+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Ekosistem Şeması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Ekosistem Şeması
  Ekosistem nedir


  Ekosistem aynı zamanda bir besin ağı ile şekillenmektedir. Ekosistem, küresel ölçekte bir düzeni ifade etmekle beraber yerel ve korunaklı bir sistemin varlığına da atıfta bulunabilir. Örneğin eğer söz konusu ekosistem bir tarım alanı içinde gelişiyorsa buna agroekosistem adı verilir.


  Karşılıklı olarak madde alışverişi yapacak biçimde birbirlerine etki yapan organizmalarla (biyotik), bitki ve hayvanların birbirine eklemlendiği ve ayrıca kaya, toprak gibi fiziksel çevre faktörlerinin (abiyotik) bir arada bulunduğu herhangi bir doğa parçası bir ekosistemdir.


  Ekosistem Şeması.jpg

  ekosistem-emas-1.jpg

  Ekosistem Şeması2.jpg 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Ekosistem, bir yerdeki canlı ile bunların etrafını saran cansız çevrelerin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlerdirler. Ekosistemler doğal olan çevrelerde bulunurlar.
+ Yorum Gönder


ekosistem tablosu,  ekosistem,  ekosistem şeması,  ekosistemi etkileyen faktörler,  9. sınıf canlıların sınıflandırılması fotograf,  ekosistem nedir