+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Çocuk Sağlığı Forumunda Zeka Geriliği Belirtileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Zeka Geriliği Belirtileri
  Zeka Geriliği Belirtileri nedir?

  Arkadaşlar sizce zeka geriliği belirtileri nelerdir kısaca açıklar mısınız?


  Hafif derece zekâ geriliği, okula başlamadan önce anne-baba veya çevre tarafından farkedilemeyebilir. Çocuklar okula başladıktan ve ev dışındaki etkinliklere katıldıktan sonra zihinsel yetersizlikleri anlaşılma-ya ve görünür hale gelmeye başlar. Derslerin, sınıf atladıkça daha da güçleşmesi ve bilişsel yeti gerektirmesi nedeniyle ergenlik dönemine doğru farkedilme en belirgindir. İleri derece zekâ geriliği olanlara çok erken yaşlarda tanı konur. İleri derece zekâ geriliği olanlarda zeka ile toplumsal işlev arasındaki ilişki açıktır. Bunlar çocuklukta özel desteğe gereksinim duyarlar ve bu durum erişkinlikte de devam eder. Hafif de-rece zekâ geriliği olan çocuklann yarısından fazlası özel desteğe gerek duymaz. Zekâ bölümlerine göre kendine yeterlilik gözden geçirildiğin-de, zekâ bölümü 40'ın altında olanların hiçbiri kendine yeterli değildir. Zekâ bölümü 40-49 arasında olanların % 20'si, 50-59 arasında olan-ların % 42'si ve 60-69 arasında olanların % 71'i kendine yeterlidir.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Zeka gerililiği üç aşamada gerçekleşebiliyor, doğum öncesinde ki down sendromu ile, doğum sırasında ki bazı ihmalsizlikler ile doğum sonrasında yaşanan bazı travmalardan kaynaklanabiliyor. zeka gerililiği erken farkedildiği zaman bazı testler ile bunun önüne geçilebiliyor.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Zeka geriliği olan çocuklar yaşıtlarından farklı bir gelişim sergilerler daha geç konuşur daha geç algılar daha geç öğrenirler. Hafif düzeyde zeka geriliği olan çocuklar genellikle çevreleri tarafından farkedilememektedirler genel olarak anaokulu veya ilkokula ilk başladıklarında öğretmenleri tarafından fark edilmektedirler. Zeka geriliği olan bir çocukta fiziksel gerilikte görülmektedir.
+ Yorum Gönder


zeka geriliği belirtileri