+ Yorum Gönder
Çocukların Forumu ve Çocuk Eğitimi Forumunda Çocuğunuzun İsmİ Ne Olsun Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Çocuğunuzun İsmİ Ne Olsun?
  Çocuğunuza İsim Vermek
  Çocuk için önemli olan isim hemen koymamak lazım, dinimize göre isim çok önemli onun için size biraz örnek


  Çocuk dünyaya geldikten sonra anne-babanın yerine getirmesi gereken bazı görevler vardır. İbn-i Abbas r.a.'dan gelen bir rivayette, çocuğun doğumunun yedinci gününe kadar yedi şeyin yapılmasının sünnet olduğu beyan edilir ve bunlardan birincisinin de çocuğa isim verilmesi olduğu belirtilir.

  İnsanın sıcak bir yuva kurmasının ve evlenmesinin temel gayelerinden biri de şüphesiz çocuk sahibi olmaktır. Zira çocuk, Hz. Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle çocuk “kalplerin meyvesi” ve “gözün nuru”dur.
  Bir evladının doğumu, insan için en büyük sevinçlerden biridir. Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz, oğlu İbrahim doğunca kendisine doğum müjdesini getiren Ebû Rafi r.a.'a büyük hediye ve ihsanlarda bulunmuş, bizlerin de doğum sonrası gücümüz nisbetinde hayır ve ihsanda bulunmamızı tavsiye buyurmuşlardır.
  Zira doğum, dünya hayatına yeni bir varlığın geldiği, aile yuvasının kelimelerle ifade edilemeyecek saadetle ışıdığı bir olaydır.
  Her doğum gelecek için bir müjdedir. Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim'de doğacak çocukla ilgili haberler “müjde” kelimesiyle ifade buyurulmuş; Hz. İsmail'in, Hz. İshak'ın, Hz. Yakub'un ve Hz. Yahya'nın (Allah'ın selamı onların ve cümle nebilerin üzerine olsun) anne ve babalarına verilişleri bir müjde olarak bildirilmiştir.  İsimler varlıkların sembolüdür  Çocuk dünyaya geldikten sonra anne-babanın yerine getirmesi gereken bazı görevler vardır. İbn-i Abbas r.a.'dan gelen bir rivayette, çocuğun doğumunun yedinci gününe kadar yedi şeyin yapılmasının sünnet olduğu beyan edilir ve bunlardan birincisinin de çocuğa isim verilmesi olduğu belirtilir.
  Şimdi, çocuğa isim verilmesi ve bu konuda geçmiş dönemlerde ne gibi uygulamaların yapıldığı hususuna kısaca bir göz atalım.
  İsim veya ad, bir varlığı, eşyayı, kavramı veya bunların topluluğunu ifade eden kelimeye denir. İsimler varlıkların birer sembolü durumundadır ve bunlar Cenab-ı Hak tarafından Hz. Adem'e öğretilmiştir.


  Çocuğa verilen isim konusunda toplumların sosyal ve etnik yapısı, örf ve adetleri, gelenekleri, inançları çok etkili olmuştur. Mesela İslâm'ı kabul etmeden önce Türkler, çocuklarına genellikle Arslan, Kaplan, Şahin, Doğan gibi yırtıcı hayvan isimlerinin yanı sıra Kaya, Timur (Demir) Gökhan gibi dış tesirlere dayanıklı maddelerin isimlerini de vermişlerdir.

  Cahiliye dönemi Arapları da çocuklarına isim verirken, onların hayatın zorluklarına karşı dirençli, kuvvet ve cesaret timsali olmalarını, düşmanın kalbine korku salmalarını amaçlıyorlardı. Çocuklarına bu anlamları ifade edecek Mukatil (savaşçı), Esed, Leys (arslan), Zi'b (kurt), Galip, Zâlim, Sahr (Kaya) gibi adlar koyarlardı.


  Çocuğa kim isim verecek?  Dünyaya gelen bir çocuğa kimin isim vereceği o kadar büyük bir önem arz etmese de, İslâm alimleri bu hususta da bazı tavsiyelerde bulunmuşlar ve bu konuda öncelikle hak sahibi olanın baba olduğunu beyan etmişlerdir. Şayet baba ölmüş veya bir takım sebeplerle hukuki tasarruflarda bulunmaktan men edilmişse, bu hakkı kullanma yetkisi annenindir. Çocuğa isim verme hakkını annenin kullanmasının en güzel örneği, yetim olarak dünyaya gelmiş olan Sevgili Peygamberimiz'e Muhammed adının annesi Âmine tarafından seçilmesidir.

