+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Eksen Hareketinin Sonuçları ve Dünya Hareketi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Eksen Hareketinin Sonuçları ve Dünya Hareketi
  Dünya’nın Hareketleri hakkında bilgiler ve eksen eğikliğinin sonuçları


  Dünya, kendi ekseni çevresindeki batıdan doğuya doğru olan hareketini 24 saatte tamamlar. Bu süreye "1 gün" denir.

  Eksen Hareketinin Sonuçları: ve Dünya Hareketi

  Dünya geoid şeklini almıştır.
  Gece - gündüz oluşur ve birbirini izler.
  Güneş ışınlarının düşme açısı gün içinde değişir. Bu nedenle; sıcaklıklar, gölge boyları ve yönleri, ışınların atmosferde tutulması sabahtan akşama kadar değişir.
  Gece ve gündüz sıcaklık farkları oluşur. Bu ne-denle; mekanik çözülmeler ve Meltem rüzgârları oluşur.
  Yerel saat farkları oluşur.
  Sürekli rüzgârların hareket yönlerinde sapmalar oluşur.
  Okyanus akıntıları halkalar oluşturur.
  30° ve 60° enlemlerinde dinamik basınç kuşakları oluşur.
  Doğu ve batı yön kavramları oluşur.

  Dünya'nın Güneş Etrafındaki Hareketi (Yıllık Hareket nedir)

  Dünya, elips şeklindeki yörüngede batıdan doğuya doğru döner. Bu dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar.

  Yörünge: Dünya'nın Güneş etrafında dönerken izlediği yoldur.

  Yörünge Düzlemi (Ekliptik): Yörüngenin geçtiği düzlemdir.

  Yer Ekseni nedir: Kutup noktalarından ve Yer'in merkezin-den geçtiği varsayılan, Ekvator'u dik kesen çizgidir.

  Yörüngenin Şeklinin Sonuçları:

  Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı değişir ve gün-öte-günberi konumları oluşur.
  Dünya Güneş'e yaklaştıkça çekim gücününün etki-siyle Dünya'nın yörünge üzerindeki dönüş hızı artar.
  Yörünge üzerindeki dönüş hızının değişmesi, mev-sim sürelerinin farklı olmasına yol açar.
  Kuzey Yanmküre'de yaz, Güney Yanmküre'de kış mevsimi daha uzundur.

  Kutup noktalarındaki gece ve gündüz süreleri fark-lıdır. Örneğin; Kuzey Kutbu'nda en uzun gündüz süresi 186 gün iken Güney Kutbu'nda 179 gündür.

  Yörüngenin şekli tam bir daire olsa ve Güneş bu dairenin merkezinde yer alsaydı:

  Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı değişmezdi.
  Dünya'nın yörünge üzerindeki hızı değişmezdi.
  Mevsimlerin süreleri birbirine eşit olurdu.
  Kutup noktalarındaki gündüz ve gece süreleri eşit olurdu.
  Yörüngenin şeklinin mevsimlerin oluşmasında etki-si yoktur. Türkiye'de temmuz ayının sıcak, ocak ayı-nın soğuk olması bu durumu kanıtlar. Sıcaklığın değişmesindeki temel etken güneş ışınlarının düş-me açısıdır.

  Eksen Eğikliği nedir

  Yer ekseni yörünge düzlemine (Ekliptik) 23° 27' eğik olarak durur.

  Bunun sonucunda;

  Ekvator'la ekliptik arasında 23° 27' lık açı oluşur.
  Ekliptikle eksen arasında 66° 33' lık açı oluşur.
  Dönencelerin ve kutup dairelerinin yerlerini belirler.
  Matematik iklim kuşaklarının sınırlarını belirler.

