+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Taş küre nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Taş küre nedir?
  Taş küre nedir?
  ta-k-re-nedir.jpg
  1- YERKABUĞU (LİTOSFER) Buna taş küre de denir. Geosferlerin en incesidir. En fazla sahip olduğumuz bilgiler bu tabakaya aittir. Yerkabuğunun kalınlığı 5- 110 km. arasında değişmektedir. Ortala-ma 50- 60 km. kabul edilmektedir. Bu ka-lınlık yer yüzeyinin şekillerine göre değiş-mektedir. Dağların altında kalın, okyanus-ların altında incedir. Yerkabuğunun en üst kısmı genellikle silisyum ve alüminyum dan oluştuğu için SİAL olarak adlandırılır. Yoğunluğu 2,67 gr/cm3 olarak kabul edi-lir. Kalınlığı her yerde aynı değildir. Bü-yük Okyanusun altında olmadığı tahmin edilmektedir. Siolin altındaki bölge yani yerkabuğunun alt kısmı silisyum ve mag-nezyumdan meydana geldiği için SİMA adını alır. Simanın oldukça derine uzandı-ğı, amorf olduğu ve ortalama yoğunluğu-nun 3,27 gr/cm3 olduğu kabul edilmekte-dir. “Granit Kabuk” olarak adlandırılan Sialin kalınlığı; Niggli tarafından 10- 30 km. Gornod tarafından ise 20 km. olduğu sanılmaktadır. Hipoteze göre daha derinde Gabro ve Bazaltlar bulunur. Bu zorun al-tında bulunan ergimiş kayaçlardan oluş-muş yapıya MAGMA denir. Alman WEGENER’e göre kıtaları oluşturan sial üze-rinde Aysbergler (Buz dağları) gibi yüzmek-te olduğunu ve iki yöne hareket etmekte-dir. A.B.D.de yapılan Ölçümlere göre Atlantik sahilinde kabuğun kalınlığı 30 km. Rock Mountains ( 2000 m.) dağlarında 32-35 km’dir.
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Dünyanın en dış katmanıdır ayrıca yer kabuğu da denir. Dünyada ki bilimadamlarının en fazla bilgiye sahip olduğu katmandır. Yer kabuğunun kalınlığı oluşumlara göre değişiklik gösterir.
+ Yorum Gönder