+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Türkiyede Çay Üretimi İhracat Hakkında Herşey Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Türkiyede Çay Üretimi İhracat Hakkında Herşey

  Türkiye de Çay Üretimi İhracatı nasıl olur?

  Bir Çay İhracatçısı Olarak Türkiye
  1980'li ilk yıllarda Türkiye'deki çay üretiminin iç piyasa talebini ancak karşılar durumda olması çay ihracat çalışmalarının geçici bir süre için gündem dışında kalmasına neden olmuş; ancak, ek plantasyon sahalarının kurulması sonucu 1985 yılında üretim fazlası verilmiş ve dolayısıyla yeniden ihracata yönelik çalışmalar hızlandırılmıştır.
  Türkiye de Çay Üretimi İhracatı nasıl olur.jpg
  Devletler arasında çay ihracatının gerçekleşebilmesi için çeşitli ön görüşme ve bağlantılar yapılmış, fakat 1986 yılında SSCB'de meydana gelen nükleer kazanın etkisinin çay plantasyon sahalarımızda da kendini göstermesi bu bağlantıların gerçekleşmesini engellemiş, Türk çayı bu sefer de tabii bir afet yüzünden bir müddet için daha dünya pazarlarından uzak kalmıştır.

  1990'lı yıllara girerken Çaykur bütün olumsuzlukları gidermiş ve dünya çay piyasasına tekrar girmiştir. 2004 yılına geldiğimizde, özellikle, gayri resmi yollardan yurdumuza giren çayın azalması, çay alım planı ve budama projesinin tavizsiz olarak uygulanması nedeniyle Türkiye'de üretim, tüketim dengesi oluşmuştur. Bu durumda; yurt içinde kullanım oranı düşük olan "Dust" olarak adlandırılan toz çaylar, fanning çaylar ve paketli çaylar dışında çay ihracatını zorlamanın dengeleri bozacağı açısından pek makul olmayacağı düşüncesi hakim olmaktadır.


  Özel Sektörün Durumu

  3092 Sayılı yasanın yürürlüğe konulmasından sonra: Bir kısım müteşebbisler özel sektörün çok karlı bir sektör olduğunu, kısa sürede büyük kazançlar sağlayacağını düşünerek, gerçek bir fizibilite yapmadan yetersiz bir işletme sermayesi ile çay sektörüne girmişlerdir.Özel sektör çay işleme tesisleri ve çay fabrikalarının sayısı 312 'e yükselmiş kapasiteleri ise günlük 11 bin tona kadar ulaşmıştır. Bir kısmının teknik ve hijyenik yönden sahip olması gereken özellikleri taşırken bir kısımları için bu özellikleri taşıdığı söylenebilir mi?

  Üretici ve tüketicilerinin bir çok olumlu beklentileri olmuştu.Çay üreticileri: özel sektörün devreye girmesi ile ürününü kısa sürede hasat edeceği, daha rahat satacağı, parasını da daha rahat alacağı beklentisindeydi
  .
  Çay tüketicileri faklı tercihler yapabilme, piyasada oluşabilecek rekabet nedeniyle daha kaliteli ve ucuz çay içme şansına sahip olacağı düşüncesindeydi. Ancak bu güne kadar üreticiler ve tüketiciler beklentilerine ulaşabildiler mi? Hele bir zamanlar 300'ü aşan özel sektör fabrikalarının neredeyse yarısının kapısına kilit asıldığı düşünülürse..

  Ancak kalanların üretim izni alma çalışmalarını yoğunlaştırmaları sevindirici Tabi özel sektörden beklenti Çaykur'un lokomotif görevini yaptığı projelere taklılıp gitmekten ziyade, çayın alternetifi çaydır diyerek, çay daki yeni alternatifleri üretmesidir.

  Unutulmamalı ki; çay da gelecek özel sektörün omuzunda yükselecek, gönül ister ki o omuzlar dün bugün o yükün altında olanların, o yükle ayağa kalkanların omuzları olsun. Pazara gerek yerli gerek onların yabancı ortaklatının girmesi kaçınılmaz. Zaman birliktelik zamanı, bugünlerden yarınlara hazır olmak, geçmişten ders almak, yeni yeni prrojeler üretmek, alternatif çay üretimlerine gitmek zamanı.


  Çayın Alternatifi Çay


  1990'lı yıllarda dünya'da yıllık siyah çay üretimi %1 artarken, yeşil çayın %2,5'luk bir artış seviyesini yakalamasına, ve Çaykur'un önderliğinde yeşil çay üretimine tekrar başlaması sevindirici bir nokta, ancak 2007'ye gelinmesine rağmen Türk çay tüketicisi yeşil çaya karşı gerken ilgiyi göstermemiştir, ancak Çaykur alternatif yeşil çaylarla bu ilgisizliği aşma çalışmalrına devam emektedir. 2008 yılı Türk yeşil çayı için olumlu bir seyir takip edeceği umudu sürmektedir.

  Sahi, Türkiye'de de geleceğin içeceği olacak, "Instant Tea, "Soğuk Çay" için hala ne bekliyoruz? Ya Beyaz Çay? Ya da çay dan neler neler yapılıyor neler neler yapılabilirbiliyor musunuz? Bu arada kilosu 1.000 dolara alıcı bulan çayı yıllandırarak yapılan Puerh Çay niye hala gündemde değil?
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Çayın yaprakları ve tohumundan yapılan karışım içecek olarak tüm dünyada kullanılan bir bitkidir.Ülkemizde çay fazla yetiştirilmez sadece Gürcistan sınırından başlayan bölgelerde üretilir.
+ Yorum Gönder


türkiyede çay ihraçatı,  turkiyede cay uretimi hakkinda bilgi