+ Yorum Gönder
Çocukların Forumu ve Çocuk Oyunları Forumunda Sınıf İçinde Oynanan Zeka Oyunları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Frmacil
  Devamlı Üye

  Sınıf İçinde Oynanan Zeka Oyunları
  Sınıf İçinde Oynanılan Oyunlar  1- Açıklamaları kısa ve basit yapınız.
  2- Hareketi mümkün olduğu kadar çabuk başlatınız.
  3- Çocukları cesaretlendirmek için teşvik edici olunuz.
  4- Değişik çocukları seçerek onları kendilerine güvenir yapınız.
  5- Sınıf kalabalık ise 2 veya 3 gruba ayırarak birden fazla oyun gösteriniz.
  6- Düdük sesiyle bütün öğrencilerin durup sesi dinlemesini sağlayınız.
  7- Bir oyunda başarı sağlamıyorsanız durdurup başkasına geçiniz.
  Bilinen oyunları tekrarlayınız.  SİNCAP VE CEVİZ


  Bütün öğrenciler yerlerinde otururlar. Bir öğrenci sincap olur ve ceviz olarak eline silgiyi alır. Diğer öğrenciler başlarını sıralarının üzerine koyarlar ( Uyuyormuş gibi ). Yanlız bir elleri avuçları açık olarak yandadır. Sincap cevizle arkadaşlarının arasında dolaşırken Cevizi ( Silgiyi ) bir arkadaşının eline bırakır ve yerine oturmak üzere kaçar. Yerine ulaşıncaya kadar yakalanamazsa kurtulur. Eline ceviz konulan öğrenci sincabı yakalayamazsa kendisi bir sonraki oyun için sincap olur.


  KİM SAKLADI ?


  Bütün öğrenciler yerlerinde otururlar. Bir öğrenci kara tahtanın önüne getirilir. Diğerlerine arkası dönüktür ve gözlerini kapatır. Diğer bir çocuğu sınıfta bir yere saklar veya dışarı çıkarırlar. Öbür çocuklar da yerlerini değiştirerek karışık otururlar. Bundan sonra tahtada bekleyen öğrenciye "Kim saklandı ?" derler. Gözlerini yuman çocuk arkasını dönerek kimin dışarıya çıktığını veya saklandığını bulmaya çalışır. Bulamazsa ebe değiştirilir ve böylece oyun devam eder.


  ÜÇ KÜÇÜK KUZU


  Bir çocuk ( Büyük Kurt ) sınıfın önünde ve ayaktadır. Diğerleri yerlerinde oturmuştur. Kurt sıraların arasında dolaşır. Üç küçük kuzunun ellerine vurur ve yine sınıfın önüne gelerek ; "hurr hurr" der. Bu kelimeler ile birlikte ellerine vurulan üç kuzunun yerlerini değiştirmesi gerekir. Kurt da bu kuzulardan birinin yerine oturmaya çalışır. Ayakta kalan kuzu bir sonraki oyun için Kurt olur. Oyun böylece devam eder.


  MEYVE SEPETİ


  Bir öğrenci sınıfın önünde durur. Diğerleri yerlerinde otururlar ve hepsine 4 çeşit meyve ismi verilir. Öndeki öğrenci " Elmalar " deyince adı elma olanlar ayağa kalkar yerlerini değiştirir. Bu arada ayaktaki oyuncu kendine bir yer bulmaya çalışır. İkincide başka grup meyve ismini söyler. Bu kez de bu meyveler yer değiştirir. Eğer ebe " Meyve Sepeti " derse her cins meyvenin yerlerini değiştirmesi gerekir.  KARŞILA VE GEÇ


  Öğretmen sınıfın önünde ve ortadadır. İki elinde birer silgi veya fasulye torbası tutar. Sağ ve sol gerisinde iki öğrenci vardır. İşaret verildiğinde bu iki öğrenci öğretmenin elindeki silgileri alır ve sıraların yanında koşuya başlar. Bu öğrenciler arkada karşılaşırlar. Öğretmene silgiyi önce getiren oyunu kazanır.

  BEKÇİ KÖPEĞİ

  Bir yere bir cisim ( Nesne ) konur. Yanında gözleri kapalı bir bekçi köpeği durur. Diğer öğrencilerden birisi sessizce nesneyi oradan almaya çalışır. Eğer köpeğin haberi olmadan onu alabilirse bir dahaki oyun için "Bekçi Köpeği" olur. Eşya alırken köpek farkına varırsa "hav hav" diyerek arkadaşını yakalar. O zaman yeni bir bekçi köpeği seçilir.

