+ Yorum Gönder
Çocukların Forumu ve Çocuk Masalları Forumunda Hayvanların Dilinden Öğrenmek İsteyen Adam Masalı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Hayvanların Dilinden Öğrenmek İsteyen Adam Masalı
  Hayvanların Dilinden Öğrenmek İsteyen Adam Öyküsü

  Çok eski zamanlarda oldukça maraklı bir adam, Hazret: S leyman'ı ziyaret ederek ondan hayvanların dilini öğrenmek is:-Büyük Peygamber, bunun sakıncalarını anlattıysa da adam ıs:. : miş.
  Nihayet adam, Hazreti Süleyman'ın yardımıyla epey uğrı: > tan sonra evindeki horozla köpeğin neler konuştuğunu anlayan » duruma gelmiş.
  İşte o günlerin birinde, adamın karısı büyükçe bir ekmek pw* çasını köpeğin önüne atmış, fakat horoz ondan hızlı davranır eık meği köpekten önce kapmış.
  Köpek:
  -Niçin benim hakkıma göz dikiyorsun? demiş. Horoz:
  -Merak etme, yarın sahibimizin ineği ölecek, kendine bol bol; yafet çekersin, diye cevap vermiş.
  Horozla köpeğin arasında geçen bu konuşmaları duyan ac hemen koşup ineğini pazara çıkarıp satmış. Böylece büyük bir rardan kurtulmuş.
  -Ohh! demiş kendi kendine. İyi ki hayvanların dilini öğreışim. Yoksa şimdi ne kadar zarar etmiş olacaktım.
  Ertesi gün yine köpek ve horozun konuştuğunu duyup hemen kulak kabartmış. Köpek:
  -Sen yalan söylüyorsun! Hani sahibimizin ineği ölecekti ve ben kendime ziyafet çekecektim?
  Horoz:
  -Meraklanma sen, sahibimiz kurnazlık yapıp ineğini sattı ama yarın da devesi ölecek. Deve öldüğünde sen de istediğin kadar ete kavuşursun!..
  Horozun konuşmalarını hayretler içinde dinleyen adam, daha önce ineği sattığı gibi hemen koşup devesini pazara götürmüş. İyi bir para karşılığında onu da satmış.
  Cebinde paralarla neşe içinde evine dönen adamın keyfine diyecek yokmuş.
  Biraz alışkanlık, biraz da meraktan, adamın her sabah ilk işi havyanlarm yanma gitmek olmuş. Yine ertesi günün sabahı hemen hayvanların yanına koşturmuş.
  Şöyle bir kulak kabarttığında, köpek dünkü gibi horoza çıkışı-yormuş:
  -Hani deve? Hani bolca et? Yalancı hayvan! Horoz:
  -Canını sıkma köpek kardeş demiş, bir gün daha sabret, yarın sahibimiz ölecek! Cenaze için çevredeki bütün eş dost başına toplanıp bir sürü yemek pişirilecek. O kadar yemekten senin de payına düşen olur. Sen de kendine istediğin gibi bir ziyafet çekersin.
  Adam horozun bu sözleri karşısında donup kalmış. Yüzü kireç gibi bembeyaz olup elleri titremeye, kalbi küt küt çarpmaya başlamış. Dili tutulup bir müddet kendine gelememiş.
  Kendi kendine "Keşke hayvanların dilini öğrenmeseydim!" demiş ama iş işten geçmiş. Ertesi günü öleceğini bildiğinden dolayı daha fazla ayakta duramayıp bir külçe gibi yere yığılıvermiş. 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Hayvanların dilinden öğrenmek isteyen adam böyle bir şey söz konusu olamaz peygamberler (sav) hariç hiç kimse böyle bir şey yapamaz o da Allahın izni ve emri ile yapabilir.
+ Yorum Gönder