+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Göçler hakkında genel bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Göçler hakkında genel bilgi

  Göç nedir
  ?


  İnsanların tek tek ya da topluluklar hâlinde, yaşadıkları yerleri, uzun ve kalıcı olarak değiştirmeleridir.

  Göçler, politik, ekonomik, toplumsal, coğrafî, dinsel vb. olmak üzere birçok nedenden dolayı gerçekleşir. Eski dönemlerde, insan toplulukları kuraklık, toprakların verimsizliği, sert iklim gibi doğa koşullarına karşı güçsüzlüklerinden dolayı göç etmek durumunda kalırlardı.
  Göç nedir.jpg
  Ancak, günümüzde göç büyük ölçüde, insanlar ve toplumlar arasındaki sosyo-ekonomik ilişkilerden kaynaklanmaktadır. Düşman işgali altındaki bir ülkeden toplu kaçışlar (politik göçler); iş bulmak ya da daha iyi kazanç elde etmek amacıyla yapılan göçler (ekonomik göçler), günümüz dış göçlerinin asıl karakterini oluşturmaktadır. İç göçler ise genellikle kırsal kesimden kente olan göçlerdir; bunlarda en önemli etkenler, köy nüfusunun kalabalıklaşması, iş alanının darlığı, toprak yokluğu vb.'dir. 2. Ezlem
  Üye

  Çeşitli göçler vardır. Bir bilim adamının çalışmak amacıyla başka bir ülkeye göç etmesi beyin göçüdür. Ayrıca tarihteki en büyük göç olarak bilinen Kavimler Göçü iklim olayları sebebiyle gerçekleşmiştir.
+ Yorum Gönder