  Ancak hemen şunu belirtelim ki, doğan çocuk ne sadece babaya ne de anneye ait olmayıp, o ailenin ortak meyvesidir. Çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasında ve yetiştirilmesinde ailenin her bireyinin ayrı ayrı sorumlulukları bulunmaktadır. Çocuk aile ortamında birlikte büyütülecek, onun mutluluğu ile sevinilecek, onun üzüntüsü ise bütün aileyi mahzun edecektir. Onun içindir ki, çocuğa isim verilirken, eşler veya aile büyükleri ‘benim dediğim olacak' şeklinde inatlaşmamalı, eşler oturup konuşmalı, şayet incinmesini istemedikleri aile büyükleri varsa, onların da rızasını alarak bir isim üzerinde birlikte karar vermelidir.

  Ayrıca baba ve anne çocuklarına isimlerini sevip saydıkları bir büyüğe, salih bir zata da teberrüken koydurabilirler. Bu da övülecek güzel bir davranıştır.

  Diğer taraftan anne ve babanın esas sorumluluğu doğum sonrasında başlamaktadır. Onlar çocuğun varlığını ciddiye almalı, iyi bir insan ve samimi bir müslüman olarak yetişmesi için her türlü gayret ve fedakârlığı göstermelidir.  İsim seçilirken nelere dikkat edilmeli?


  Çocuğa verilen isim konusunda her şeyden önce anne ve babanın, İslâm'ın evrenselliğini ve farklı kültür çevrelerinin mevcudiyetini dikkate almak mecburiyeti vardır. Hangi dilde olursa olsun, çocuğa verilen isim, onun içinde yetişeceği toplumda alay konusu yapılmayacak, onu küçük düşürmeyecek isimlerden olmalıdır. Yani çocuk taşıdığı isimden hiçbir zaman utanç duymamalıdır.

  Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz'in bu konuda ısrarlı tavsiyeleri ve uygulamalarının olması da konunun önemine ışık tutacak mahiyettedir. O, çeşitli bakımlardan İslâm anlayışına uygun düşmeyen isimleri değiştirerek daha uygun gördüğü yeni isimler vermiştir.

  Ayrıca; “Kıyamet gününde hem kendi adınızla, hem de babalarınızın adıyla çağrılacaksınız; öyleyse güzel isimler seçin.”
  buyurarak, çocuklara isim seçimi konusunda gayet titiz davranılması gerektiğini belirtmiştir. Bu prensiplerden hareketle, İslâm alimleri isim seçimi konusunda bazı hükümler tespit etmişlerdir.

 2. HARBİKIZ
  Moderator

  çocuğunuzun ilerideki yaşantısını derinden etkileyebilecek potansiyele sahip olan "isim koyma" eyleminin gerçek bir "koyma" eylemine dönüşmemesi ve gerek çocuğunuzun gerekse de diğer insanların size sövmesini engellemek amaçlı dikkate alınması gereken hususlardır..


  - hanimiş benim bebişiiim! sen ne şekersin öle! yerim seni yerim! adı ne bunun annesi?
  - raşit..
  - iyi..
  - ne oldu? sevmeyi bıraktınız?
  - şevk mi bıraktınız?


  * çocuğunuza doğrudan mesleğini belirlemeye yönelik isim vermeyin..küçümsemek için söylemiyorum ama tanıdığım vali isminde bir tüpçü ve savcı isimli (gerçekten) inşaat işçisi var..

  * çocuklarınızın hepsinin isimleri kafiyeli olmak zorunda diye bir kural yok..dikkatimi çekiyor 3. de sıçılıyor genelde..
 3. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye
  Genellikle yeni çocuk sahibi olan kişilerin bu konu hakkında çok düşünüyor aslında Müslüman olan bir ailenin çocuğuna İslami bir isim vermesi gerekir ama bizim toplumumuz bu konuya fazla dikkat etmiyor.
+ Yorum Gönder


allahin uygun gordugu isimler