+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Toprak Nasıl Oluşur Toprağın Oluşumu Toprağın Oluşum Evreleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Toprak Nasıl Oluşur Toprağın Oluşumu Toprağın Oluşum Evreleri

  Toprağın Oluşumu Toprağın Oluşum Evreleri nasıldır?
  Toprağın Oluşumu Toprağın Oluşum Evreleri.jpg

  Toprak oluşumu
  Toprak oluşumu çok uzun süreler alan bir işlemdir. Sert kayaların doğal faktörlerle etkileşimi sonucunda ufalanması ve fiziksel anlamda ayrışması ile toprak oluşur. Bu ayrışımlar sonucu kimyasal ayrışımlar başlar ve verimli toprak diye adlandırabileceğimiz topraklar oluşur.

  Anlattığım bu işlemin doğal faktörlerle gelişmesi; su rüzgar gibi etkenleri içerisinde barındırır ve milyarlarca yıl alır. 10 ila 20 cm kalınlığındaki verimli bir toprak tabakasının oluşması binlerce yıl alırken bu tabakanın erozyon sonucu yok olması sadece seneler sürmektedir. Erozyon olayının sonunda FELAKET kelimesinin kullanılması da bu yüzdendir.
  Dünya üzerinde hayatın devam edebilmesi ve besin zinciri için önemli bir yer teşkil eden toprağın yok olması diğer bağımlı olduğu faktörlerle beraber hayatında yok olması anlamına gelmektedir. Bitkiler yetişmek yaşamak ve gelişmek için toprağa ihtiyaç duyarlar. Besin zincirindeki bu bağlantı erozyon olayının sonuçları hakkında bizlere daha net bilgiler sunmaktadır. Toprak kaybından oluşan açıklığın giderilmesi çok zahmetli bir iş iken erozyon olayı her kayıpta şiddetini daha da fazla arttırmaktadır.
  Toprağın toplumlar ve ülkeler açısından en önemli zenginlik kaynağı olduğunu gören ve bunun bilincine varan bazı ülkeler; toprak kaybını minimize edebilmek için bir çok önlem almışlardır. Ancak bu bilinçlendirme ülkemizde yerini tamamen cehalete bırakmakta ve göz göre göre her yıl milyonlarca m3 toprağımız yok olmaktadır. Kaybın kısa bir süre içinde karşılanamamasıülkelerin ekonomik yapılarına etki ederek fakirleşmelerine hatta can ve mal kayıplarının da yaşandığı büyük doğal felaketlere neden olabilmektedir. Nasa’nın yaptığı açıklamada ülkemizdeki erozyon olayının bu şekilde devam etmesi sonucu 2040 yılında Türkiye’nin büyük bir kısım toprağını kaybedeceği ve çölleşme gerçekleşeceği bilinmelidir.
 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Eski çağlarda kullanılan ilk ev gereçleri topraktan yapılmıştır. Ayrıca toprak canlılar için hayati bir öneme sahip olan yeryüzü örtüsüdür. Besinleimizi elde edebilmemiz toprağa bağlıdır. Tüm canlılar için toprak önemlidir. Toprak, canlıların yaşamı için ihtiyaç duydukları bütün kriterleri bünyesinde taşır. Toprak ve canlılar arasında çok sıkı bir bağlantı vardır.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Toprak Oluşumu

  Çözülmeye uğrayan kayaların yüzeyi zamanla, ayrışmış mineraller, organik maddeler ve mikroorganizmalardan oluşan bir örtüyle kaplanır. Bu örtüye toprak denir. Toprak tabakası, yerkabuğu üzerinde bulunur. Kalınlığı birkaç cm den, 2 - 3 m ye kadar olabilir. Oluşumunu tamamlayan bir toprak kesitinde;
  • Ana kaya,
  • Ayrışmış kaya,
  • Ham toprak,
  • Olgun toprak,

  katları bulunmaktadır. Bu katlara horizon adı da verilir. Horizonlar harflerle isimlendirilir.

  Toprağın en üst katı olan A Horizonu, bitkisel artıkların ayrışması ile oluşmuştur ve organik madde bakımından zengindir. Genellikle koyu renklidir. Bitkiler bu tabakada tutunur ve yetişip gelişir. B horizonu, toprağın üst katından taşınan, kireçler, killer ve minerallerin biriktiği ham toprak tabakasıdır. C horizonu ana kayanın özelliğini taşıyan ayrışma katıdır. D horizonu ise, toprağın ana özelliğini belirleyen ana kayanın bulunduğu kattır.
  Bitki artıklarının toprakta birikmesiyle oluşan, koyu renkli organik maddeye humus denir. Humus, kayaların ufalanması veya ayrışmasında etkili değildir. Toprağa verimlilik kazandıran bir maddedir.

+ Yorum Gönder