  AVCI ADAM

  Bir lider seçilir. Bu lider herhangi bir yöne doğru yürür ve " Kim benimle ördek ( AyıTilki Geyik ) avlamaya gelir ?" der. Bütün çocuklar arkasına dizilir ve aynı şekilde lider (avcıyı) izlerler. Avcı dönüp hepsini görünce silahını onlara çevirir ve " Bumm " der. Bunun üzerine ayaktaki çocuklar koşarak kendi yerlerine otururlar. Kim yerine önce oturmuşsa bir dahaki sefere o lider ( Avcı ) olur.

  FASULYE TORBASINI BULMA

  Çocuklar elleri arkada olmak üzere omuz omuza bir daire yapar. Bir çocuk ortadadır. Birisine bir fasulye torbası verilir. Dairedeki öğrenciler bunu elden ele verirler. Ortadaki öğrenci fasulye torbasının nerede ( kimde ) olduğunu bulmaya çalışır. Eğer tahmini çok uzun sürerse başka bir oyuncu ile değiştirilir.


  ALİ KUTUDA


  Bütün çocuklar sıra aralarındaki boşluklarda ayakta dururlar. Öğretmen ; "Ali kutuda." dediği zaman herkes çömelik vaziyet alır. "Ali kutudan çıktı." deyince herkes ayağa kalkar. Öğretmen bu tempo ile giderken bazı komutlarda değişiklik yapar. Bu değişiklikte yanlış yapanlar yerlerine otururlar. En sona kalan sınıfın birincisi olur.  EŞYA VE YER


  Bütün çocuklar sıralarında otururlar. Öğretmen bunlardan 6-8 tanesini çağırarak yazı tahtasının önünde yüzleri arkadaşlarına dönük olarak tutar ve hepsine bir isim verir. ( Örneğin ; Renkler Kuş isimleri Şehir ismi veya oyuncak isimleri gibi ) Bundan sonra oturanlar sıralarının üzerine başlarını koyarak gözlerini kaparlar. Öğretmen tahtadakilerin yerlerini değiştirir. Bundan sonra herkes bakar bir kaç gönüllü istenir. Bu gönüllüler arkadaşlarının yer ve isimlerine göre onları tekrar dizerler. 2. Ziyaretçi

  OYUNUN ADI: Sessiz Sinema (Anlat bakalım)

  OYUNUN YERİ: Sınıf-Salon veya Bahçe

  OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

  OYUNUN SÜRESİ: 3-5 Tekrar

  OYUNUN SEVİYESİ:

  OYUNCU SAYISI: Sınırsız

  OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: Oyuncuların dikkatini ve ifade edebilme yeteneğini geliştirir..

  OYUNUN AÇIKLAMASI: Öğrenciler 2 veya 3 gruba ayrılır. Öğretmen gruptan bir öğrenciyi anlatımcı (yarışmacı) olarak seçer veya bu öğrenciyi grup kendi arasında belirler.Diğer grup bir film adı seçer ve bu film adını, diğer grubun seçtiği anlatımcıya söyler. Anlatımcı sınırlı bir sürede (1-1,5 dakika) hiç konuşmadan, el hareketleri veya yacağı sessiz benzetmelerle filmi kendi grubuna anlatmaya çalışırlar.
  Grup arkadaşları yüksek sesle anlattığını tahmin etmeye çalışırlar. En kısa sürede filmin adını bilen grup , 1 puan alır. Filmin adını bilmeyen gruba puan verilmez.

  Çeşitlendirme: Aynı uygulama Atasözleri kullanılarak da yapılabilir.
 3. Zeynep
  Görevli Bayan Üye
  çocuklar için sınıfta zeka oyunları çok önemli bu konuda öğretmenlerin çok etkisi var öğretmenler çocukların gözünde her şeyi bilen ve yapan kısıdır
+ Yorum Gönder


sınıfta oynanan zeka oyunları,  sınıfta oynanacak zeka oyunları,  sınıfta oynanabilecek zeka oyunları,  sınıf içi zeka oyunları,  sınıf içinde oynanan oyunlar,  sınıf içinde oynanan zeka oyunları