+ Yorum Gönder
Slayt ve Ciddi Konular ve Ciddi Konular Seviyeli Forum Forumunda Milletlerin Tanınmasında Güzel Sanatların Rolü Nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Milletlerin Tanınmasında Güzel Sanatların Rolü Nedir?
  Milletlerin Tanınmasında Güzel Sanatların Rolü Nedir?

  Milletlerin Tanınmasında Sanatın Rolü


  Milletlerin Tanınmasında Sanatın Rolü Nedir Milletlerin tanıtılmasında güzel sanatlar niçin etkilidir – Bir ülkenin tanıtımında sanatın rolü nedir – ulusların tanınmasında sanatın önemi – ulusların tanınmasında güzel sanatın rolü nedir

  Ülkemizin içinde bulunduğu güç koşullardan başarıyla çıkabilmesinin temel şartlarından biri çağın gerçeğine ters düşmeyen eğitim kalitesidir Aslında; Türkiye’nin temel problemi, ehil kadroların yetiştirilmesi ve korunmasıdır Şu sıralarda yaşadığımız başlıca sıkıntılara özetle bakarsak, karşımıza şöyle bir iç karartıcı tablo çıkmaktadır:

  İstikrarsızlık ve kalkınma problemleri, Üst kimlik, alt kimlik, Türk kimliği, vatandaşlık (hukukî kimlik) tartışmaları; kimlik buhranlarının başgöstermesi ve etnik ayrımcılık tohumlarının ekilmesi, Türk milletinin kendi başına uygarlaşmasına imkân olmayan aşağılık kompleksli insanlar yığınına dönüştürülmesi çabaları, Medyanın, objektiflikten giderek hızla uzaklaşması halkın seviyesini yükseltmeyen yayın anlayışında ısrar eden yayın organlarının yaygınlaşması, Cumhuriyetin, Atatürk ilke ve devrimlerinin tehdit edilerek, 25 yıl önce gülüp geçilen, irticanın tekrar hortlatılmak istenmesi, Güney Doğu Anadolu’da tırmanan terörün, Büyükşehirlerde ve Türkiye genelinde yaygınlaştırılmaya başlaması, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın karanlık bulutlar altında kalarak, unutulmaya (genç ve orta kuşak tarafından) yüz tutmuş olması, Devletin her kademesindeki siyasî kadrolaşma çalışmaları ve Tevhid-i Tedrisat’ın delinmiş olması, Anayasa Mahkemelerinin (Yargının) siyasallaştırılmak istenmesi; Hükümet-YÖK çatışmasının çok yönlü olumsuz yansımaları, Laik devletin içinde din uleması tartışmalarının başgöstermesi, “Köpek giren eve Cebrail giremez” gibi tartışma konularındaki ve bilimsellik dışı anlayışlardaki artışın halkın gündemine oturtulmak istenmesi, Piyasa ekonomisini, insan haklarını ve demokrasiyi temel yapan çağdaş bir uygarlık seviyesine ulaşabilmenin türlü güçlükleri, Avrupa İnsan Hakları mahkemesinde Türkiye’nin mahkum edilmemesinden dolayı: İktidarın bir polemiğin ve paradoksun içine sürüklenişi, Türkiye’nin halkın gözünde en itibarlı ve güvenilir kurumu olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yıpratılma ve siyasetin içine şaşırtıcı bir şekilde çekilme tehlikesi, yersiz ve zamansız bir şekilde KKK’nın brövesiyle ilgili tartışmalara zemin hazırlanması, Türk askerinin başına geçirilen çuval olayının kamuoyu vicdanında infial uyandırması, İç ve dış politikada başgösteren ciddi sıkıntılar (iç güvenliğin ve birlik-beraberliğin tehdit altında olması; AB’nin Güney Kıbrıs’ın tanınması için baskı yapması, tarım ve bölge kalkınma fonlarının, serbest dolaşımın olmadığı imtiyazlı üyelik dayatması, Ege sorunu, Lozan’ın devre dışına itilmek istenmesi, Patrikhane, Ayasofya meseleleri, vs)
 2. Acil

  Milletlerin Tanınmasında Güzel Sanatların Rolü Nedir? isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolü,  milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolü kısaca,  milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolü nedir,  ulusların tanınmasında güzel sanatların önemi ,  milletlerin tanınmasında güzel sanatların önemi,  ulusların tanınmasında güzel sanatların önemi nedir kısaca