+ Yorum Gönder
Çocukların Forumu ve Çocuk Masalları Forumunda Estergon Kalesi Hikayesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Estergon Kalesi Hikayesi
  Estergon Kalesi masalı

  Kanuni Sultan Süleyman'ın Padişahlığı döneminde ve 1543
  yılında elimize geçen Estergon Kalesi Sancakbeyli haline
  getirilerek Budin Beylerbeyliği'ne bağlanmıştı. Ancak kale,
  bundan yaklaşık elli yıl sonra Alman, Leh, Çek ve
  İtalyanlardan oluşan 80 bin kişilik bir haçlı ordusu
  tarafından kuşatıldı. Bu sırada Estergon Kalesi'nde yalnızca
  beş bin Türk askeri bulunuyordu.

  Durum gerçekten çok kötüydü ve yardım alma ihtimali de
  yoktu. Düşmanın teslim olma teklifi Estergon muhafızı Kara Ali
  Bey tarafından kabul edilmedi. Kara Ali Bey ve yanındakiler,
  "Biz Rumeli gazileriyiz; kelle verir, kale vermeyiz!"
  diyorlardı.

  Bu inancı taşıyan er kişilerin savunduğu kaleyi düşürmek
  elbette kolay olamazdı. Nitekim kuşatmanın uzaması, düşman
  askerlerini yöneten kumandanları çılgına çevirdi ve
  askerlerini kırbaçlatmaya başladılar, Bu durumu gören Kara Ali
  Bey yüksek bir sesle bağırdı:

  - "Şu mel'un kumandan yere düşürülürse, kafir askerlerinin
  hepsi geri dönecektir. Kim onu vurursa, kendisine dilediği
  verilecektir!"

  Bunun üzerine Osman isimli bir yiğit "Ya Allah" diyerek
  tetiği çekti ve düşman kumandanını yere serdi. Ancak ne var ki
  bu arada kale kumandanı Kara Ali Bey de şehid oldu. O'nun
  yerine kumandayı, o sırada kalede bulunan Anadolu Beylerbeyi
  Lala Mehmed Paşa aldı. Ancak, kalede kıtlık ve susuzluk
  başladığı için yapılacak fazla bir şey yoktu.

  Kalede bulunan tarihçi Peçevi İbrahim Efendi durumu şöyle
  özetliyordu:

  - "Sanıç etrafında hararetinin şiddetinden ıslak
  mermerleri yalayan ve bir damla su için can veren elsiz -
  ayaksız yaralıların inlemeleri yürekleri sızlatıyordu."

  İçerdeki durum gerçekten elem vericiydi. Bu arada Yeniçeri
  askerinin ayaklanması herşeyi alt - üst etti. Artık teslim
  olmaktan başka çare yoktu. Aralarında, Anadolu Beylerbeyi Lala
  Mehmed Paşa'nın da bulunduğu esirler Tuna nehrindeki gemilere
  bindirilerek Vişegrad'a götürüldüler.

  Estergon Kalesi'nin elden çıkması ve orada verilen
  şehidler bütün milleti yürekten yaraladı ve işte, nesilden
  nesile söylene gelen Estergon türküsü o günlerin hatırasını
  hâlâ canlı tutuyor:


  Estergon Kalesi subaşı durak
  Kemirir içimi bir sinsi firak
  Gönül yâr peşinde yâr ondan ırak

  Akma Tuna akma ben bir dertliyim
  Yâr peşinde koşar kara bahtlıyım

  Estergon Kalesi subaşı hisar
  Baykuşlar çağırışır, bülbüller susar
  Kâfir bayrağını burcuna asar

  Akma Tuna akma ben bir dertliyim
  Bu ateşle yanar kara bahtlıyım

  Estergon Kalesi subaşı kale
  Göklere ser çekmiş burçları hele
  Biz böyle kaleyi vermezdik ele

  Akma Tuna akma ben bir dertliyim
  Estergon'u vermiş kara bahtlıyım.


  Evet "Kara bahtlılar" Estergon'u gözyaşları içinde
  düşmana vermişlerdi ama onu geri almaya da ahd etmişlerdi.

  Başvezirlik ve kumandanlık görevine tayin edilen Lala
  Mehmed Paşa, kalenin elden çıkışından on yıl sonra bu defa
  fetih için Estergon önlerindeydi. 29 Ağustos 1605 yılı günü
  başlayan kuşatma bir ay sürdü ve kale 29 Eylül ele geçirildi.
  Artık yaralar sarılmış, kaybedilen dosta kavuşulmuştu.

  Estergon Kalesi bundan sonra 78 yıl daha Osmanlı hudut
  boylarının müdafaasını yapan bir mücahid gibi görev yaptı.
  Kale, üstümüzde kara bulutların dolaşmaya başladığı günlerde,
  1683 yılında içimizde silinmez hatıralar bırakarak elimizden
  çıktı ve bizleri boynu bükük bıraktı. Onun için biz hâlâ o
  türküyü söylüyor, Estergon'u unutmuyoruz, unutamıyoruz:


  Estergon Kalesi subaşı durak
  Kemirir içimi bir sinsi firak
  Gönül yâr peşinde yâr ondan ırak

  Akma Tuna akma ben bir dertliyim
  Yâr peşinde koşar kara bahtlıyım 2. BİNGÜL
  Bayan Üye

  Şanlı tarihimizin belki de en bilinen yapıtlarından biri. Birçok Türk filmlerinde de mekan olarak kullanılmıştır. Hikayesi de bir o kadar acıklı. Teşekkürler.
+ Yorum Gönder