+ Yorum Gönder
Slayt ve Ciddi Konular ve Ciddi Konular Seviyeli Forum Forumunda Özgürlük ve sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Özgürlük ve sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır
  Özgürlük ve sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır?

  Her insan başkalarının özgürlüğüne karışmadığı sürece özgürdür.Ve bunun sorumluluğunda olmalıdır.Başkasının özgürlük alanına karışmayacak sorumluluk kendisinde olmalıdır.
 2. Mesport
  Moderators

  Özgürlükle sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır?

  İnancımıza göre insan, fiilleri Allah tarafından yaratılsa da, irade sahibi olan ve istediği davranışa yönlenme konusunda serbest bırakılmış özgür bir varlıktır. İşte bu sebepten dolayı insan özgür ve sorumlu bir varlıktır. istediğini işler ve sonucunu da göze alır.
  Özgürlük: Herhangi bir sınırlama, zorlama ve kısıtlama ve kısıtlama olmadan düşünceleri ifade etme, iyi veya kötü yönde davranma demektir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden biri de seçme özgürlüğüne sahip olmasıdır. İnsanın eylemlerinde özgür olması ve istediğini yapabilmesi onun kaderidir.
  Sorumluluk: Bir kimsenin üzerine aldığı, yaptığı ya da yapmadığı bir işten dolayı gerektiğinde hesap vermek zorunda olmasıdır. İnsan sorumlu bir varlıktır. İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden biri de sorumlu olmasıdır. İnsanın sorumluluğu hür bir iradeye; seçme ve seçtiğini yapma gücüne sahip olmasının bir sonucudur. Bundan dolayıdır ki, Kur'an'a göre insan kendi yaşayışından sorumlu tek varlıktır. İnsanın özgür iradesiyle yaptığı her davranıştan sorumlu olması onun kaderidir.
  İnsanın akıl, irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasında ilişki nasıldır?


  Dinimize insan, düşünce, söz ve davranışlarından tamamen özgür bir varlıktır. Onu bu özelliği, sorumlu olma zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Allah, insana akıl ve düşünme yeteneği vererek, onu iyiyi ve kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilecek bir özellikte yaratmıştır. Ayrıca kitaplar ve peygamberler göndererek insana iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı, faydalıyı zararlıyı açıklamış, onu seçimlerinde serbest bırakmıştır. Bu durum Kur'an'da şöyle belirtilmektedir: "Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik; ister şükreder, ister nankörlük eder"(İnsan suresi, 3. ayet)
  Bundan sonrası insanın kendisine aittir. İnsan isterse iyiyi, doğruyu, yararlı olanı tercih eder ve onu işler; isterse kötüyü, yanlışı ve zararlıyı tercih eder ve onu yapar. İnsan özgür iradesiyle dileyip yapmış olduğu davranışın sonucundan da sorumlu olur. Örneğin, bir öğrenci, sınavda başarılı olmak için derse çalışmasının gerekli olduğunu bilir. Ancak çalışıp çalışmamak, onun kendisinin karar vereceği bur durumdur. Eğer öğrenci, iradesini kullanarak, derse çalışmamayı tercih eder ve bunun sonucunda sınavda başarısız olursa, sorumluluk tamamen kendisine aittir. Sınavda başarısız olduğunda " Ne yapalım Allah kaderimi böyle yazmış" diyerek sorumluluğu kadere ve Allah'a yüklemesi doğru değildir. İnsan böyle demekle sorumluluktan kaçamaz. Böyle bir düşünce insanın kendi aklını, iradesini ve yapma gücünü inkâr etmektir. Demek ki insan; özgür iradesini ve aklını kullanarak, sorumluluklarını ve kaderini belirlemektedir.
  Sonuç olarak; İnsan akıl ve hür iradeye sahip olmasından dolayı sorumlu bir varlıktır. Yüce Allah insana akıl ve irade vermiştir. İnsan aklıyla iyi ile kötüyü birbirinden ayırt eder; herhangi bir işi yapmaya veya yapmamaya iradesiyle karar verir. Bu tercihlerinin sonucunda yaptığı davranışın sorumluluğu insana aittir. Bu durum, insana verilen akıl, özgür irade ile sorumluluk arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. (Anlatım: Osman Ay)

 3. Esma Şeker
  Görevli Bayan
  Herkes özgürlüğü yaşamalıdır. Bu yüzden bir süre sonra daha fazla özgür oluruz Özgürlük ve sorumluluk arasında ise çok fark vardır Sorumluluklarımızı düşününce pek özgür olduğumuz sayılmaz.
 4. Sultan
  Devamlı Üye
  Özgürlük ve sorumluluk arasında çok büyük bir fark vardır.
  özgür olan bir insan gezer,çizer,çalışır aklında fazla sorular yok ama sorumluluk sahibi evli olduğunda hep evdekiler ne yapıyor karısını düşünür farla dışarı çıkamaz sorumluluk sahibi olan kişide böyledir. hayattan tat alamaz.

+ Yorum Gönder