+ Yorum Gönder
Slayt ve Ciddi Konular ve Ciddi Konular Seviyeli Forum Forumunda Çimento nasıl yapılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Çimento nasıl yapılır
  Çimento.jpg.
  Çimento, kum, çakıl ve su karışımına beton denir. Beton normal olarak 28 günde tam sertleşir ve bir santimetre karesi en az 325 kg basınca dayanır. Çimento sanayii çağdaş uygarlığın anahtarıdır. Bol çimento üretim ve tüketimi bir ulusun ekonomik gelişme ve refah derecesini gösterir. Dünya’da en çok çimento üreten ülke Sovyetler Birliği’dir (dünya üretiminin altıda biri). Onu sıra ile A.B.D., Japonya, Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere izler. Türkiye de son yıllarda başlıca üreticiler arasına katılmıştır.

  Türkiye’de, ilk çimento fabrikası 1911′de Danca’da kuruldu. Fabrika o zaman yılda 20 000 ton çimento yapıyordu. Cumhuriyet döneminde Ankara ve İstanbul’da üç fabrika daha kuruldu. Bunların hepsi yılda 150 000 ton kadar çimento yapabiliyordu. Çimento üretimi 1950′den sonra hızlandı. Fabrika sayısı 1973′te 28′e, üretim kapasitesi 10 milyon tona yükseldi. Kurulmakta olan 5 yeni fabrika ile birlikte çimento fabrikası sayısı 33′e, yıllık üretim kapasitesi 13,5 milyon tona yükselecektir. Bu hızlı artışa rağmen, konut ihtiyacının ve yapı faaliyetinin artışı yanında, söz konusu üretim yetersiz kalmaktadır. 2. ÖZGEN
  Üye

  Çimentonun toz haline getirilmesi sonraki aşamadır. Doğada hazır olarak bulunan çimento çeşitli büyüklükte taş şeklinde bulunur. Bunların toplanmasından sonra fabrikalarda işlenmektedir.
+ Yorum Gönder


çimento ile ilgili slayt,  çimento yapimi slayt,  çimento yapımı slayt,  çimento nasıl yapılır