+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Organik tortul taşlar nasıl oluşur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Organik tortul taşlar nasıl oluşur
  Organik Tortul Taşlar Nasıl Oluşur kısaca  TORTUL KAYAÇLAR


  Yeryüzünde görülen üç ana kayaç türü vardır. Bunlar tortul kayaçlar, magmatik kayaçlar ve metomorfik kayaçlardır. Tortul kayaçlar, yeryüzünde çok görülen kayaçlardır ve Dünya’nın yüzeyinin yaklaşık yüzde 75′ini, yerkabuğunun ise yaklaşık yüzde 8′ini kaplarlar.
  Organik Tortul Taşlar Nasıl Oluşur.jpg
  Tortul kayaçlar genellikle tabakalı olarak bulunurlar ve içerlerinde organizma kalıntıları (fosil) bulundururlar. Sarkıt ve dikitler bu kayaçların oluşturduğu jeolojik yapılara örnek olabilirler.

  TORTUL KAYAÇLAR NASIL OLUŞUR?

  Tortul kayaçların büyük bir kısmı dış etmenler tarafından yeryüzünün aşındırılmasıyla meydana gelen çeşitli büyüklükteki unsurların taşınarak çukur sahalara (göl, deniz ve okyanus tabanları gibi) biriktirilmesi sonucu oluşmuşlardır. Bu olaya genel anlamda tortullaşma denir. Biriken unsurlar önceleri boşluklu gevşek bir yapıya sahiptirler. Fakat zamanla sıkışıp sertleşirler. Bir birikme sahasında, sonradan biriken unsurlar öncekiler üzerinde birikerek ağırlıkları vasıtasıyla basınç yaparlar. Bu basınç sonucu unsurlar, aralarındaki boşlukların küçülmesi ve büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla sıkışır ve sertleşirler. Tortul depoların veya kayaçların oluştukları ortamlar yerden yere farklılık gösterirler. 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Organik Tortul Taşlar, Bitki veya hayvan kalıntılarının belirli bir ortamda uzun süre beklemesi sonucu taşlaşmalarına denir. Organik tortul taşlarının en bilinenleri, tebeşir ve kömürlerdir.
+ Yorum Gönder


organik tortul taşlar nasıl oluşur