+ Yorum Gönder
Slayt ve Ciddi Konular ve Ciddi Konular Seviyeli Forum Forumunda Fuarlar Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Fuarlar Hakkında Bilgi

  Fuarlarla İlgili Bilgi  Fuarlar: Belirli aralıklarla düzenlenen, ticarî nitelikte büyük gösteriler.

  İlk fuarlar. Milattan birkaç yüzyıl önce, doğuda (Sur, Kâbil) kuruldu. Çoğu zaman bunlar, çok uzaklardan gelen tacirlerin mallarını ve imalât sırlarını takas etmeleri için kurulmuş buluşma yeri ödevini görüyordu. Belirli aralıklarla düzenlenen bu büyük gösteri töresi, bir süre sonra, Akdeniz yöresinden Batı Avrupa’ya geçti ve özellikle Ortaçağ’da çok önem kazandı. Fransa’da Lendit Fuarı, Almanya’da Leipzig Fuarı, İtalya’da Pavia ve Ferrara fuarları, o çağın en ünlü fuarlarıydı.  Fuarlar.jpg.  Bu fuarların çoğu, bağcılar koruyucusu Aziz Vincent Fuarı, Saint-Martin Günü, SaintJean Günü v.b. dinsel bayramlara rastlatılırdı. Ortaçağ başlarında fuarlar esas olarak tarımsal alışverişe dayanırken, sonradan, çok daha yaygın ticaret işlemlerini kapsadı. XIII. yy.da, hem çok değişik mal alışverişini, hem de bankacılık sisteminin geliştirilmesi sonucu ortaya çıkan para alışverişini sağlayan, gerçek ticarî merkezler haline geldi. Fuarların ayrıca, büyük sanat akımlarının, teknik ve bilimsel buluşların yayılmasında da katkısı oldu. Bunlar, şehirlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı gibi, ırkların ve halkların barışçı yoldan kaynaşmasına imkân vererek, yüzyıllar boyu, uygarlıkların gelişimini derinden etkiledi.

  Bugün iki büyük fuar türü vardır: yöresel veya yerel fuarlar ve bazen «salon» veya «sergi» adı verilen örrıek sergileme fuarları. Yöresel veya yerel fuarlar gelenekseldir: oralarda her ürün hemen satışa arzedilir. Buna karşılık, XIX. yy.da ortaya çıkan örnek sergileme fuarlarında, sipariş verilmesine esas olacak örnekler sergilenir. Ekonomik etki alanı pek büyük olan, büyük uluslararası gösterilerin çoğu, bu kategoriye girer: İzmir, Lyon, Bordeaux, Leipzig, Bruxelles fuarları gibi.

  Türkiye’de açılan ilk uluslararası fuar, İzmir Enternasyonal Fuarı’dır. 9 eylül 1927′de İzmir Panayırı adıyla açılmış, 1932′de Kültürpark’ta bugünkü yerinde, uluslararası nitelikte düzenlenmiştir. 1942′ye kadar gelişen fuar, İkinci Dünya Savaşı dolayısıyla bir süre sönük geçmiş, 1947′den sonra yeniden canlanmıştır. Fuarın açıldığı Kültürpark’m içinde hayvanat bahçesi, eğlence yerleri, lokanta ve gazinolar vardır. Her yıl 20 ağustostan 20 eylüle kadar sergilerin yer aldığı fuara yüzbinlerce turist gelir. Yabancı devletlerin pavyonlarının yanı sıra yerli firmaların satış ve teşhir mağazaları da burada yer alır. Yerli ve yabancı işadamları ve turistler buraları gezip alışveriş yapar, aynı zamanda Kültürpark’ta hoşça vakit geçirirler

  1964′ten sonra İzmir Fuarı’ndan başka birçok fuar daha açılmış, yerel panayırların sayısı da gittikçe artmıştır; 1973′te Türkiye’de 10 fuar ve 217 panayır açılmıştı.
 2. Acil

  Fuarlar Hakkında Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder