+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Beşeri unsur nedir? Beşeri unsur tanımı, Beşeri unsur Anlamı , Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Beşeri unsur nedir? Beşeri unsur tanımı, Beşeri unsur Anlamı , Hakkında Bilgi
  Beşeri unsur nedir?


  be-eri-unsur-nedir.jpg
  Beşeri unsur, doğal unsurun tam tersi anlama sahiptir. Doğal unsurları rüzgar, yağmur gibi doğal faktörler yaparken, beşeri unsur insanlar tarafından yapılan, üretim, dağıtım ve tüketim üzerinde etkili olan, doğal olmayan unsurlara beşeri unsur denilmektedir. Beşeri unsurlar doğal fakörler ile sıkı bir ilişki içindedir. Ayrıca Beşeri unsurların doğaya zarar verenleride bulunmaktadırbeşeri unsur

  Beşeri unsurlar nelerdir?


  Yollar, köprüler, barajlar, göletler, elektrik direkleri vb. yani insan eliyle yapılmış herşey beşeri unsurlar kavramına girmektedir. 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Beşeri unsurlar doğal unsurların tam tersi olan yani doğal olmayan unsurlardır. Beşeri unsurlar doğal unsurlar ile ilişkilidir. Üstelik beşeri unsurların zarar verenleri de vardır. Yollar, barajlar, köprüler ve daha bir çoğu beşeridir.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Beşeri Kaynaklar


  İnsanlar tarafından yapılıp doğal olmayan kaynaklara beşeri kaynaklar denir. Beşeri kaynaklar ve etkileri ise şöyledir:
  a. Sanayileşme: Bütün Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de, sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır. İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir.
  b. Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfusludur. Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları çevresi gibi.
  c. Yeraltı kaynakları: Madenlerin veya enerji kaynaklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç olduğundan, bu alanlarda da nüfus fazladır. Zonguldak, Soma, Elbistan buna örnektir.
  d. Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaşmıştır.
  e. Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında bulunan illerimizin nüfusu artmıştır. Eskişehir, Ankara, Kayseri, İstanbul gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur.

+ Yorum Gönder


beşeri unsur nedir,  beşeri unsurlar,  beşeri unsurlar nelerdir,  beşeri unsur anlamı nedir,  beşeri unsurun tanımı,  doğal ve beşeri unsurların tanımı