+ Yorum Gönder
Slayt ve Ciddi Konular ve Ciddi Konular Seviyeli Forum Forumunda Türkiyeye Yönelik iç ve Dış Tehditler Nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Türkiyeye Yönelik iç ve Dış Tehditler Nelerdir?


  IÇ TEHDIT

  Yurdumuz, hem coğrafi konumu hem de jeopolitik durumu bakımından çok önemli bir yerdedir. Bu nedenle, çok eski zamanlardan beri yabancıların emelleri yurdumuz üzerinde olmuştur.

  Iç tehdit unsurları; irtica, anarşi, terör, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ticaretidir. Bu unsurlar, ülkemizi bölmeyi ve yıkmayı amaçlamaktadır.

  Dış güçler anarşi ve terör olaylarıyla demokrasinin sağladığı özgürlükleri, kötüye kullanmayı, ülke içinde karışıklık yaratmayı, ülkeyi yıpratmayı ve devlet otoritesini zayıflatmayı amaçlarlar. Bunun için de ulusal birlik ve beraberliği bozarak, halk üzerinde dehşet ve korku yaratarak halkı sindirme, gerçekleri kendi amaçları doğrultusunda değiştirme yoluna giderler. Halka ve devlet kuruluşlarına karşı saldırıda bulunurlar.

  Ülkemizde yıkıcı ve bölücü unsurların hedefi; Türk Devleti''ni parçalamak, Atatürk ilkeleri doğrultusunda kurulmuş olan çağdaş anlayışı yıkarak yerine kendi görüşleri doğrultusunda bir düzen kurmaktır. Bu unsurlar, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ticareti yaparak bir ülkenin geleceği olan gençleri zehirlemeyi kendi hedefleri arasına almışlardır.Bu sebeplersen dolayı Demokrasisi gelişmemiş ülkeler hep bölünme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

  DIŞ TEHDIT

  Türkler, tarih boyunca çok geniş ve değişik yerlerde (Çin''den Avrupa ortalarına) egemenlik kurmuşlardır. Çevrelerindeki ülkelerle iyi ilişkilerde bulunmakla beraber, varlıklarını devam ettirebilmek için zaman zaman da savaşmak zorunda kalmışlardır.

  Türklerin Anadolu''ya yerleşerek birçok ülkenin ele geçirmeyi amaçladığı boğazlara sahip olması, bu ülkelerin bize yönelik tehditlerini ve düşmanlıklarını artırmıştır.

  Dünyada jeopolitik açıdan çok önemli bir yere sahip olan ülkemize yapılacak bir saldırı dünya barışını tehdit edecektir. Bu nedenle dış tehdit unsurları ülkemizi içten bölerek ele geçirmek istemektedirler.

  Ülkemize yönelik dış tehditlerin en önemlilerinden biriside demokrasimize yöneliktir.

  Türkiye''yi doğrudan saldırılarla ele geçiremeyeceklerini bilen dış güçler Domokratikleşmemizi hedef alan, kendi amaçları doğrultusunda etkinlik gösteren yıkıcı ve bölücü unsurlara yardım ederken, onlardan Türkiye''nin sırlarını casusluk yoluyla öğrenmek istemektedirler. Bu güçler, Türk gençliğini, aydınlarını ve ülkenin hassas yönlerini hedef olarak seçmişlerdir. Ayrıca bunlar dost ve müttefik ülkelerde bulunan, Türk yıkıcı unsurları ve Türkiye''de etkinlikte bulunan yıkıcı unsurlarla is birliği halindedir. Türkiye''deki kanun dışı bu unsurlar ile Ermeni terör unsurları da ilişki içindedir. Öyle ki Türkiye''de meydana gelen kaçakçılık ve terör olaylarının bazılarını Ermeni terör unsurları üstlenmiştir. Ermeni terör unsurları, uyuşturucu madde ve silâh kaçakçılığını, hatta komsu ülkelerdeki büyükelçilik görevlilerimize düzenledikleri saldırıları diğer yıkıcı unsurlarla birlikte yapmaktadırlar. Sonuç olarak demokratik ve gelişmiş Türkiye dış güçler için bir tehdit olacaktır. Buda dış güçlerin kabullenemeyeceği bir durumdur.
 2. Hatice
  Bayan Üye

  Ülkemizin stratejik konumu, avantajlarının yanında dış ve iç tehditleri beraberinde getirmiştir. Hepsinden önemlisi müslüman olduğumuzdan dolayı dış güçlerin hiç sevmediği bir güçtür Türkiye.
+ Yorum Gönder


türkiyeye yönelik iç ve dış tehditler nelerdir,  türkiyeye yönelik iç ve dış tehditler slayt,  türkiyeye yönelik tehditler slayt,  türkiye ye yönelik iç ve dış tehditler nelerdir,  türkiyeye yönelik iç ve dış tehditler vikipedi,  türkiyeye yönelik dış tehditler nelerdir