+ Yorum Gönder
Slayt ve Ciddi Konular ve Ciddi Konular Seviyeli Forum Forumunda Engizisyon Ne Demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Engizisyon Ne Demektir

  Engizisyon Nedir


  Engizisyon: Eskiden Hıristiyanlıkta, dinsizleri yakalayıp yargılamakla görevlendirilmiş kilise mahkemeleri.

  XII. yy. sonunda, Batı Avrupa’da mezhep ayrılığı güdenlerin ve dinden çıkanların sayısı giderek artıyor, krallarla prensler bu kargaşalıklara kıyımlarla tepki gösteriyorlardı. Bu yüzden papa İnnocentius III (11601216) kiliseye bağlı resmî bir kuruluş örgütlemeğe karar verdi: Engizisyon. Bu kuruluşla, dinsizleri yakalamak ve yargılamak görevi Dominiken tarikatına verildi. Dominikenler, bu uğursuz görevi bütün Avrupa’da yürütürken, özellikle Fransa’da, Katharlar’a karşı giriştikleri mücadelede büyük gayretkeşlik gösterdiler.


  Engizisyon Nedir.jpg.  Ateşte Yakma Cezası

  Engizisyoncu, bir bölgeye gelir gelmez, önce halkı toplayıp bir vaaz verir ve iki emirname yayımlardı. Bunlardan iman emirnamesi, bütün dindarları, dinsizleri ele vermekle zorunlu kılar, aksi hareket edenlerin aforozla cezalandırılacağını bildirirdi. Bağışlama emirnamesi ise, dinsizlere, din yoluna dönmek için on üç ile otuz gün arasında değişen bir süre tanıyordu.

  Bir dinsiz, pişmanlık duyarsa, oruç, kutsal yerleri ziyaret, bir manastıra kapanma gibi cezalara çarptırılırdı. Pişmanlık duyduğunu belirtmeyen suçlunun cezası ise işkence ve yakılarak öldürülmekti. Engizisyon’un suçluya verdiği bu hüküm, bir törenle (İspanyolca antodefe) açıklanırdı.

  Yukarıda da belirtildiği gibi Engizisyon mahkemelerinde cezalar çok değişikti: kırbaçlama, korkunç işkenceler, mallarına elkoyarak ömür boyu hapis veya mahkûmun, kiliseye bağlı olmayan yöneticilere, yani suçluya verilen yakılarak ölüm cezasını yerine getirmekle görevli prens veya krala teslim edilmesi.

  XIII. yy. ortasında. Engizisyon korkunç bir silâh haline gelmişti: dinsizlik, büyücülük veya sihirle, dine saygısızlık veya zina ile suçlanan herkes, işkencenin bütün inceliklerini kullanan keşişlere teslim ediliyordu.

  Başlangıçta bu durumdan çok ürken ve boyun eğen halk, XIV. yy.da bu şiddet hareketlerine karşı ayaklandı ve papa, Engizisyon kurulunun yetkilerini kısıtlamak zorunda kaldı.

  Polis Görevleri

  Fransa’da Engizisyon, XV. yy.da önemini yitirdi, bunun üzerine protestanlar krallık mahkemelerinde yargılanmağa başladı. Ama Engizisyon ancak XVIII. yy.da büsbütün kaldırıldı. En şiddetli derecesine ise, ispanya’da binlerce kurbanı ateşte yaktıran dominiken Torquemada ve kardinal Cisneros zamanında ulaştı. Önce yahudilerle müslümanlara yöneltilmiş olan Engizisyon hareketi, sonunda krallığın düşmanlarını ve katilleri de kovuşturmağa başladı. Ve 1830 yılında, ortadan kaldırıldı.
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Engizisyon demek günümüzde rastladığımız yargılama biçimidir. Eski zamanlarda ise bir kilise şeklinde olan yargılama türü bir bölgeye gittikleri zaman önce bölgedeki halka vaaz verip daha sonra yazılı buyruk uygularlardı.
+ Yorum Gönder