  Dünya, Güneş çevresindeki hareketini ekseni eğik olarak yaptığı için:

  Bir noktaya güneş ışınlarının düşme açısı yıl içinde değişir böylece mevsimler oluşur ve birbirini izler.
  Sıcaklık ve gölge uzunlukları yıl içinde değişir.
  Yarımkürelerde aynı anda farklı mevsimler yaşanır.
  Güneş'in ufuk düzlemi üzerindeki yüksekliği yıl için-de değişir.
  Gece-gündüz süreleri yıl içinde değişir. (Güneş'in doğuş ve batış saatleri yıl içinde değişir.)
  Güneş ışınlarının dik düştüğü noktalar, yıl içinde 23° 27' enlemleri (dönenceler) arasında yer değiştirir.
  Aydınlanma çemberi yıl içinde kutup noktaları ile kutup daireleri arasında yer değiştirir.
  Mevsimlik rüzgârlar olan Muson rüzgârlarının olu-şumunda da Dünya'nın yıllık hareketi ve eksen eğikliğinin etkisi vardır.

  Aydınlanma Çemberinin Yıl içindeki Hareketi

  Yerküre; hem ekseni eğik olduğu, hem de Güneş çevresinde hareket ettiği için, aydınlanma sınırı yıl içinde kutup daireleri ile kutup noktaları arasında yer değiştirmektedir.

  Aşağıdaki şekillerde, aydınlanma sınırının 21 Haziran ve 21 Aralıkta kutup dairelerine teğet, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde kutup noktalarından, yılın diğer dönemlerinde ise kutup noktaları ve kutup daireleri arasından geçtiği görülmektedir.

  Yer Ekseni 30° Eğik Olsaydı;

  Dönenceler 30°, kutup daireleri 60° enlemlerinden geçerdi.
  Matematik iklim kuşaklarının sınırları değişirdi.
  Tropikal Kuşak ve Kutup Kuşağı genişler, Orta Kuşak daralırdı.
  Gece ile gündüz arasındaki süre farkı artardı.
  Türkiye'de yazlar daha sıcak, kışlar daha soğuk geçer, yıllık sıcaklık farkı artardı.
  Ekvatorda yıllık sıcaklık farkı artardı.

  Yer Ekseni 10° Eğik Olsaydı;

  Dönenceler 10°, kutup daireleri 80° enlemlerinden geçerdi.
  Matematik iklim kuşaklarının sınırları değişirdi.
  Tropikal Kuşak ve Kutup Kuşağı daralır, Orta Kuşak genişlerdi.
  Gece ile gündüz arasındaki süre farkı azalırdı.
  Türkiye'de yazlar daha serin, kışlar daha ılık geçer, yıllık sıcaklık farkı azalırdı.
  Ekvator'da yıllık sıcaklık farkı daha az olurdu.

  Eksen Yörünge Düzlemine (ekliptiğe) dik olsaydı;

  Güneş ışınları yıl boyunca Ekvator'a dik gelirdi.
  Aydınlanma sınırı yıl boyunca kutup noktalarından geçerdi.
  Gece-gündüz süreleri yıl boyunca eşit olurdu.
  Dönenceler ve kutup daireleri oluşmazdı.
  Farklı mevsimler oluşmazdı

  Dünya'nın Güneş'e Karşı Konumları 21 Mart (Ekinoks)

  Güneş ışınları tam öğle vakti Ekvator'a dik düşer, Ekvator'da gölge oluşmaz.
  Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de sonbahar başlangıcıdır.
  Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçer.
  Dünya'nın her tarafında gece - gündüz eşitliği ya-şanır.
  Her iki yarımkürede Ekvator'a eşit uzaklıktaki nok-talar güneş ışınlarını aynı açılarla alır.
  Aynı meridyen üzerinde Güneş aynı anda doğar, aynı anda batar.

  21 Haziran Coğrafya (Gündönümü)

  Güneş ışınları tam öğle vakti, Yengeç Dönencesi'ne dik düşer.
  Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi Güney Yarım-küre'de kış mevsimi başlar.
  Aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer.
  Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz, en kısa gece; Güney Yarımküre'de en kısa gündüz, en uzun gece yaşanır.
  Kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar, Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat gündüz yaşanır.
  Güneye doğru gidildikçe gece süresi uzar, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat gece yaşanır.
  Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyi tümüyle aydınlık, Güney Kutup Dairesi'nin güneyi tümüyle karanlık olur.
  Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde kalan yerler, güneş ışınlarını en büyük açıyla alır ve gölge boyu yıl içinde en kısa olur.
  Güney Yarımküre güneş ışınlarını en dar açıyla alır ve gölge boyu en uzun olur.

