+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Deprem hakkında ansiklopedik bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Deprem hakkında ansiklopedik bilgi

  Deprem nedir nasıl meydana gelir?


  Deprem, zelzele ya da yer sarsıntısı şeklinde de ifade edilebilir. Magma üzerinde devamlı olarak hareket halinde yüzen yer kabuğu parçalarının bir birlerine sürtünmeleri sonucu meydana gelen enerjinin birikerek birden boşalması sonucu meydana gelen şok dalgalarının yer yüzünde ortaya çıkardığı sarsıntılara verilen doğa deprem denir.

  Çoğu büyük ölçekli depremin kökeni ve yayılması, levha tektoniği kuramıyla açıklanır. Bu kurama göre, Yer'in yüzey bölümleri çok sayıda geniş ve sert levhadan oluşmakta ve birbirlerine göre hareket halinde olan bu levhalar, sınır bölümlerinde etkileşim içine girmektedirler. En şiddetli depremler levhaların örtüşme bölgelerinde, levhalardan birinin, ötekisinin altına dalmasıyla oluşur. Bunların çoğu, merkezi 300 km'den daha aşağıda olan derin odaklı depremlerdir ve ada yayları ve derin deniz çukurlarıyla yakından bağıntılıdır. Levhaların, ayrıldığı ya da birbirlerine sürtünerek geçtiği bölümlerinde de, yüzeyden algılanabilen sismik dalgalar oluşur. Bununla birlikte, bu alanlardan kaynaklanan depremler çoğunlukla daha düşük şiddetli ve görece sığdır. Birbiriyle etkileşime giren levhaların sınır bölgelerinde, tektonik süreçler sonucunda biriken esnek gerilimlerin kayaçlann dayanımını aşması durumunda kayaçlar birden çatlamaya başlar ve bu da sismik dalgaların oluşmasına yol açar
 2. Asel
  Bayan Üye


  Depremler Hakkında Bilgi

  Depremler: Yerkabuğunda, toprağı titreten sarsıntılar.

  Yerkabuğu, kalınlığı Dünya’nm çapıyla karşılaştırıldığında incedir (6 ile 70 kilometre arası). Kabuğun üst kesimine, sial denir, bu üst kesim yer yer kırıktır; katmanlardan oluşan çok büyük bir mozaik meydana getirir. Katmanlar birbirine oranla kıpırdayabilir (ama inanılmayacak kadar yavaş: yılda birkaç santim hızla), çünkü hamurumsu bir kaya olan alt kesimin (sima) üzerindedir. Bu sıvı kayadan, plakaları ağır ağır sürükleyen akıntılar geçer (kıtaların kayması).

  Bir katman ötekinden uzaklaştığı zaman, ikisi arasında meydana gelen boşluk, kendiliğinden, derinliklerden gelen ve çatlağı tıkayarak sertleşen kaya tarafından doldurulur, işte “dağların (And’lar, Himalayalar) oluşumu, denizaltı çukurlarının varlığı, yanardağ patlamaları ve depremler böyle açıklanır.

  Yer Sarsıntısı

  Bazen plakalar arasındaki sürtünme o derece şiddetlenir ki, bir çarpışma olur. Gene de iki plaka, birbirini ters yönden itmeğe devam eder; muazzam basınç birikir, kaya sıkışır.

  Ansızın, bir noktada, sürtünme direnci yenik düşüverir ve milyonlarca ton kayanın anî olarak kayması, bir sarsıntı yaratır ve bu sarsıntı, dalgalar biçiminde, giderek yayılır. Bunlara deprem dalgası denir. Deprem dalgaları üç çeşittir: boylamasına, enlemesine ve yatay. Boylamasına dalgalar’m hızı saniyede 8-13 km, enlemesine dalgalar’mki 4,5-8,5 km’-dir. Yeryüzüne ulaştıktan sonra suya atılan taşın sebep olduğu dalgalar gibi yayılan yatay deprem dalgalarının hızı ise saniyede 3-4 km kadardır. Bunlardan en korkuncu enlemesine olan dalgalardır.

  Depremin yeraltında meydana geldiği noktaya alt merkez, bu noktanın yeryüzündeki karşılığına da üst merkez denir. Depremin şiddeti alt merkezin derinliğine bağlıdır.

  Depremlerin Şiddeti

  Depremlerin şiddetini ölçmek için sismograf denilen âletler kullanılır. Depremlerin şiddeti değişik bilginler tarafından değişik şekilde değerlendirilmiştir. Ama en çok kullanılan Mercalli-Cancani (Merkalli-Kankani) ölçeğidir. Buna göre depremler yeryüzünde yaptıkları yıkıma göre 12 dereceye ayrılır. IV. dereceye kadar olan depremler önemli değildir, çoğunlukla fark edilmez; V. derecede uykuda olanlar uyanır; VII. derece hayli şiddetlidir, evler yıkılır; IX. derece çok yıkıcıdır, taş binaların çoğu çöker; XII. derece tam bir felâkettir, insan eseri olan hiç bir şey ayakta kalamaz.

+ Yorum Gönder


deprem hakkında ansiklopedik bilgi