+ Yorum Gönder
Çocukların Forumu ve Çocuk Masalları Forumunda Çocuklar İçin Peri Masalı Oku Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Çocuklar İçin Peri Masalı Oku
  Peri Masalı

  Bir vaktin birinde bir adamın bir oğlu varmış Bu adam kuş tutup satmakla geçinirmiş Günlerden bir gün hastalanıp ölmüş Oğlu da babasının ne ile geçindiğini bilmezmiş

  Bir gün anasına -Ey ana benim babam geçimini hangi yoldan sağlardı? Bari söyle de yapabilirsem biz de onunla geçiniriz- deyince anası - Oğlum senin baban kuş tutup satarak geçinirdi-der Oğlan- Kuşları neyle tutardı babam?- diye sorar Anası da - Oğlum tavan arasında babanın bir kapanı vardır onunla tutardı- deyince oğlan tavan arasına çıkıp kapanı alır Kıra giderek bir ağacın üstüne kapanı kurar Derken efendim bir karga gelip kapana tutulur Oğlan ağaca çıkıp kapanı alınca karga yalvararak oğlana; - Beni salıver Sana para edecek güzel kuşlar yollarım Sen de onları tutup sattığın vakit çok para kazanırsın- deyince oğlan karganın yalvarmasına dayanamayıp onu salıverir

  Yine kapanı kurup ağacın dibinde beklerken öteden bir kuş gelerek kapana tutulur Oğlan hemen ağaca çıkar Kuşu görünce güzelliğine vurulup aman bu ne güzel kuşmuş diye sevinip dururken öteden karga gelip oğlana -Haydi bu kuşu götür padişaha sat Sana çok paralar verir- deyince oğlan kuşu bir kafese koyar doğru padişahın sarayına gider

  Padişah kuşu görünce beğenip alır oğlana bir sürü para verir Oğlan sevinerek paraları alıp evine giderse de padişah kuşa bir altın kafes yaptırıp bunu içine koyar;gece gündüz bu kuş ile eğlenir vaktini hoşça geçirir Padişahın veziri bu oğlanı kıskanıp padişaha- Efendim bu kuş güzel ama buna fildişinden bir köşk yaptırmalı; bu onun içine yakışır- der Padişah - Ey lala o kadar fildişini nereden bulmalı- deyince vezirin - Efendim kuşu getiren fildişini de bulur- demesiyle padişah hemen oğlanı çağırtarak - bana bir köşk yapmak için fildişi getireceksin- der Oğlan - Aman padişahım ben o kadar fildişini nerede bulayım?- derse de padişah - nereden bulursan bul Sana kırk gün izin Eğer bulamazsan kırk günden sonra boynunu vurdururum- der

  Oğlan düşünerek evine gelir Otururken karga yanına sokulur - Ne düşünüyorsun- der Oğlan da işi anlatır Karga - O da güç bir şey mi? Haydi git padişahtan kırk araba şarap iste- diyince oğlan gidip - Padişahım ben sizin istediğiniz fildişlerini getireceğim ama bana kırk araba şarap vereceksiniz - der

  Padişahın emretmesi üzerine oğlana kırk araba şarap verirler Oğlan arabaları alıp giderken yine karga gelir - Haydi filan yere git Orada kırk tane su yalağı vardır Ne kadar fil varsa gelip o yalaklardan su içer Sen bu şarapları yalakların içine doldur bir yana gizlenip bekle O filler susayınca oynayıp sıçrayarak gelir yalaklardaki şarapları içerler Sonra hepsi sarhoş olup düşerler Sen de gidip bütün fillerin dişlerini söker padişaha götürürsün- diyince oğlan arabaları çekerek oraya varır Karganın dediği gibi şarapları yalaklara boşaltıp bir yere gizlenip oturur Öteden filler gelip o şarapları içerler Tam gidecekleri zaman hepsi yere düşerler Oğlan hemen gider fillerin bütün dişlerini söker çuvallara doldurup arabaya yükler doğru padişaha getirir Padişah o fildişlerinden bir köşk yaptırarak kuşu içine koyar ama kuşun hiç sesi çıkmaz Padişah - bu kuş bu kadar güzel acaba niçin ötmüyor- diye merak ederken veziri - Efendim bu kuşun elbet bir sahibi vardır; onu bulmalı ki bu kuş ötsün- der