  23 Eylül (Ekinoks Tarihi)

  Güneş ışınları tam öğle vakti Ekvator'a dik düşer, gölge oluşmaz.
  Kuzey Yarımküre'de sonbahar, Güney Yarımkü-re'de ilkbahar başlangıcıdır.
  Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçer.
  Dünya'nın her tarafında gece-gündüz eşitliği ya-şanır.
  Yarımkürelerde Ekvator'a eşit uzaklıktaki noktalar güneş ışınlarını aynı açılarla alır.
  Aynı meridyen üzerinde güneş aynı anda doğar, aynı anda batar.

  21 Aralık (Gündönümü)

  Güneş ışınları tam öğle vakti Oğlak Dönencesi'ne dik düşer, gölge oluşmaz.
  Güney Yanmküre'de yaz, Kuzey Yanmküre'de kış mevsimi başlar.
  Aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer.
  Güney Yanmküre'de en uzun gündüz, en kısa gece; Kuzey yanmküre'de en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.
  Güneye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar ve Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat gündüz yaşanır.
  Kuzeye doğru gidildikçe gece süresi uzar ve Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat gece yaşanır.
  Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyi tümüyle karanlık Güney Kutup Dairesi' nin güneyi tümüyle aydınlıktır.
  Oğlak Dönencesi'nin güneyinde kalan yerler gü-neş ışınlarını en büyük açıyla alır ve gölge boyu yıl içinde en kısa olur.
  Kuzey Yarımküre güneş ışınlarını en eğik açıyla alır ve gölge boyu en uzun olur.

  Işınların Atmosferde Tutulması

  Güneş ışınlarının dik geldiği yerlerde ışınların at-mosferde katettiği yol kısa olduğundan, atmosferde tutulma en az olur.
  Işınların düşme açısı daraldıkça atmosferde tu-tulma artar
 2. NAZLI
  Bayan Üye

  Dünya'nın Eksen Eğikliği Animasyonu


  http://img25.imageshack.us/img25/623...negikligih.swf" width=640 height=480/>
  d-nyan-n-eksen-e-ikli-i-animasyonu-1.jpg

  Dünya'nın Eksen Eğikliği Animasyonu 2.jpg
 3. Mesport
  Moderators
  Dünyanın günlük hareketinin sonuçları

  Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafında Dönmesi (Günlük Hareket)

  Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü, batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamlar. Buna 1 gün denir.

  Dünya, kendi ekseni etrafında atmosfer ile birlikte döndüğü için bu dönüş hissedilmez. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hızı en fazla Ekvator üzerindedir. Bu hız saatte 1670 km/saattir. Kutuplar da dır.

  Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafındaki Dönüşünün Sonuçları

  Gece ve gündüz birbirini takip eder.

  Güneş ışınlarının günlük geliş açıları değişir.

  Günlük sıcaklık farkları meydana gelir. Bunun sonucunda;

  – Fiziksel çözülme oluşur.

  – Günlük basınç farkları oluşur.

  – Meltem rüzgârları oluşur.

  Merkez kaç kuvveti meydana gelir. Bunun sonucunda;

  – Sürekli rüzgârların (Alize, Batı, Kutup) yönlerinde sapmalar meydana gelir.

  – Okyanus akıntıları (Gulf - stream, Labrador, vs.) halkalar oluşturur ve yönlerinde sapmalar olur.

  Yerel saat farkları meydana gelir.

  Cisimlerin gün içindeki gölge uzunlukları değişir.

  Güneş doğuda erken doğar, batar ve batıda geç doğar, batar.

  Dinamik basınç kuşakları meydana gelir.
 4. Buğlem
  Devamlı Üye
  Dünya kendi ekseni etrafında döner ve bu dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmektedir. Kendi etrafında bir defa dönmesiyle bir gün oluşur.

+ Yorum Gönder


eksen hareketinin sonuçları,  dünyanın eksen hareketinin sonuçları,  eksen hareketi sonuçları,  yerin ekseni hareketinin sonuçları,  eksen hareketi,  dünyanın eksen hareketi ve sonuçları