+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Coğrafya'nın Bölümleri hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Coğrafya'nın Bölümleri hakkında bilgi
  Coğrafya'nın Bölümleri hangileridir?


  1-GENEL COĞRAFYA:Yeryüzünün özeliklerini belirleyen tabii beşeri ve ekonomik olayları ayrı ayrı bütün dünya üzerinde inceler. Dünya'nın genel özelliklerini inceler. Örneğin Dünya'daki tarım ve hayvancılık faaliyetleri gibi. Genel Coğrafyanın alt bölümleri Fiziki Beşeri ve Ekonomik Coğrafyadır
  Coğrafya'nın Bölümleri
  A-FİZİKİ COĞRAFYA :Yeryüzünde oluşan doğal olayları konu alır. Beş bölüme ayrılır.
  co-rafyan-n-b-l-mleri-hangileridir.jpg
  MATEMATİK COĞRAFYA : Yerkürenin şekli boyutları hareketleri ve harita bilgisi konularını inceler. Matematik astronomi fizik kartoğrafya gibi bilimlerin yapmış olduğu çalışmaların sonuçlarından faydalanır.

  KLİMATOLOJİ (iklim bilimi): Atmosferin alt katı olan troposferdeki olayları ve iklim elemanlarını inceler. Sıcaklık basınç nem ve yağışlar iklim tipleri konularını oluşturur.
  JEOMORFOLOJİ (Yer şekli bilimi) : Yer şekillerini ve bunların oluşmasında etkili olan iç ve dış kuvvetleri inceler. Jeoloji ile iç içedir.

  HİDROĞRAFYA (Su bilimi): Yer kabuğunun çukur yerlerini dolduran sularda
  oluşan olayları inceler. Denizleri gölleri ve akarsuları inceler.
  BİYOCOĞRAFYA (Canlı coğrafyası) : Bitki ve hayvan topluluklarını inceler. Biyoloji ile
  İlişkilidir.
  B-BEŞERİ COĞRAFYA : İnsan ve insanın faaliyetleriyle ilgili konularla uğraşır. Nüfusun dağılışı nüfus hareketleri yerleşme gibi (Nüfus göç yerleşme vb. faaliyetleri incelerC-EKONOMİK COĞRAFYA : İnsanların yarattığı bütün ekonomik etkinlikleri İnceler. coğrafya (Tarım hayvancılık sanayi turizm ulaşım madencilik vb. faaliyetleri inceler.)
  2-YEREL COĞRAFYA : Ülkeler coğrafyası diye de adlandırılır. Dünya'nın herhangi bir bölümünü kıta ülke bölge yöre ya da il düzeyinde ele alıp inceler. Örneğin Türkiye'deki tarım ve hayvancılık faaliyetleri gibi
  Yerel coğrafya;
  a. Kıta Coğrafyası
  b. Ülkeler Coğrafyası
  c. Bölgeler Coğrafyası
  gibi bölümlere ayrılır
  Türkiye fiziki coğrafyası konuları:
  Türkiyenin yerşekilleri
  Türkiyenin iklimi
  Türkiyenin bitki örtüsü
  Türkiyenin akarsuları
  Türkiyenin gölleri
  Türkiyenin beşeri coğrafyası konuları:
  Türkiye de nüfus artışı
  Türkiye de nüfusun dağılışı
  Türkiye de nüfusun yapısı
  Türkiye de yerleşme biçimleri
  Türkiye de köy-kent yerleşmeri
  Türkiye ekonomik coğrafyası konuları:
  Türkiye ekonomik coğrafyasını etkileyen faktörler
  Türkiye de tarım
  Türkiye de hayvancılık
  Türkiye de madencilik
  Türkiye de sanayi
  Türkiye de turizm
  Türkiye de ticaret
  Türkiye’nin coğrafi bölgeleri

  Ülkeler Coğrafyası:
  Komşu ülkeler
  Türk ülkeleri
  Akdeniz ülkeleri
  Avrupa ülkeleri
  Diğer kıtaların büyük ülkeleri
 2. Emine4747
  Devamlı Üye

  Coğrafya, yer ile tasvir etmek sözcüklerinin birleşmesiyle meydana gelmektedir. Coğrafya bölümleri şunlardır. Fiziki coğrafya, Beşeri coğrafya, Ekonomik coğrafya'dır
+ Yorum Gönder