  Padişah - Ey lala onu nereden buluruz?- diyince vezir - Efendim bu fildişini bulan onu da bulur- diye cevap verir Bunun üzerine padişah hemen oğlanı çağırtıp- Oğlum bu kuşun sahibini de senden isterim- derse de oğlan - Ey padişahım ben bunu kırda tuttum; sahibi kimdir ne bileyim- diye cevap verir Padişah - Hemen bulacaksın yoksa seni hemen öldürürüm Haydi sana kırk gün izin- deyince oğlan yine ağlayarak evine gelirken karga onu bulup - Ne ağlıyorsun- diye sorar O da işi anlatınca karga - Ey şaşkın bunun için ağlanır mı? Haydi git padişahtan bir gemi iste ama geminin tayfaları kırk tane kız olacak Geminin içinde bir güzel bahçe bir de hamam yaptırsın Onunla gidip o kuşun sahibini bul- der Oğlan doğru padişaha gidip karganın dediği gibi bir gemi ister Padişah hemen oğlanın istediği gibi bir gemi yaptırıp ona verir Oğlan geminin kaptanı olup içine biner Denizde ne yana gideceğini düşünüp dururken karga gelip - Gemiyi sağa çevir Gide gide bir büyük dağ görürsün O dağın yanına gemiyi yanaştır Bu kuşun sahibi kırklardandır; her akşam deniz kıyısında gezer Sen onları görünce hemen sandala bin doğru onların olduğu yere çık Onlar geminin ne olduğunu bilmezler Acaba bu nasıl şeydir diye kız sana sorar - Aman kaptan beni şu gemiye götür; bakayım nasıl şeydir- der Sen yalnız kızı al gemiye getir Bahçeyi hamamı gezdirirken gemiyi kaldır İşte kuşun sahibi odur- deyince oğlan gemiyi salıverip doğru karganın dediği yere gider

  Sonunda oraya varıp gemiyi yanaştırır Akşam üstü kırkların başı - Haydi deniz kıyısına gidelim- deyince bunların hepsi toparlanırlar Orada gezip dururken denizdeki gemiyi görürler - A bu nasıl şey? Nereden gelmiş?- diye seyredip dururlarken oğlan bunları görüp hemen sandalı denize indirir içine binip onların yanına gider Kız - Aman sen kimsin? O denizdeki nedir?- deyince oğlan - Denizdeki bir gemidir Ben de onun kaptanıyım- diye cevap verir Kız oğlana- Aman kaptan beni gemiye götür de bu nasıl şeydir bir göreyim- der Oğlan kızı sandala bindirip gemiye getirir Kız sevinerek bahçeyi gezer hamama girer - Hazır buraya gelmişken şu hamamda bir yıkanayım- diyerek soyunur Kız yıkanırken oğlan da gemiyi kaldırıp yola çıkar Gemi gitmede olsun kız hamamdan çıkar - Vay akşam olmuş vakit geçmiş ben gideyim- diyerek dışarı çıkınca bakar ki gemi gidiyor -Eyvah sen beni aldattın Ben şimdi ne yapacağım?- diye ağlamaya başlar Oğlan- Aman efendim ben sizin için buraya geldim boş yere hiç ağlamayınız- der

