+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Asit Yağmurları Ve Zararları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Asit Yağmurları Ve Zararları

  Asit Yağmurlarının Çevreye Etkileri nelerdir?

  Asit Yağmurları Ve Zararları.jpg
  Asit Yağmurları Ve Zararları
  Asit yağmurları, fosil yakıt atıklarının doğal su döngüsüne karışmasıyla oluşur. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yakılması sonucu atmosferde kükürt ve azot içeren gazlar birikir. Bu gazlar havadaki su buharıyla birleşince bir kimyasal tepkime meydana gelir. Bu tepkime sonucunda sülfürik asit ve nitrik asit damlaları oluşur. Güneş ışığı bu tepkimelerin hızını artırır. Yeryüzündeki sular Güneşin etkisiyle ısınınca, bunların bir kısmı buharlaşarak yükselir ve atmosfere karışır. Böylece yükselen nemli havadaki su buharı yoğunlaşarak yeniden sıvı durumuna geçer. Bunlar da bulutları oluşturur. Sonuçta oluşan, çok miktarda kükürt ve azot içeren bu tip yağmurlara "asit yağmurları"denir. Atmosferdeki asit, yalnızca yağmurlarla değil, kar, sis, havadaki gazlar ve tanecikler yoluyla da yeryüzüne iner.

  Asit Yağmurlarının Zararları

  Asit yağmurları göller ve nehirlere yağdığında suların asitliği artar. Bu durum o sularda yaşayan canlarla zarar verir.

  Kent içi veya kent dışındaki tarihi ve doğal yapıtlarımız zarar görür.

  Toprağın mineral oranının düşmesine neden olur, bu durum bitkilerin topraktan beslenmesine engel olur.

  İnsanlarda çeşitli solunum yoları, akciğer kanseri, nefes darlığı gibi hastalıklara neden olur.
  Asit Yağmurlarının Etkisini En Aza İndirmek İçin Alınabilecek önlemler;

  Enerji üretiminde kullanılan termik santrallerin yerine, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. (Güneş Enerjisi, Jeotermal Enerji, Rüzgar Enerjisi vs.)
  Orman yangınları engellenmeli, yeşil alanlar yaygınlaştırılmadır.
  Şehir içi ulaşımlarda özel araçların yerine toplu taşıma araçları kullanılmalıdır.
  Havayı olduğundan fazla kirleten kaçak kömür kullanımının önüne geçilmelidir.
  Endüstriyel tesislerinin bacalarına filtre takılmalıdır.
  Araçların bakımı zamanında yapılmalıdır.
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Asit yağmurları göller ve nehirlere yağdığında suların asitliği artar ve bu durum o sularda yaşayan canlılara zarar verir.Kent içi veya kent dışındaki tarihi ve doğal yapıtlarımız zarar görür.Aynı zamanda insanlarda önemli hastalıklara yol açar.
+ Yorum Gönder