+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Coğrafya’nın Konusu ve Coğrafyanın Bölümleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Coğrafya’nın Konusu ve Coğrafyanın Bölümleri


  Coğrafya’nın Konusu ve Coğrafyanın Bölümleri Hakkında Bilgi  Coğrafya: Yeryüzünde meydana gelen doğal ve beşeri olayların oluş nedenlerini, dağılışını, so-nuçlarını,
  aralarındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır.
  co-rafya-n-n-konusu-ve-co-rafyan-n-b
  Coğrafya'nın İlkeleri

  1. Dağılış ilkesi
  2. Nedensellik ilkesi
  3. Karşılıklı ilgi ve bağıntı ilkesi

  Coğrafya'nın Bölümleri

  Matematik Coğrafya - Kartoğrafya -Klimatoloji "Jeomorfoloji Hidroğrafya *- Biocoğrafya - Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası - Ekonomik Coğrafya

  Genel Coğrafya nedir

  Coğrafi olay ve konulardan her birini ayrı ayrı olarak bütün yeryüzünde ya da bir bölümünde ele alan bilim dalıdır. Doğal çevre koşullarını fiziki coğrafya, kültürel çevre koşullarını beşeri ve ekonomik coğrafya inceler.

  Fiziki Coğrafya nedir

  Yer'in şeklini, boyutlarını, yerşekillerini, iklim ve canlılar ile ilgili konuları inceleyen genel coğrafyanın alt koludur. Kendi içinde altıya ayrılır:

  a) Matematik Coğrafya: Yer'in şekli ve boyutlarını konu edinir. Matematik, jeodezi ve topografyadan yararlanır.

  b) Kartoğrafya: Harita çizimlerini konu alır.

  c) Klimatoloji: iklim ve hava koşullarını inceler, iklim-lerin genel karakterini tanıtır. Meteorolojiden ya-rarlanır.

  d) Jeomorfoloji: Yerşekillerinin oluşumlarını, özellik-lerini ve gelişmelerini inceler. Jeoloji'den yarar-lanır.

  e) Hidroğrafya: Su küreyi inceler Hidrolojiden yarar-lanır.

  f) Biocoğrafya: Bitki ve hayvanların dağılışını inceler. Zooloji ve Botanik'ten yararlanır.

  Beşeri - Ekonomik Coğrafya

  Nüfus, yerleşme ve ekonomik etkinlikleri konu alır. Antropoloji, Etnoloji, Demografi, Ekonomi, Sosyoloji ve Tarih gibi bilim dallarından yararlanır.

  Yerel Coğrafya nedir

  Yeryüzündeki coğrafi bölgeleri ve ülkeleri inceler
 2. Ezlem
  Üye

  Coğrafya, astronomi, jeoloji, matematik, klimatoloji gibi pek çok bilim dalının işlediği konuları bir arada birbiriyle ilişkili halde sebep-sonuç şeklinde işleyen bilim dalıdır.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Coğrafyanın konusu nedir


  Yeryüzündeki çeşitli doğa olayları ve bu olaylar ile canlılar arasındaki karşılıklı etkileşimler, coğrafyanın konusunu oluşturur. Dünya'nın katı yüzünü oluşturan karalar üzerinde dağ, ova, plato, vadi gibi çeşitli yeryüzü şekilleri meydana gelmiştir. Ayrıca yağmur ve kaynak suları ile beslenen akarsular ve göller de karalar üzerinde yer alır

  Yeryüzü, atmosfer adını verdiğimiz hava küre ile çevrilidir. Güneşlenme, sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve yağış, yeryüzündeki canlı yaşamını yakından ilgilendirir.Birer iklim elemanı olan bunlar coğrafi çevrenin şekillenmesini de sağlar. İklimlerin özelliklerine bağlı olarak yeryüzünde çok çeşitli bitki ve hayvan türleri yayılmıştır. Bunun yanında, iklim ve yeryüzü şekillerine dayalı olarak farklı özellikte bölgeler oluşmuştur. Örneğin, ekvator çevresi sıcak ve nemli, kutuplar soğuk ve buzullarla kaplıdır. Nemli bölgelerde gür bitki örtüsü, kurak bölgelerde ise bozkır ve çöller vardır. Yeryüzünde görülen bu olaylarla devamlı etkileşim içerisinde olan en önemli canlı, insandır. İnsan, yeryüzündeki bu olayların etkisi altında ve bunlarla iç içe yaşamaktadır.

  İklim özelliklerinin uygun olduğu ılıman bölgelerde nüfus yoğun, yerleşme sık, ekonomik etkinlikler çeşitlidir. İklim özelliklerinin uygun olmadığı kurak ve soğuk alanlar ise nüfusun çok azaldığı veya hiç olmadığı yerlerdir. Yeryüzü şekilleri ve su kaynakları, insanın yaşama ve etkinlik alanlarının dağılışını etkiler. Ovalar ve akarsu boyları sık nüfuslu, dağlık alanlar ve suyun bulunmadığı yerler ise seyrek nüfusludur.

  İşte, yeryüzünde görülen ve insan yaşamını etkileyen bütün bu olaylar, coğrafyanın konusunu oluşturur. Coğrafya, bu olayların yeryüzündeki dağılışını ve bu dağılışın nedenlerini araştırır, sonuçlarını ortaya koyar

+ Yorum Gönder