+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda biyom nedir - biyom hakkında - biyom çeşitleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  biyom nedir - biyom hakkında - biyom çeşitleri
  Biyom ve biyom çeşitleri nelerdir?

  Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe, iklimsel parametrelerdeki değişime bağlı olarak makro ekosistemlerde bir zonlaşma görülür. Bu büyük zonlar "Biyom" veya "Yaşam Kuşağı" olarak adlandırılır.
  Biyom ve biyom çeşitleri nelerdir.jpg
  Makro ekosistemlerdeki bu zonlaşmanın temel sebebi dünyanın yapısından kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi güneş ışınları ekvatora dik bir açıyla gelirken kutuplara doğru gidildikçe dünyanın basıklaşması nedeniyle daha yayınık bir açıyla gelir.

  Bu durum beraberinde fotoperiyodik rejim, sıcaklık ve yağış gibi diğer iklimsel parametlerelerin değişimine neden olur.

  Bu iklimsel parametrelerlerdir ki, makro ekosistemlerin enlemlere göre zonlaşmasını doğurur.
  Dünyadaki Yaşam Kuşakları (Biyomlar), bitkilerinin oluşturduğu vejetasyon tiplerine veya formasyonlarına göre adlandırılır.

  Bunun nedeni dünyanın her yerinde yeryüzünün aspektine (görünüşüne) bitkilerin egemen olmasıdır.
  Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kuzey ve güney yarım kürelerde biyomların aşağı yukarı simetrik bir şekilde dağıldığı görülür. Yaşam Kuşamları (Biyom Çeşitleri)

  Tropikal Yağmur Ormanları Kuşağı
  Savan Kuşağı
  Çöl Kuşağı
  Akdeniz Çalı (Maki/Şaparal)) Kuşağı
  Ilıman Bölgenin Yaprak Döken Ormanlar Kuşağı
  Step (Otlaklar) Kuşağı
  İğne Yapraklı Ormanlar Kuşağı (Tayga)
  Tundra (Kutup Çölleri) Kuşağı gibi
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Biyomlar aynı çevre üzerinde olan ve aynı bitki örtüsü ve iklim koşullarının egemen olduğu çok geniş bölümleri anlatan çevrebilimidirler. Biyomların kendilerine özgü bir biti örtüsü, iklimi ve hayvanları vardır.
+ Yorum Gönder


otlaklar biyomu