  Neyse bunlar gele gele padişahın şehrine gelirler Toplar atılıp oğlanın geldiğini padişaha haber verirler Padişah sevinip dururken kız saraya girer Padişah kızı görüp bir can ile aşık olur Kız içeri girer girmez de kuş başlar ötmeye Artık ötmesi cihanı tutup herkes kuşun sesine aşık olur Padişah hemen kızı kendine nikahlar Kırk gün kırk gece düğün yaptıktan sonra kız bir gün sancısı tutarak hastalanır Meğerse kızın her vakit bu sancısı tutarmış Onun buraya gelmeden önceki yerinde bir ilacı varmış; bu sancı da o ilaçla geçermiş Kız bunu padişaha söyler Padişah da hemen oğlanı çağırtıp -Bu kızı getirdiğin yere git onun orada bir ilacı varmış onu alıp buraya getir- deyince oğlan yine gemiye binip yola çıkar Demeye kalmaz karga gelir oğlana - Nereye gidiyorsun?- der O da- Sultan hanımın ilacı varmış onu almaya gidiyorum- diye cevap verir Karga- Haydi yolun açık olsun Oraya çıktığın zaman bir saray göreceksin; bu onun sarayıdır Ben sana bir tüy vereceğim Saraya vardığın zaman kapının önünde iki aslanla karşılaşacaksın Sana verdiğim bu tüy ile aslanlardan birinin ağzına vuracak olursan onlardan sana hiçbir kötülük gelmez- diyerek oğlana bir tüy verir

  Oğlan tüyü alıp yoluna devam eder varacağı yere varır Bakar ki bir saray ama böylesi padişahta bile yok Hemen sarayın kapısına varır karganın verdiği tüyle aslanların ağzına vurarak içeri girer Saraydaki kızlar bu oğlanı görünce kızın sancısı tuttuğu için geldiğini hemen anlarlar - Aman delikanlıyoksa sultanımız öldü mü?- diye oğlana sorarlar O da - Yok ölmedi ama hastalandı Onun bir ilacı varmış onu almaya geldim- der Kızlar bir şişenin içindeki ilacı hemen oğlana verirler Oğlan tekrar gemiye döner padişahın yanına döner Saraya girerken karga da oğlanın omzuna konar

  Bunlar birlikte saraya girerler padişahın huzuruna çıkarlar Kız da sancıdan ölü gibi yatarmış Hemen ilacı verdikleri gibi kız gözünü açar oğlanın omzunda kargayı görür -Hey gidi soysuz hey en sonunda beni buralara düşürdün! Neyse ben sıkıntı çekmedimama bu oğlanın katlanmadığı sıkıntı kalmadı Sen hiç utanmaz mısın?- diye bağırıp çağırmaya başlayınca padişah -Aman sultanım ne oluyorsunuz?- diye sorar Kız da - Padişahım bu karga benim özel hizmetçimdir bir gün beni kızdırdı ben de onu böyle karga kılığına sokup salıverdim Şimdi o da bana bu oyunu oynadı Neyse bana bir şey olmadı ama onun yüzünden bu delikanlının çekmediği kalmadı- dedikten sonra kargayı tekrar insan kılığına sokar Karga bir iki silkindikten sonra bir kız olur ama güzelliği padişahın aldığı kızdan da pek aşağı kalmaz Neyse kız bunu artık affetmiş olduğu için padişaha -Şahım bu oğlanı kendine evlat edin bu kızı da ona verin- deyince padişah onun bu isteğini yerine getirip oğlanı kendine evlat edinir kızı da ona nikahlayarak kırk gün kırk gece düğün ile evlendirir Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine… 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Babasının mesleğini devam ettirerek geçinmek isteyen gencin sürüklendiği macera dolu yolculukları ve en sonunda muradına ulaşarak çok güzel bir geleceği kurmanın temelini atan bir gencin hikayesi anlatılıyor. Genç bir kuş yüzünden gitmediği yer kalmıyor ancak en son bu kuş sayesinde hem ferahlığa kavuşuyor hemde çok güzel bir kızla evleniyor.
+ Yorum Gönder


peri masalları oku,  peri masalları,  peri masalı oku,  peri masallari,  peri masallari oku,  peri kızı masalı oku