+ Yorum Gönder
Slayt ve Ciddi Konular ve Ciddi Konular Seviyeli Forum Forumunda Kimyasal maddelerin hayatımızdaki yeri hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kimyasal maddelerin hayatımızdaki yeri hakkında bilgi
  Kimyasal maddelerin hayatımızdaki yeri hakkında bilgi
  Yapılan son araştırmalar hayatımıza son 10 yılda 700000 civarı sentetik kimyasalın girdiğini göstermiştir

  Bunun ne manaya geldiğini sanırım aşağıdaki, Kanada da yapılan tespitler çok net olarak anlamamızı sağlayacaktır

  “eskiden çocuklarımızda görülen başlıca hastalıklar kabakulak, kızamık ve su çiçeği idi Şimdi ise kanser, astım, allerjik rahatsızlıklar ve kemik hastalıkları azınsanmayacak kadar fazla görülmektedir”

  “ev hanımlarının erken ölüm riski çalışan hanımlara göre % 54 daha fazla olduğu görülmüştür”

  Bu örneklerin sayısını arttırmak mümkündür Ancak çok kısa düşünüldüğünde, seri üretim yapabilmek, daha fazla kar marjı elde edebilmek uğruna doğallıktan verilen tavizlerin kaçınılmaz sonuçlarıdır bunlar

  Ayrıca bakım ürünlerinde kullanılan yaklaşık 10,500 sentetik hammadenin sadece %11sağlık yönü ile incelenebilmiş, incelemeler sonucunda Avrupa Birliği 450 tanesini yasaklanmıştır Bu çok ciddi bir gelişmedir Akla gelen ilk soru bu hammadelerin neden yasaklanmış olduğudur Kaçınılmaz cevap insan sağlığına verdiği zararlar olacaktır

  “Only 11 percent of the 10,500 ingredients in use by cosmetic companies have gone through testing to determine possible health risks The European Union recently put a ban on using 450 chemicals found in personal care products”

  Peki asıl önemli soru, bakım ürünleri !! üreten dev firmalar müşterilerine bu yasakları duyurmuşlarmıdır? Yıllarca kendilerine sağlığa zararlı hammade içerin ürünleri kullandırdıklarını beyan etmişlermidir? Bu arada bu maddeleri yıllarca kullanmış kaç insan zararlı etkilere maruz kalmıştır? Malesef bunları tespit etmek mümkün değildir Bu nedenle yaşanmış bir çok sağlık probleminden hiç bir kimse sorumlu olmadan hayatlarına devam etmektedirler

  Acaba hala hayatımızda sıklıkla kullandığımız temizlik, bakım ürünleride bu tip zararlı içerikler mevcutmudur?Parabenleri örnek olarak vermek istersek bu zararı artık tartışılmayan koruyucu hammadenin ürünler içerisinde sadece oranın azaltılması yeterli bir çözümmüdür? İlerde bu zararlılar yasaklandığında kimler sorumlu olacaktır MALESEF HİÇ KİMSE

  İçeriğinde, sentetik koruyucular, parabenler, sentetik koku, boya gibi kesinlikle kullanılmasına izin verilmeyen doğal ve sağlıklı bakım ve temizlik ürünleri artık kaçınılmaz alternatif olmaktadırlar
 2. Zarafet
  Üye

  Kimyasal denge, iki yönlü bir reaksiyonda; ürünlerin meydana geliş hızının, ürünlerden tekrar reaksiyona girenlerin meydana geliş hızına eşit olduğu hal. Böyle denklemlerde reaksiyonun her iki tarafa olabileceğini göstemek için çift olarak ok kullanılır. Genel olarak şöyle göstermek mümkündür:Burada A ve B reaksiyona giren başlangıç maddeleri, C ve D ise meydana gelen ürünlerdir. A ve B'nin reaksiyona girme hızı, konsantrasyonlarına (derişimlerine), sıcaklığa ve katalizör mevcudiyetine bağlıdır. Reaksiyon ilerledikçe, A ve B'nin konsantrasyonları ve reaksiyon hızları azalır. C ve D nin konsantrasyonları ve bunların reaksiyona girme hızları da artar. Neticede A ve B'nin reaksiyon hızı, C ve D'nin reaksiyon hızına eşit olur ve eşit hızlarda kesiksiz olarak devam eden reaksiyonlar arasında dinamik bir denge kurulur. Bu, onların konsantrasyonlarının eşit olduğu manasına gelmez. Fakat A, B, C ve D'nin konsantrasyonlarının sabit kalması demektir. Sıcaklık ve basıncın denge üzerinde etkisi vardır. Bunlardan birini veya maddelerden birinin konsantrasyonunun değiştirilmesi halinde, denge sağa veya sola meylederek değişir ve yeni konsantrasyon değerleri meydana gelir.Reaksiyonların bir çoğu iki yönlüdür. Endüstride, istenen ürünlerin lehine reaksiyonu yönlendirmek esastır.Sıcaklığın artması genellikle her reaksiyonun hızını artırır. Fakat istenen reaksiyonun hızının, ters reaksiyona oranla en yüksek olduğu optimum bir sıcaklık vardır. Eğer gazlar söz konusu ise, basınç değişimi dengeye etki eder. Ürünlerden birinin ortamdan alınması reaksiyonun tamamlanmasına imkân hazırlar.

+ Yorum Gönder


kimyanın hayatımızdaki yeri,  kimyasal maddelerin hayatımızdaki yeri,  kimyanın hayatımızdaki yeri ve önemi,  hayatımızda kimyanın yeri,  kimyasalların hayatımızdaki yeri