun, bu farklı değerleri en az çelişkiyle dengelemekti

  Saraylı aşkın, genellikle evlilik dışı aşk olduğunu anlamak gerekir Chretien ve Malorynin edebiyatta dile getirdiği toplumda ve gerçek dünyada, soylular arası evlilikler, genç çiftlerin aileleri ya da yöneten kişi tarafından, siyasal, toplumsal ya da ekonomik nedenlerden ötürü düzenlenmiştir Evlenen kişilerin duyguları göz önüne alınmaz ve boşanma yoktur Bundan ötürü, evli bir insan için, aşkı, evlilik dışı ilişkide bulmak rastlanmadık bir durum değildir


  Başlıca Karakterler  Brutus: Aeneasın büyük torunu; Troya sürgünlerini Britanyaya ürür ve krallık kurar

  Aurelius Ambrosias: Kral Konstantinin oğlu; Uther Pendragonun ağabeyi; Britanya Kralı; Stonehange yaratıcısı

  Uther Pendragon: Kral Konstantiin oğlu; Aurelius Ambrosiasın küçük kardeşi; Britanya Kralı; Igrainein kocası; Arthurun babası

  Igraine: Cownwall Dükünün karısı; daha sonra Uther Pendragonun karısı ve Britanya Kraliçesi; Arthur ve Margaawsein annesi

  Arthur: Kral Uther Pendragon ve Kraliçe Igrainein oğlu; Gueneverein kocası; Mordredin babası; Britanya Kralı; Yuvarlak Masa Şövalyelerinin kurucusu

  Ector: Arthurun babalığı

  Kay: Ectorun oğlu; Arthurun kardeşliği; Yuvarlak Masa Şövalyesi

  Guenevere: Kral Leodegrancein kızı; Kral Arthurun karısı; Britanya Kraliçesi

  Merlin: Büyük büyücü ve kahin; üç Britanya Kralı, Ambrosias Aurelius, Uther Pendragon ve Arthurun danışmanı

  Lucius Hiberus: Arthur söyleninde, Arthur yenip yerine geçene kadar Roma İmparatoru

  Margawse: Kral Uther Pendragon ve Kraliçe Igrainein kızı; Kral Arthurun kızkardeşi; Kral Orkneyli Lotun karısı; Kral Arthurdan Mordredin, Kral Lottan Gawain, Agravain, Gaheris ve Garethin annesi

  Mordred: Kral Arthur ve kızkardeşi Kraliçe Margawsein oğlu, Gawain ve Agravainin üvey kardeşi; Yuvarlak Masa Şövalyesi

  [color=Yellow]Gawain: Kral Arthurun yeğeni ve en sevdiği şövalyelerden biri; Kraliçe Margawse ile Kral Orkneyli Lotun oğlu; Agravain, Gaheris ve Garethin kardeşi; Mordredin üvey kardeşi; Yuvarlak Masanın ikinci büyük kralı

  Agravain: Kraliçe Margawse ile Kral Lotun oğlu; Gawainin kardeşi; Mordredin üvey kardeşi ve arkadaşı; Yuvarlak Masa Şövalyesi

  Gaher Kraliçe Mawgawse ve Kral Lotun oğlu; Gawain ve Agravainin küçük kardeşi; Yuvarlak Masa Şövalyesi

  Gareth: Kraliçe Margawse ve Kral Lotun oğlu; Gawain ve Agravainin küçük kardeşi; Yuvarlak Masa Şövalyesi

  Lancelot: Benwickli Kral Banın oğlu; Yuvarlak Masanın en büyük şövalyesi; Kral Arthurun en sevdiği iki şövalyeden biri; Kraliçe Gueneverein en sevdiği şövalye ve taraftarı

  Bors: Galli Kral Borsun oğlu; Lancelotun yeğeni; Yuvarlak Masa Şövalyesi

  Pellinor: Yuvarlak Masanın büyük şövalyelerinden

  Bedivere:Yuvarlak Masa şövalyesi; Kral Arthuru canlı gören son şövalye


  NOTLAR


  (1) Sikl: Aynı bir konuyu, aşağı yukarı aynı kişilerle işleyen destanî poemler dizisi

  (2) Etiolojik: Bir fenomenin, bir ismin, bir kurumun, ve Anlamını bazı olaylarla (gerçek ya da mitsel) açıklamayı amaçlayan bir anlatı için kullanılan deyim

  (3) Mitos: (Sözlük anlamı) Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayali, alegorik bir anlatımı olan halk hikayesi

  (4) Riothamus: Yüce kral anlamına gelir

  (5) Britanya Kralları Tarihi

 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Britanya mitolojisi : Kral arthur önemli bir destan olup hemen hemen herkes tarafın dan bilinen bir destandır destan çok ses yapmış ve çok beğenilmektedir çok ilginç bir destandır.
+ Yorum Gönder


merlin kimdir,  lancelot kimdir,  büyücü merlin kimdir,  britanya mitolojisi