+ Yorum Gönder
Slayt ve Ciddi Konular ve Ciddi Konular Seviyeli Forum Forumunda Helal ve Haram Olan Hayvanlar Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Helal ve Haram Olan Hayvanlar Hakkında Bilgi

  Helal ve Haram Olan Hayvanlar


  Bütün yırtıcı kuşlar, bütün yırtıcı memeliler, bütün sürüngenler haramdır. Müminler hiçbir zaman yılan, akrepr karga, saksağan yememelidir. Eşek ve katır aynı şekilde haramdır. At eti de yasak edilmiştir.

  Peygamber bunu bilhassa Hayber seyahati sırasında ifade etmiştir. At yasaktır, çünkü savaşçıların elinde öldürücü bir silâh olarak kullanılır.

  İmamlar (Dört büyük mezhebin kurucusu olan dört imam.) ise bu hususta ayrı fikirdedir. Onlar Peygamber’in bu seyahatte sadece katır ve eşeğin haram olduğunu belirttiğini söyler.


  Helal ve Haram Olan Hayvanlar.jpg

  Kaplumbağa, fil ve bilhassa domuz, bir mü’minin hiçbir zaman ağzına koymaması gereken haram hayvanlardır. Aynı şekilde eşek ve at sütü de haramdır. Ayrıca haram yemiş olan hiçbir hayvanın etinden ve sütünden faydalanılamaz, tâ ki, birkaç gün kapatılıp tabii saflığına kavuşmuş olsun.

  Eti yenen hayvanlar şunlardır: Deve, sığır, koyun, tavuk vs. Devenin otuz gün, sığırın yirmi gün, koyunun on, tavuğun da üç gün kapalı yerde bakılması lâzımdır. Ancak bu süre sonunda hayvan arınır ve kesilecek hâle gelir.

  Balık hariç, suda yaşayan bütün hayvanlar haramdır. Balık da, yakalandığı sırada ters dönmüşse yenmez.


  Ayrıca, mû’minlerin yemesine izin verilen hayvanların da kanı, yumurtalıkları vs. müminlerce yenmemelidir, çünkü bunlar da haram bilinir.
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Helal ve haram olan etler dinimizde söylenmektedir. Haram et deyince akla domuz, at, eşek, akrep vb gibi hayvan türler
  gelmektedir. Helal et deyince de yediğimiz etleri düşünmek yeterli olacaktır. Mesela tavuk, bayık, koyun gibi etlerde yenilen etlerden dir.
+ Yorum Gönder