+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Başkalaşmış Metamorfik Taşlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Başkalaşmış Metamorfik Taşlar
  Başkalaşmış (Metamorfik) Taşlar

  Başkalaşmış Metamorfik Taşlar.jpg

  Tortul ve püskürük taşların, yüksek sıcaklık ve basınç altında başkalaşıma uğraması sonucu oluşan taşlardır. Başkalaşmış taşların en tanınmış örnekleri mermer, gnays ve filattır.

  Mermer : Kalkerin yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması, yani metamorfize olması sonucu oluşur.

  Gnays : Granitin yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması yani metamorfize olması sonucu oluşur.

  Filat : Kiltaşının (şist) yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması yani metamorfize olması sonucu oluşur.
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  BAŞKALAŞIM (METAMORFİK) KAYAÇLAR HAKKINDA BİLGİ
  Kayaçların, volkanizma ya da tortulaşma sırasında derinler*de yüksek sıcaklık ve basınç altında kalması, mineral yapı*larının değişmesine neden olur. Bu olaya başkalaşma (metamorfizma), bu olay sonucunda ortaya çıkan kayaçla-ra da başkalaşım kayaciar. adı verilir. Örneğin, kalkerin başkalasmasıyla mermer, granitin başkalaşmasıyla gnays, kömürün başkalaşmasıyla kil taşının başkalaşma*sıyla gibi kayaçlar ortaya çıkar.Jeolojik zamanlarda milyonlarca yıl içerisinde bu üç sınıf kayaç birbirlerine dönüşmektedir. Kayaç döngüsü de denilen bu olayda mevcut kayaçlar derinlere doğru inerek eriyip magma hâline gelir. Sonra bu magma yeryüzüne çıkıp soğuyarak katılaşım kayaçlarını oluşturur. Çözülme ve erozyonla yeryüzündeki kayaçlar parçalanıp, taşınıp tabakalar hâlinde biriktirilerek tortul kayaçları oluşturur. Tortul ya da katılaşım kayaçları, yüksek basınç ve sıcaklığın etkisiyle başkalaşım kayaçlara dönüşmektedir.

+ Yorum Gönder


metamorfik taşlar,  kalkerin başkalaşmış hali,  başkalaşmış(metamorfik) taşlar