+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Jeopolitik ve Jeostrateji Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Jeopolitik ve Jeostrateji

  Jeopolitik ve Jeostrateji Kısaca Bilgi
  Jeopolitik ve Jeostrateji Kısaca.jpg
  Jeopolitik kavramı, Yunanca toprak anlamına gelen geo ile politika anlamındaki politeia kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Politik siyaset ve toprak siyaseti (dünya siyaseti) kavramlarını ifade etmek için bu kelime (ge-opolitik) kullanılır. Bu bilim dalı batıda ancak XIX. yüzyıl başlarından itibaren ortaya çıkar ve siyasal bilim dalları arasına katılır.

  Siyasal açıdan neden önem kazandıkları ya da geri kaldıkları konusunda rol oynayan coğrafi etkenlerle bunların mekan dahilinde karşılıklı ilişkilerini inceler. Siyasal coğrafya sahasının esas unsuru, bir bütün olarak dünyadaki siyasal bölgelerin dağılışıdır. Jeopolitiğin çıkması, dünya üzerinde geçtiğimiz yüzyıllarda ortaya çıkan gelişmelerle ilgilidir. Dünya güç merkezlerinin yerine göre, dünya politikası belirlenmektedir. Dünya güç merkezleri de, tarihin çeşitli dönemlerinde ve farklı sebeplerden değişik olabilmektedir. Nitekim, Eski Çağ'da yeni ekonomik yönlenmeyle merkez, Anadolu, Trakya, Yunanistan, Suriye ve Mısır olmuştur.

  Jeostrateji ise stratejik açıdan coğrafi unsurların incelenmesini ve stratejik sonuçlar çıkarılmasını kapsar. Söz konusu coğrafi unsurlar; ekonomik, sosyal, politik ve fizikidir. Bu unsurları kapsayan strateji, genel strateji olarak tanımlandığına göre, bu konularda strateji ile coğrafya arasındaki bağı jeostrateji kurar.
 2. Zahra
  Üye

  Jeopolitik devletlerin Siyasi yaşamları ile Coğrafi özellikleri arasında ki bağlantıyı incelemektedir. Bu kavramı ilk olarak İsveçli Rudolf Kjellen bulmuştur. Jeostrateji ise, John Mackinder tarafından ortaya atılmış ve bu teorisini Afrika Bölgelerinde geliştirmeye çalışmıştır.
+ Yorum Gönder